Thursday, February 27, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala

Latest

User Rating: / 0
PoorBest 

1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life.

Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19).

2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said:

“Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf 7:17).

3. The opposite of Shukr (gratitude) is Kufr (disbelief): In many places in the Quran, Allaah compares the terms Shukr and Kufr. “Then remember Me; I will remember you. Be grateful to Me, and do not reject Me” (Al-Baqarah, [002]:152).

Imaan (belief) implies Shukr or gratefulness as opposed to Kufr or ungratefulness. A kafir or disbeliever is ungrateful to the Being Who has given him everything, whereas a Believer is one who is ever thankful for all that Allaah Ta’ala has given him.

4. We thank Allaah for our own benefit: If you are ungrateful, Allaah Ta’ala is unaffected. If you become grateful, then you have taken the first step towards becoming a true Believer. It is for this reason that the Prophet exhorted us to “Love Allaah as we benefit from His grace” (Tirmidhi).

Allaah reminds us: “And whoever is grateful, he is only grateful for the benefit of his own self” (Luqmaan, [031]: 012). “For surely if it was not for the grace of God on you and His mercy, you would have been among the losers (Al-Baqarah 2:64).

5. True worship means sincere thankfulness to Allaah: Allaah Ta’ala explained in the Quran that the only people who truly worship Him are those who give gratitude to Him, so those who are not among the people of gratitude are not among the people of ‘Ibaadah (worship and obedience). “… and be grateful to Allaah, if it is Him you worship” (Al-Baqarah, [002]:172).

6. Shukr leads to Allaah’s pleasure: Allaah has told us that His pleasure may be attained through gratitude. “…If you are grateful, He is pleased with you...” (Az-Zumar, [039]: 007).

The Prophet, peace and blessings be upon him, said: “Allaah is pleased with His servant if, when he eats something, he thanks Allaah for it, and when he drinks something, he thanks Allaah for it” (Muslim).

7. Gratitude is a purpose of our creation: “It is He Who brought you forth from the wombs of your mothers when you knew nothing; and He gave you hearing and sight and intelligence and affection: that you may give thanks (to Allaah)” (An-Nahl, [016]: 78).

8. Shukr is a quality of success in this life and in the Hereafter: Ibn ‘Abbaas narrated that the Prophet said: “There are four qualities, whoever is given them has truly been given the best in this world and the next. They are: a grateful heart (that is thankful to Allaah), a remembering tongue (that mentions Allaah often), an enduring body (to persevere through the trials), and a faithful wife.”

9. Being grateful and patient in times of difficulty: Everything that happens to us – even events that we may consider to be personal afflictions or natural disasters-are from Allaah. Therefore, in times of calamity and distress, there will be some good for us, provided we respond appropriately.

The Prophet (Peace be Upon Him) said: “How wonderful is the case of a Believer! There is good for him in whatever happens to him -and none, apart from him, enjoys this blessing. If he receives some bounty, he is grateful to Allaah and this bounty brings good to him. And if some adversity befalls him, he is patient, and this affliction, too, brings good to him.” (Saheeh Muslim)

10. Allaah’s Mercy is for all, but most people will remain ungrateful: He shows and gives mercy to all, even those who continue to be ungrateful and rebellious towards Him: “Indeed God is the possessor of bounty for all people but most people do not give thanks.” (Al-Baqarah, [002]: 243).

11. Most people subconsciously thank God: Reflect upon your own life and you will find innumerable occasions when Allaah’s `hand’ has been holding you and helping you. So often, believers and even atheists subconsciously use the expression ‘Thank God’, without realising the full implications of our words.

12. Shukr leads to abundance in Allaah’s favors: If you appreciate Allaah’s favors, He has promised increased Rahmah or Mercy for you. Allaah’s reward for your gratitude is unlimited and unconditional. “If you are grateful, I will surely give you more and more.” (Ibraaheem, [014]: 007)

13. Three ways to express Shukr: The classical Muslim scholars have indicated Shukr can be shown in three ways:

– Shukr of the heart (Qalb), which is achieved by harboring and intending good for all of Allaah Ta’ala’s creation.
– Shukr of the tongue (Lisaan), which involves celebrating the praises of Allaah Ta’ala, such as utterance of “Alhamdulillah”, and expressing gratefulness to Allaah Ta’ala with our tongue.
– Shukr of the limbs (Jawaarih), which is fulfilled by using our external senses to do good. Every time Allaah Ta’ala gives us a blessing, we must use it in a way that benefits humanity and that pleases Allaah Ta’ala.

Further Reading

THE INTENSE LOVE OF RASULULLAH (SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM) FOR HIS UMMAH

HOW TO PERFORM ISTIKHARA

UNDERSTANDING SECULAR EDUCATION

HOCUS POCUS AND BOGUS!

SMILE

ENJOYING MOTHERHOOD WHEN THEY ARE YOUNG

THE UGLY SIDE OF ‘THE ‘BEAUTIFUL’ GAME’

 


 

Dont forget to forward to others and share in the reward.

If you are receiving this e-mail for the first time and you would like to receive more information and articles on Islaam and Muslims, send an e-mail to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it with subscribe in the title and if you want to unsubscribe send an email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it with unsubscribe in the title.

Website: www.islaaminfo.com

We are now on whatsapp. Send us a message on +2763 031 1472 and save this number to your contactsISLAAMINFO

powered by phpList2.10.19,
&copy phpList ltd

Login Form