Wednesday, February 19, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

This could be your last Ramadaan

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

REMEMBER the beginning of Ramadan last year: the festive supermarkets with their jampacked aisles, the makeshift roadside stalls outside restaurants selling crisp sambusas and subiya, the sounds of Adhan emanating from Masajid...

My house overlooked a Maghsalat-Al-Amwaat Al-Khairiyyah (a charitable organization which prepares bodies for burial in the Islamic manner), and as I walked home from the neighborhood supermarket laden with packages of food and other essentials in preparation of the next day’s fast, I caught sight of a family accompanying a bier in a hearse. The women huddled together, sobbing quietly, while the men stood at a distance in somber silence.

It struck me: While I was going home to the comfort of my home and the company of my family, this person was being dispatched alone, to answer the stern questioning of the grave. While I would be given the opportunity to fast and perform other deeds as Allah willed, this person, who had been given the same opportunity in past years, had been deprived of it this year.

Our Imam and Khateeb, may Allah preserve him, used to remind the congregants of the favors of Allah in allowing us to witness yet another Ramadan, by contrasting our state with those of the people of the graves, who would gladly give the world and all that is in it if they could, in lieu of the chance to worship Allah a little more, to add the tiniest good deeds to their scale that would enable them to draw closer to Paradise and take them further away from the Fire.

In a khutbah, Imam Abdul Bari Al-Thubayti, may Allah preserve him, said: “Whoever remembers death frequently is honored with three things: hastening towards repentance, contentment and energy in performing acts of worship; and whoever forgets death is punished with three things: delaying repentance, lack of contentedness and laziness in acts of worship.”

With disturbing reports of the MERS virus and the resultant panic pouring in from all over the world, it is no wonder that our thoughts naturally turn to death and dying.

Unlike some belief systems which consider the contemplation of death “inauspicious” or “macabre”, Muslims are encouraged to regularly remind themselves and others about the inevitable end of life, and what awaits a person in the Hereafter.

The Prophet once stood at the edge of a grave and called out to his Companions: “O my brothers! For this, prepare yourselves.” (Ibn Majah) and in another narration, he said: “O people! Remember often the destroyer of pleasures: death.” (Al-Tirmidhi, An-Nasa’i, Ibn Majah)

Once a man asked the Prophet , “Who is the wisest among the people, O Messenger of Allah?” He replied: “The one who remembers death most often and the one who is best prepared to meet it. These are the truly wise, honored in this life and distinguished in the Hereafter.” (Ibn Majah, Al-Tabarani).

The remembrance of death acquires a special significance with the advent of Ramadan, since it is the season of Hope and Blessings and an opportunity to earn innumerable rewards that can be reaped eternally, which is open to everyone equally.

Yet, many of us greet Ramadan with a sense of complacent déjà vu, a “been-there, done-that” lassitude, that could cost us dearly. Let’s face it: for many of us Ramadan has turned into a time for socializing with friends and extended family, spending hours preparing and sampling traditional dishes, watching TV sitcoms from Iftar to Isha – to the extent that we even spend the precious nights of Ramadan in auto-pilot mode, performing our prayers perfunctorily before hitting the supermarkets, malls, coffee shops and Internet cafes to shop or while the night away.

Somewhere at the back of our minds is the assurance that there’s always next year – or a succession of years – to count on, when we will magically have the “Ramadan of our dreams” with plenty of time to read the Qur’an, stand in prayer at night, seek forgiveness in the early morning hours, serve the ailing and poor, be hospitable to our neighbors and friends.

However, the sad truth is that as the years pass by, our energy and health dissipates and our responsibilities and distractions increase exponentially, distancing us from the mirage of the perfect Ramadan even further... until it may be too late.

The Prophet advised us: “Hasten to do good deeds before you become busy. Are you waiting for such straitened circumstances which will make you unmindful of devotion? Or such prosperity which will make you corrupt? Or such disease which will disable you? Or such senility which will make you mentally unstable? Or sudden death? Or the Dajjaal (Anti-Christ), who is the worst apprehended (sign of the Hou r)? Or (are you waiting) for the Hour? That will be most grievous and bitter.” (Al-Tirmidhi)

We have no guarantees that we will live to see another Ramadan, let us seize each blessing with eagerness and each opportunity to earn rewards with enthusiasm, to make this the best Ramadan of our lives.

Rahla Khan

Login Form