Thursday, February 27, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

IMPORTANCE OF ZAKAH By E ISLAM TEAM

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

Zakah (alms) is one of the five pillars of Islam. Its importance can be realised from the fact that in 82 verses of the Qur'an Zakah is associated with prayer (Salah), such as:

“Establish regular prayer and give Zakah; and obey Allah and His Messenger.” Quran (33:33)

If social justice and compassion to fellow humans who are disadvantaged is one of the central themes in the message of Allah to humanity, then it is no wonder that Zakah, like prayer and fasting, was also enjoined upon the people of the past messengers:

And We made them (descendants of Abraham) leaders, guiding by Our command, and We sent them inspiration to do good deeds, to establish regular Prayers and to practise Zakah; and they constantly served Us” -Quran (21:73)

THE WISDOM OF GIVING ZAKAH

· It purifies your wealth as Allah Ta’ala says in the Qur'an: Take alms from their wealth in order to purify them and sanctify them with it and pray for them.” Quran (9:103)

It reminds Muslims of the fact that whatever wealth they may possess is due to the blessings of Allah and as such it is to be spent according to the His commands.

Zakat functions as a social security for all. Those who have enough money today pay for what they have. If they need money tomorrow, they will get what is necessary to help them live decently. Zakat payer pays his dues to Allah as an act of worship, a token of submission and an acknowledgment of gratitude. The receiver of Zakat receives it as a grant from Allah out of His bounty, a favor for which he is thankful to Allah.

Economically, Zakat is the best check against hoarding. Those who do not invest their wealth but prefer to save or hoard it would see their wealth dwindling year after year due to inflation etc. Zakah helps increase production and stimulates supply because it is a redistribution of income that enhances the demand by putting more real purchasing power in the hands of poor.

It keeps one away from sin and saves the giver from the moral ill arising from the love and greed of wealth.

· Through Zakah, the poor are cared for, these include widows, orphans, the disabled, the needy and the destitute.

Zakah is the right of the poor. Zakah is not considered a favour that is given to the poor by the rich. It is the right of the poor on the wealth of the rich. Allah says: ..(In their) wealth there is a known share for the beggars and the destitute”Quran (70:24-25)

Zakah, therefore, is unlike charity that is given to the needy voluntarily. Withholding Zakah is considered depriving the poor of their due share. Thus one who pays Zakah actually "purifies" his wealth by separating from it the portion that belongs to the poor.

VIRTUES OF ZAKAH

Allah says in the Quran: "The parable of those who spend their wealth in the way of Allah is that of a grain of corn. It grows seven ears and each ear has hundred grains. Allah increases manifold to whom He pleases."(Quran 2:261)

The Beloved Messenger of Allah (pbuh) is reported to have said about Zakah:

· Zakah is a (great and strong) bridge of Islam.

· If a man pays the Zakah due on his property, it causes its evil influence to vanish.

· Gains the pleasure of Allah.

· Increases wealth and protects from losses.

· Causes Allah's forgiveness and blessings.

· Protection from the wrath of Allah and from a bad death.

· A shelter on the Day of Judgment.

· Security from seventy misfortunes.

Alqamah Radhiallaho anho says that when our group of people visited Rasulullah Sallallaho alaihe wasallam he said to them, "Verily you can make your Islam perfect by your payment of the Zakaat due on your property".

Rasulullah Sallallaho alaihe wasallam said, "he who observes three things will taste the sweetness of Imaan (faith): One who worships Allah alone and believes (from his heart) that there is no one to be worshipped but Allah and one who pays the < i>Zakaat on his property, willingly, every year. In Zakaat on the animals, one should not give an aged animal or one suffering from itch or any other ailment, or an inferior one, but should give animals of average quali ty. Allah Ta'ala does not demand from you the best of your animals, nor does He command you to give animals of the worst quality".

Do I have to give Zakah?

Zakah is obligatory on an adult sane Muslim who has wealth that reaches or exceeds a certain level called the Nisab for a lunar year.(please contact your local Islamic Scholar about the exact amount of Nisab in your local currency). Unlike tax, however, Zakah is an act of worship for which one receives reward from Allah Ta’ala. Ignoring to pay Zakah, on the other hand, is a major sin.

How much do I have to give?

If you are in possession of money, gold, silver, stock in trade or shares that amount to more than the value of Nisab (at current market rates) then you are obliged to pay Zakah. What amounts are owed by you should be deducted from the capital amount before Zakah is calculated.

The rate of Zakah is 2.5%

For details and rules pertaining to Zakah please contact your local Ulama (Islamic Scholars) or for any questions relating to Zakah please email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Remember … "The upper hand is better than the lower hand (i.e. he who gives in charity is better than him who takes it).” (Hadith- Bukhari)

******

We appreciate feedback on our articles. Please send feedback or any constructive comments to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

To subscribe to our mailing list please send a blank email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tounsubscribe please click on link found below this message OR send a blank email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

For general & motivational articles on Islam visit our website: www.eislam.co.za

Find us on Twitter @eislaminfo

If you would like to contribute an article/s to our website please email it to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Login Form