Friday, November 27, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • හිජාස් හිස්බුල්ලා: ශ්‍රී ලංකාවේ අවනීතියේ ජීවමාන සංකේතය – සුනන්ද දේශප්‍රිය
  මානව හිමිකම් නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා අත්අඩංඟුවට ගැනුණේ පසුගිය අලුත් අව්රුදු උත්සවය මැද අප්‍රෙල් 14දාය. කොව්ඩ් 19 සම්බන්ධ ප්‍රශ්ණයක් උඩ ඔහු හමුවීමට අවශ්‍ය යැයි ඔහුට දුර කථන පණිවඩයක් දුන්නේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් යැයි පෙනී සිටි පිරිසකි. නමුත් නිවසේ දොර හැරිය විට පැමිණ සිටියේ රහස් පොලිස් නිලධාරීන්ය.

  එනයින් මුල් දුරකථන පණිවිඩයේ...
  Read More...
 • Compulsory cremation of Covid-19 dead bodies of Muslims: Science, human decency and racism
  Contingencies and the human response to them are also a test of fundamental values of humanity Thus, dangerously and disturbingly a good deal of Islamophobia is being made into the mainstream This general sense of backwardness is amplified when the saner voices of professors, specialist doctors and other professionals fail to speak up   When your country is doing something totally different from  what the rest of the world does, literally in exact opposition to the common sense practised and adopted by 194 countries in the world,  things aren’t just right.
  That is what the government should reckon of its flawed policy of compulsory cremation of dead bodies of Muslims. According to the religious belief of Muslims, the burning of the dead is tantamount to desecration. And the rest of the...
  Read More...
 • Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months
                                    The Geneva-based International Commission of Jurists, the EU and UN Human Rights Core Group on Sri Lanka have expressed their concerns on the arbitrary arrest and detention of Hizbullah [Photo courtesy: Family] Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months Rights groups and members of civil society have raised concerns over the continued incarceration of a Muslim lawyer in Sri Lanka, adding that his prolonged detention “had a chilling effect on anyone involved in peaceful dissent and advocacy”.

  Hejaaz Hizbullah, a prominent human rights lawyer, was arrested on “terrorism” charges in April and has remained in detention...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah case: CID misled public and Cardinal, says Counsel
  When the case of the arrest of Hejaaz Hizbullah was taken up yesterday, the Counsel alleged that the Criminal Investigations Department had misled the Cardinal and the public with regard to Hizbullah.

  “They lied to His Eminence the Cardinal and the public. The real culprits were never caught and they have instead found a scapegoat in Hejaaz,” the Counsel said.

  The CID submitting a report said that they were awaiting a Government Analyst report on three phones used by Hizbullah.

  “This is how they lied throughout. They said the investigations were to be completed and a Deputy Solicitor General of the Attorney General’s Department said it would be by 16 September. The CID lied to the Attorney General’s Department as well and is now seeking further time.”

  The CID said that transactions of...
  Read More...
 • Sri Lanka has locked up this Muslim lawyer without charge for nearly five months
  The prominent Sri Lankan Muslim lawyer, Hejaaz Hizbullah, is being described by human rights groups as the latest victim of Sri Lanka’s draconian Prevention of Terrorism Act.

  On April 14, Hizbullah, 40, got a call from the Ministry of Health saying they were worried he may have contracted COVID-19 and advised him to remain at home.

  A day earlier he and others had written to the Sri Lankan president about his government’s decision to ban Muslims from burying their dead, forcing them to cremate their remains instead – a violation of their right to freedom of religion, as protected by Sri Lanka’s constitution and its international obligations.

  Hejaaz Hizbullah was a lawyer at the Supreme Court and worked as a state counsel for the Attorney General’s department. Beyond his legal work, he was involved...
  Read More...
 • “කවදා හෝ යුක්තිය ඉටුවේයැ’යි බලාපොරොත්තු සහගතව ජීවිතය ගෙවනවා විනා වෙන කිසිවක් කළ නොහැකි වීම ගැන මට ඇත්තේ නොදැරිය හැකි වේදනාවකි”: මගේ මල්ලි හිජාස්
  හිජාස් හිස්බුල්ලා මගේ බාල සොහොයුරා ය. අගෝස්තු 25 වැනි දිනට එළඹුණු ඔහුගේ 40 වැනි උපන්දිනය ඔහුට ගත කිරීමට සිදු වුයේ පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ බවට අභූත චෝදනා එල්ල කරමින් අයුතු ලෙස අත්තඩංගුවට පත්ව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රැඳවුම් භාරයේදී ය. හිජාස් පිළිබඳව මට ඇති පැරණිතම මතකයන් අතර බොහොමයක් කළුබෝවිල සිට...
  Read More...
 • Hejaaz Detention: Fort Magistrate Orders CID To Submit All Statements Obtained In Investigations


  Following submissions by Defence Counsel that the Criminal Investigations Department is selectively reporting facts to the Magistrate in order to malign Hejaaz Hizbullah, Fort Magistrate today ordered the Criminal Investigations Department to submit a report of all statements obtained by them from persons relating to the investigations of Hizbullah.
  When the case was taken up today. Counsel for the Defence informed Court that the Criminal Investigations Department had obtained statements from all persons of the Save the Pearls Charity and the Teachers and Board of Management of the Al-Zuhriya Madarasa.

  However, none of those statements had been produced to date.
  They said that the statements would reveal that all the allegations made by the CID are a fabrication and were made in order to malign Hizbullah and...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah: Symptom and symbol
  What made him more enigmatic was that unlike most others in his profession who shield their lives beneath a calm facade, he taught exceptionally well Apparently he called the Easter attackers “fools who died as fools.” I can picture Hejaaz saying that   There’s an image of Hejaaz Hizbullah I return to over and over again. It’s an image of him holding a placard at a protest in 2018. The placard reads, “Asilachaara parliamenthuwak wenuwata seelachara parliamenthuwak” (“A cultured parliament in place of an uncultured parliament”). The reason why it resonates with me is that, even in the ecstatic way he holds it, he is quite unlike the Hejaaz Hizbullah I once knew. But then I realise that the Hejaaz I once knew couldn’t have been the real guy. 
  I first encountered the man in 2013 at my law school. He didn’t...
  Read More...
 • Niqab Ban In France Violates Human Rights Of Muslim Women: UN Human Rights Committee
  The United Nations Human Rights Committee said France’s niqab ban violates the human rights of Muslim women and risks “confining them to their homes.” Women in France can be fined up to 150 euros for wearing the niqab, a full-face...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

The Ocean of Dunya

Latest

User Rating: / 2
PoorBest 

The Ocean of Dunya

Yesterday, I went to the beach. As I sat watching the massive Californian waves, I realized something strange. The ocean is so breathtakingly beautiful. But just as it is beautiful, it is also deadly. The same spellbinding waves, which we appreciate from the shore, can kill us if we enter them. Water, the same substance necessary to sustain life, can end life, in drowning. And the same ocean that holds ships afloat can shatter those ships to pieces.
This worldly life, the dunya, is just like the ocean. And our hearts are the ships. We can use the ocean for our needs and as a means to get to our final destination. But the ocean is only that: a means. It is a means for seeking food of the sea. It is a means of travel. It is a means of seeking a higher purpose. But it is something which we only pass through, but never think to remain in. Imagine what would happen if the ocean became our end – rather than just a means.
Eventually we would drown.
As long as the ocean’s water remains outside the ship, the ship will continue to float and be in control. But what happens as soon as the water creeps into the ship? What happens when the dunya is not just water outside of our hearts, when the dunya is no longer just a means? What happens when the dunya enters our heart?
That is when the boat sinks.
That is when the heart is taken hostage and becomes a slave. And that is when the dunya – which was once under our control – begins to control us. When the ocean’s water enters and overtakes a ship, that ship is no longer in control. The boat then becomes at the mercy of the ocean.
To stay afloat, we must view this world in exactly the same way, for Allah (Subhaanahu Wa Ta'ala) has told us that “Verily in the creation of the heavens and the earth are signs for those who reflect.” (Qur’an,3:190) We live in the dunya, and the dunya is in fact created for our use. Detachment from dunya (zuhd) does not mean that we do not interact with this world. Rather, the Prophet ﷺ has taught us that we must:

Anas (Radiallahu Anhu) said: “Three people came to the houses of the wives of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, to ask about how the Prophet ﷺ worshipped. When they were told, it was as if they thought it was little and said, ‘Where are we in relation to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, who has been forgiven his past and future wrong actions?’” He said, “One of them said, ‘I will pray all of every night.’ Another said, ‘I will fast all the time and not break the fast.’ The other said, “I will withdraw from women and never marry.’ The Messenger of Allah came to them and said, ‘Are you the ones who said such-and-such? By Allah, I am the one among you with the most fear and awareness of Allah, but I fast and break the fast, I pray and I sleep, and I marry women. Whoever disdains my sunnah is not with me.’” [Sahih Bukhari]

The Prophet ﷺ did not withdraw from the dunya in order to be detached from it. His detachment was much deeper. It was the detachment of the heart. His ultimate attachment was only to Allah (Subhaanahu Wa Ta'ala) and the home with Him, for he truly understood the words of God:

“What is the life of this world but amusement and play? But verily the Home in the Hereafter, – that is life indeed, if they but knew.” (Qur’an, 29:64)

Detachment does not even mean that we cannot own things of the dunya. In fact many of the greatest companions were wealthy. Rather, detachment is that we view and interact with the dunya for what it really is: just a means. Detachment is when the dunya remains in our hand – not in our heart. As `Ali (Radiallahu Anhu) expressed beautifully, “Detachment is not that you should own nothing, but that nothing should own you.”
Like the ocean’s water entering the boat, the moment that we let the dunya enter our hearts, we will sink. The ocean was never intended to enter the boat; it was intended only as a means that must remain outside of it. The dunya, too, was never intended to enter our heart. It is only a means that must not enter or control us. This is why Allah (Subhaanahu Wa Ta'ala) repeatedly refers to the dunya in the Qur’an as a mata’a. The word mata’a can be translated as a “resource for transitory worldly delight.” It is a resource. It is a tool. It is the path—not the destination.
And it is this very concept that the Prophet ﷺ spoke about so eloquently when he said:

“What relationship do I have with this world? I am in this world like a rider who halts in the shade of a tree for a short time, and after taking some rest, resumes his journey leaving the tree behind.” (Ahmad, Tirmidhi)

Consider for a moment the metaphor of a traveler. What happens when you’re traveling or you know that your stay is only temporary? When you’re passing through a city for one night, how attached do you get to that place? If you know it’s temporary, you’ll be willing to stay at Motel 6. But would you like to live there? Probably not. Suppose your boss sent you to a new town to work on a limited project. Suppose he didn’t tell you exactly when the project would end, but you knew that you could be returning home, any day. How would you be in that town? Would you invest in massive amounts of property and spend all your savings on expensive furniture and cars? Most likely not. Even while shopping, would you buy cart-loads of food and other perishables? No. You’d probably hesitate about buying any more than you need for a couple days – because your boss could call you back any day.
This is the mindset of a traveler. There is a natural detachment that comes with the realization that something is only temporary. That is what the Prophet ﷺ in his wisdom, is talking about in this profound hadith. He understood the danger of becoming engrossed in this life. In fact, there was nothing he feared for us more.
He ﷺ said, “By Allah I don’t fear for you poverty, but I fear that the world would be abundant for you as it has been for those before you, so you compete for it as they have competed for it, so it destroys you as it has destroyed them.” (Agreed upon)
The blessed Prophet ﷺ recognized the true nature of this life. He understood what it meant to be in the dunya, without being of it. He sailed the very same ocean that we all must. But his ship knew well from where it had come, and to where it was going. His was a boat that remained dry. He understood that the same ocean which sparkles in the sunlight, will become a graveyard for the ships that enter it.
Yasmin Mogahed

Login Form