Saturday, December 14, 2019
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair  
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

News

Don’t Stop Being Kind: The Small Things Are Greater than You Think

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

 

Don't Stop Being Kind: The Small Things Are Greater than You Think | ProductiveMuslim

Photo Credit: Flickr[dot]com/photos/hoffnungsschimmer/

“You’ve become a doormat, Lilly! You let people walk all over you, drain you and use you! And because you have the memory of a tiny goldfish, you never know when enough is really ENOUGH! Think of yourself and stop being such a pushover!”

Oops, I’m sorry you had to hear that! Don’t mind my friend, she’s been a little cranky lately. Believe me, that kind of anger usually stems from an insane amount of pain. Sometimes when people repeatedly get hurt by their loved ones, they end up shielding their hearts, terrified of getting hurt again, and refuse to submit to their compassionate natures. Slowly they become numb. They convince themselves that ‘strength’ is synonymous with ‘not caring’, when in fact it’s the exact opposite. A wise man once said: “Love and compassion are necessities not luxuries. Without them, humanity cannot survive.”
I understand why my friend steamed out like that, I actually hugged her instead of getting upset. Plus, she makes the best chocolate desserts in the entire universe, so I really can’t afford to lose her. LOL (Yeah, newsflash: I’m obsessed with chocolates!)
I’m also obsessed with quotes, especially the ones based on Islamic teachings. Squeezing a relevant quote in the middle of a conversation makes me feel smart for some reason, I don’t know! Here’s another life-changing quote by a man named ‘unknown’ (See how smart I am?):
Watch your thoughts for they become words
Watch your words for they become actions
Watch your actions for they become habits
Watch your habits for they become character
Watch your character for it becomes your destiny
This statement is pure psychology; proven, tested, dissected and written about in hundreds of books. I’ll show you how.

The vicious pattern

“How can caring for others give me joy if no one cares about me? This theory is NOT true!”
A disapproving thought quickly turns into doubt or denial. Thoughts turn into words.
“I’ve got my own mess to deal with so get out of my face!”
The negative thought is voiced out with anger to attack or repel others. Words turn into action.
“You need to be selfish to survive in this jungle! Toughen up like the rest of us or you’ll be eaten alive!”
Justifications are given till discouraging yourself and others from helping those in need becomes effortless. Actions become habits.
“Let others figure out how to get by, their problems can’t be our problems!”.
Loss of compassion changes a person. It leads to neglecting our pure and kind inner beings. Habit becomes character.
“A charity event? Man, that’s good publicity! Make sure you take a picture of me hugging the sick kids and those sad wrinkly old people!”
Sometimes, the only time any interest in kindness is shown now is under the spotlight, where it’s time to show off how great and loving we are. Being fake tarnishes genuine bonds of love and leads to a loathsome destiny.
Everything becomes about ‘you’, while you withhold the chance to put a smile on someone else’s face, even if it costs you nothing at all, thinking: “Why should I? I’m not a pushover!”

One thing leads to the other

Denial of truth -> repulsion -> discouraging people from helping others -> suppressing our purity and inner goodness -> showing Off -> selfishness to the point of withholding priceless kindness -> a miserable woeful life.
Interesting theory, isn’t it?
It’s not just the quotes. Take a look at the teachings of all the best-selling self-help books circulating millions of copies around the world. Their authors are celebrated professors, doctors and scientists. They spent years researching, studying and observing before cracking the code: the source of your happiness stems from making others happy. That’s pretty much the gist of it. But 1400 years ago, a blessed Prophet who wasn’t a psychologist or a neurologist or a sociologist or any kind of ‘-ologist’ conveyed the holy words of Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He), describing the same pattern that defines us till this day:

“Have you seen the one who denies the Recompense? For that is the one who drives away the orphan. And does not encourage the feeding of the poor. So woe to those who pray, [But] who are heedless of their prayer – Those who make show [of their deeds]. And withhold [simple] assistance (small kindesses).” [Qur’an: Chapter 107, Verses 1-7]

The power of small kindnesses

Just like abuse and bullying can have negative long-term effects on society, where those in pain ‘pay it back’ with more hurt and anger, kindness can and will do the opposite of that if you ‘pay it forward’. We all have the humanity and compassion ‘gene’, and I just love the word ‘withhold’ in this Holy chapter because it perfectly describes how we suppress our kind-hearted natures when we deny the reality of this life. We forget we are all connected, and that the joy you spread will eventually find its way back to you. Life is a chain reaction. You and I have the power to conquer poverty, hunger, disease and wars by causing a ripple effect with one small, good selfless deed.
So the next time you pass by a poor homeless woman on the street and avoid eye contact because it’s ‘awkward’, try pausing your busy life for a minute to ask “how can I help?”. We are the slaves of Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) and we have an important job to do, people! We have got to help one another. And now is the best time to start because guess who’s in town? The holy month of Ramadan! SURPRISE!

Ramadan’s a great time to be kinder

We plant trees to overcome pollution, take vitamins to beat fatigue, vacuum the house to clean the dust; it makes sense to conquer the negative with a positive, and what’s more beautiful than a fresh batch of hope to revive this ummah?Investing in small acts of kindness this Ramadan should be our ultimate goal. It’s effortless, simple and free. You make someone happy, which makes you feel better and makes the world a better place. Win. Win Win. This isn’t just about the mega bonus of Ramadan’s multiplied rewards! (Actually it so is, who are we kidding?)
Here’s a list to get you started:

For your lovely parents

 1. Thank your mom every day for the food she cooked and make yummy noises! (Cooking while you’re fasting is not easy! Trust me). Kiss her hands that have done so much for you.
 2. Ask your dad daily: “What can I do to make your day better?” Help him out with organizing his stuff, clearing his email or even just discussing things he loves to talk about.

For your precious grandparents

Umm, hello! Call and visit them! Make them feel special before they’re gone. Make them feel wanted and relevant by asking them to tell you stories – because there’s nothing they want more!

For your spouse and children

 1. Hide a note with a funny joke, compliment or piece of advice in your kids’ backpacks or clothes.
 2. Text your husband or wife saying ‘I Love You’ or how much you appreciate what they do.
 3. A minimum of three hugs a day for each member of the family (I’m serious! Sometimes all we need is a warm embrace).
 4. Be kind to your children whenever they nag about being hungry or tired. It’s the best time to teach them patience!
 5. Ask if your spouse needs any help in the kitchen or would like a nice warm foot massage after a tiring day at work. Keep your love alive.

For relatives, neighbors and friends:

 1. Send flowers (or yummy dessert) to a distant relative with a card saying “Just a little something to make you smile”. Invite them for iftar or share some specially made delicacies with them.
 2. Offer to mow your neighbor’s lawn or wash their cars.
 3. Go out of your way to restore ties of kinship this Ramadan.
 4. Tell your friends how much they mean to you and make dua for them.
 5. Volunteer to offer drinks and dates at a nearby masjid during taraweeh for the people. Make a flask of tea or coffee for the late night prayers (Qiyam al Layl) for the ones who come to the mosque!

For co-workers and other workers:

 1. Bring homemade cookies to share at work (with chocolate chips please!) Don’t worry, we will save them till after iftar!
 2. Praise clerks, assistants and workers and thank them for their hard work. Try doing this everyday!
 3. Leave a nice comment on articles you enjoyed (Uhmm Hint Hint).

For absolute strangers:

 1. Greet people with a smile (it’s a sunnah too!).
 2. Give up your seat for the elderly or a pregnant woman or just anyone who looks like they need to sit down!
 3. Hand out balloons to kids on the street. Distribute packs of dates and water (and additionally any delicacy if you wish) along your street to those who pass by.

For God’s beautiful creations:

 1. Leave a bowl of water outside for the birds (that’s when I had to explain to my son why animals don’t fast).
 2. Make tasbih (glorifying Allah) outdoors. Trees, insects, even the mountains and soil will join and bloom.

For those in dire need of small kindnesses:

 1. Leave a couple of colors and coloring books in the waiting room of a public hospital.
 2. Do some fun story-telling at an orphanage and bring them toys or snacks.
 3. Share a meal with a homeless person and sit with them on the ground.
 4. Listen to someone who is sad or lonely.
The ideas are endless. Just doing one simple act of kindness a day without expecting anything in return can truly change the world, and is beyond joyful and fulfilling. It’s in fact the number one reason behind success, inner peace and sound sleep! Helping others feel better is simply the meaning of happiness because:
“Is there any reward for good other than good?” [Qur’an: Chapter 55, Verse 60]
So believe in your Lord’s promise, have compassion, pray from the heart and invest in those simple acts of kindness during this blessed Holy month. And if that makes you a pushover, well, consider yourself the luckiest person on Earth for being one!
Share with us more small kindnesses that we can engage in daily during Ramadan and after!Click to read more: http://productivemuslim.com/dont-stop-being-kind/#ixzz3eFM4kPS2
Follow us: @AbuProductive on Twitter | ProductiveMuslim on Facebook

 

7 Tips to Maximize the Impact of Your Zakat

Latest

 

7 Tips to Maximize the Impact of Your Zakat | ProductiveMuslim

Photo Credits: flickr[dot]com/photos/venelova/

Zakat is an obligation, a pillar of Islam, and an effective system of providing spiritual, social and economic benefits within a community. But when we pay zakat, do we feel the true extent of its power? Do we relate to it in the same way that we relate to prayer, fasting and hajj?
Arguably, when we do pay our zakat, we don’t quite appreciate the magnitude of what we are doing or give it sufficient thought and attention.
Here are some tips to help you make the most of your zakat this year and in years to come In sha Allah:

1. Remember: zakat is for your own self!

We often only think of zakat in terms of its benefit for others. But don’t forget about zakat’s impact on you, the zakat payer! The word zakat comes from an Arabic root word that means both purification and growth and when Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He)commands His Prophet ?allall?hu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of All?h be upon him) to collect zakat in the Qur’an, He sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He) mentions its purifying quality, both externally and internally.
“Take, from their wealth a charity by which you purify them and cause them increase…” [Qur’an: Chapter 9, Verse 103]
When you pay your zakat, try to feel your soul being cleansed of miserliness and greed, and be confident that as a result of paying your zakat properly, your wealth too will be purified and blessed by Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He).

2. Get up to date before you calculate

Before you start your calculation process for this year, pause for a moment and consider whether you are definitely up to date with your zakat for all previous years. Remember that at the very least, zakat became a potential obligation on each of us from the age of puberty, when we also became accountable for our other core acts of worship.
Might you have had some money saved in your name during your teenage years on which zakat was never paid? Or perhaps you were a university student and mistakenly assumed that having a student loan meant that you didn’t have to pay zakat. Maybe you’ve only recently considered your zakat obligation seriously and haven’t realised that you do need to make up for previous years.
Making up for Zakat that we may have forgotten or neglected to pay remains an obligation and debt upon us – it doesn’t just go away! So make sure that before you complete your obligation this year, you travel back in time to ensure that you’re up to date. If you’re struggling with this, as many people do, don’t hesitate to ask for help by emaling the National Zakat Foundation at  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

3. Get your sums right!

The accurate calculation of zakat is absolutely important. Today, when assets are more complex than ever before, it’s critical that we pay close attention to where our wealth is stored and what the zakat treatment should be. Have you considered the possibility of having to pay zakat on your pension, for example? Or on a second property that you own? Or on inheritance that you may have received? How do you value your gold accurately?
Make sure that you’re not one of those who are either overwhelmed by these questions or too lazy to understand them properly. Take your time to consider your zakat calculation carefully, ask for help where needed and take advantage of available resources.
One such resource is available at www.zakatguide.co.uk, a step-by-step guide to help you get your sums right.
Even though it can be complicated at times, remember that this is a test from Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He) to assess your level of concern for fulfilling the third pillar with excellence.

4. Don’t overlook your own locality

It often comes as a surprise to many people that the local distribution of zakat was always a key component of how it was administered. Binding the hearts of payers and recipients within the same community is one of the wisdoms of zakat and so it is important that you don’t overlook potential eligible recipients within your own town, city or country before you give your zakat for international distribution.
No matter where you live and no matter how prosperous your country, local eligible recipients will always be present and it is undoubtedly the responsibility of zakat payers in a locality to meet the needs of recipients within the same locality, especially if these have gone unmet (even if temporarily) by the government or family members.
None of this means that we should be blind to the extreme plight of millions around the world and to the fact that they too warrant our support. Perhaps a solution lies in simply splitting our zakat contributions or paying our zakat locally and sadaqah elsewhere. But let us not forget that were the full payment of zakat and the principle of local distribution respected by all Muslims around the world, much of the poverty that we witness today would cease to be a reality.

5. …or your relatives

Our Prophet ?allall?hu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of All?h be upon him) taught us that there are two rewards for supporting our relatives in need, one of giving charity and the other of strengthening the ties of kinship:
“Charity given to the poor is charity, and that given to a relative is two things: charity and upholding the ties of kinship.” [Ibn Majah]
Although Zakat cannot be given to direct ascendants or descendants, nor indeed to one’s wife, other family members can and should be supported if they are eligible. This is one key way of maximizing the impact of your Zakat because of the doubling of its reward.

6. Maximize impact!

When paying one’s zakat, it is advisable to give consideration to exactly what the impact of one’s payment will be. Will one’s zakat be used for emergency relief, the provision of basic essentials, education, training or supporting enterprise for example? Will the impact be relatively short-term but urgent or relatively long-term and potentially transforming?
Note that one of the purposes of zakat is to transform deserving recipients into payers of zakat, if not immediately then one day in sha Allah. Islam doesn’t encourage a culture of dependency after all, even though the safety net for those who find themselves in a difficult situation is always there.
So it is worth thinking about how far your zakat actually goes, both in economic and spiritual terms. If we are rewarded for all the good deeds that our actions enable, then enabling someone to become self-sustainable because of a strategic use of zakat funds can mean a lot of benefit back to the one who originally supported that individual. Think of all the subsequent spending and charity by the one who has been lifted out of poverty, the reward of which will fall equally in the account of the supporter as well as the supported!
If we are entrusting, as most of us do, organisations and charities to administer zakat for us, it is worth understanding more about exactly the kinds of zakatable projects they are engaged in so that we factor in the considerations above when selecting charities.

7. Remember Zakat-al-Fitr

Unlike zakat itself, zakat-al-Fitr is payable on behalf of every member of a household, even an unborn child! Its purpose is distinct from that of the pillar of zakat, or Zakat-ul-Mal, as explained in the following hadith where Ibn `Abbas said:
‘The Messenger of Allah ?allall?hu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of All?h be upon him) enjoined Zakat-ul-fitr on the one who fasts (i.e. fasted during the month of Ramadan) to purify him from any indecent act or speech and for the purpose of providing food for the needy. It is accepted as zakat for the person who pays it before the Eid prayer and it is Sadaqah (i.e. voluntary charity) for the person who pays it after the Eid prayer.’ [Abu Dawud and Ibn Majah]
An interesting point to note here is that scholars advise for this specific form of charity to be paid and distributed in the same area as one’s own physical location on the day of Eid itself. This is so that the impact on the needy in one’s own vicinity on the day of ‘Eid is catered for. This is something to be borne in mind if one is celebrating ‘Eid abroad!
So that’s it, seven simple tips and reminders to make sure that you make the most of your zakat for this Ramadan and the ones to come. May Allah accept our zakat payments and thereby purify our souls, our wealth and our communities.
Have you calculated and decided what to do with your zakat yet? Let us know how these tips have helped and how you’re planning to maximize the impact of your zakat!Click to read more: http://productivemuslim.com/maximize-the-impact-of-your-zakat/#ixzz3f84hl7ZV
Follow us: @AbuProductive on Twitter | ProductiveMuslim on Facebook

 

බොදු බල සේනාව නයා ලකුණින් මැතිවරණයට

Latest

භික්ෂූන් වහන්සේ මැතිවරණයකට තරඟ නොකළ යුතුය යන ස්ථාවරය තුළ සිටියත් බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම මත එය නැවත සලකා බලමින් සිටින බව බොදු බල සේනාවේ මහ ලේකම් ගලගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමි පවසති.

උන් වහන්සේ ඒ බව කියා සිටියේ නයා ලකුණින් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම සඳහා බොදු ජන පෙරමුණ නමින් පිහිටුවා ගත් නව දේශපාලන පක්ෂය ගැන බීබීසීයට පැහැදිලි කරමින්.

සිංහල බෞද්ධයන්ට අමතරව වෙනත් ආගමිකයන් හෝ වෙනත් ජාතීන්ට ද මෙම පක්ෂයෙන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් විය හැකි බවයි ගලගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමි පවසන්නේ.

‘බුද්ධිමත් මිනිසුන්’

‘බොදු කියන වචනයෙන් අපි අදහස් කළේ ‘බුද්ධිමත් මිනිසුන්’ කියන එකයි. ඉතින් බුද්ධිමත් දෙමළ මිනිස්සුන්ට බුද්ධිමත් මුස්ලිම් මිනිහෙකුට වුනත් අපේ අනන්‍යතාවන් පිළි අරගෙන ඕන කෙනෙකුට තරඟ කරන්න පුළුවන්. කිසිම බාධාවක් නැහැ.’ උන් වහන්සේ පැවසුහ.

සම්පුර්ණ සාකච්ඡාවේ හඬ පටය අමුණා ඇත.

ඉදිරි මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට තීරණය කලේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ඉදිරි ගමන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නොවේදැයි බීබීසීය විමසු විට උන් වහන්සේ කියා සිටියේ කිසිදු පක්ෂයක් සමඟ සන්ධාන ගත නොවන අතර තම පක්ෂය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ජාතික මට්ටමේ න්‍යායපත්‍රයක් මත බවයි.

 

No plans to come back into power: CBK

Latest

Former President Chandrika Kumaratunga today said she had no intentions to come back into power or grab power.

Addressing journalists during a visit to Kandy, where the former President took part in religious ceremonies to mark her 70th birthday and to pay her respects to the Mahanayake Theras of the Malwatte and Asgiriya chapters, she said was not greedy to grab power or come back into power like others.

“Those who are making every effort to come into power are those who have 'robbed ' the country and are trying to come into power so that they could cover up those illegal acts,” she told the media.

She said she was in power for 12 years and she stepped down on her own will. She added that she had not 'robbed ' the monies of the people and insisted that she gracefully left the office. She said she had not 'killed ' anyone abused her power to get anything.

She declined to respond to a question whether nominations would be given to the former President. Replying to another question, she said it was not at all important to speak about Wimal Weerawansa and said she nor her party would take serious note of him. (L.B.Senaratne and J.A.L.Jayasinghe) -

http://www.dailymirror.lk/77977/no-plans-to-come-back-into-power-cbk 

BBS to contest election as BJP under Cobra symbol?

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

2015-06-29 13:37:13


The Bodu Bala Sena (BBS) would contest the upcoming general elections under the name Bodu Jana Peramuna (BJP), BJP Leader and BBS General Secretary Ven. Galagodaatte Gnanasara Thera said today. He said the BBS would remain as it is but for upcoming elections it would affiliate itself with the Eksath Maha Sabha Pakshaya (EMSP) which is a registered political party. The EMSP would in future be called the Bodu Jana Peramuna or the BJP with a new symbol and new officials. The Thera told the Daily Mirror that new officials have been appointed to the BJP and was waiting the Elections Commissioner’s approval for its Cobra symbol. “We have requested the Elections Commissioner to reserve the Cobra symbol for our newly formed party and looking forward to his approval,” he said. He said the Elections Commissioner had earlier refused to register any new political party in keeping with election regulations and that was why they had affiliate with the EMSP. (Piyumi Fonseka)

 

http://www.dailymirror.lk/77903/er-cobra-sym

 

ජනපති අගමැති ඉෆ්තාර් උත්සවයට එක්වෙති

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

2015 ජූනි මස 29 20:45:21 | . , රංජන් කස්තුරි, ඡායාරූප - ගයාන් අමරසේකර

 

ඉස්ලාම් භක්තිකයන්ගේ දිවි පැවැත්ම යහපත් කරගැනීමට රාමසාන් උපවාසයෙන් මහත් පිටිවහලක් වන බව ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා අද අරලියගහ මන්දිරයේදී ඉෆ්තාර් උත්සවය වෙනුවෙන් මුස්ලිම් බැතිමතුන් වෙනුවෙන් අගමැතිවරයා සංවිධානය කළ උත්සවයකට එක්වෙමින් පැවසීය.

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ, රවුෆ් හකීම්, ඒ.එච්.එම්.පවුසි ඇතුළු දේශපාලනඥයෝ රැසක්ද එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

GLA_5546 GLA_5568


GLA_5591

http://www.lankadeepa.lk/index.php/articles/328431

 

 

 


 

Let us make use of the Holy Month of Ramadhaan in the Best Manner

Latest

User Rating: / 3
PoorBest 

Published on 18.06.2015 Hijiri date 29.08.1436

Allahu Ta’ala has elevated the month of Ramadhaan by revealing the holy Quran in this month. This is a month of of Dua and patience. As Muslims we should be eager to do our Ibaadath with anxiety and calmness under the guidance of the Ulama.

We should make much more Dua for our needs and the welfare of the Ummah, especially for the unity and coexistence in the country.

The following are some important guidelines to be followed during the month of Ramadhaan:

 • Avoiding the wastage of time, by giving lot of attention to Ibaadath and by indulging in the night worships.
 • Al Quran was revealed in this holy month, and therefore, it should be recited as much as possible, making efforts to understand and practice it in life.
 • In the subjects of differences in opinion, follow the guidelines given by the Ulama without conflicting one another.
 • Identifying the poor and the needy and making arrangements for Sahar and Ifthaar, while making sure to avoid wastages.
 • Youngsters should make sure to return to their residences soon after performing prayers at the Masjids, and should strictly avoid creating nuisance or disturbance to the others. The parents should pay high attention in this regard.
 • Conducting Prayers and Bayans without causing any hindrances to others by restricting the loudspeaker volumes to Masjid boundaries.
 • Making sure that the volumes of the radios are not high such that it would disturb the neighbors, during the times of Sahar.
 • Sharing food prepared at home with the neighbors, Muslims and Non-Muslims, and involving in similar activities.
 • Women attending Masjids should pay attention to the Shari’ah disciplines, and the males should provide them with the most appropriate arrangements.
 • Causing no hindrances to others while parking vehicles near the Masjids.
 • The branches of All Ceylon Jamiyyathul Ulama, Trustees of Masjids and the Muslim Community should cooperate in implementing the above mentioned disciplines.

Let us spend this holy month of Ramadhaan in the best way possible.

May Allah accept our prayers, and bless this country with unity, development of coexistence and good understanding.

Ash-Sheikh M.M.A. Mubarak
General Secretary
All Ceylon Jamiyyathul Ulama

http://www.acju.lk/press-release/let-us-make-use-holy-month-ramadhaan-best-manner/

 


 

Virtues of Fasting as Mentioned in the Qur'an and Sunnah

Latest

User Rating: / 2
PoorBest 

The Reward for Fasting is Immense

"Every action of the son of Adam is given manifold reward, each good deed receiving ten times its like, up to seven hundred times. Allah the Most High said,'Except for fasting, for it is for Me and I will give recompense for it, he leaves off his desires and his food for Me.' For the fasting person there are two times of joy; a time when he breaks his fast and a time of joy when he meets his Lord, and the smell coming from the mouth of the fasting person is better with Allah than the smell of musk." (Al-Bukhari)

Also, Sahl ibn Sa'ad reported that the Prophet, upon whom be peace, said:

"Indeed there is a gate of Paradise called ar-Rayyan. On the day of Resurrection those who fast will enter through it; no one enters it except for them, and when they have entered, it is closed so that no one enters it, so when the last of them enters it, it is closed, and whoever enters it drinks, and whoever drinks never becomes thirsty." (Ibn Khuzaymah. Sahih)

 

Fasting is a Shield Against the Fire

"Fasting is a shield with which a servant protects himself from the Fire." (Ahmad. Sahih)

 

Fasting is a Means for One's Sins to be Forgiven

"He who fasts Ramadhan, due to iman and hoping for reward (from Allah) then his past sins are forgiven." (Al-Bukhari and Muslim)

 

The Supplication of the Fasting Person is Answered

"There are in the month of Ramadhan in every day and night those to whom Allah grants freedom from the Fire, and there is for every Muslim an supplication which he can make and will be granted." (Al-Bazzar and Ahmad. Sahih)

 

Fasting is an Expiation for Various Sins

"Perform the Pilgrimage and the Lesser Pilgrimage for Allah ... but whoever among you is ill or has an ailment of the head must pay a ransom, either by fasting or by charity ... " [Al-Qur'an 2:196]

"Never may a believer kill a believer unless by mistake ... and those who find this beyond their means must fast two consecutive months. Such is the penance imposed by Allah; and Allah is Knowing, Wise." (Al-Qur'an 4:92)

And more (5:89, 5:95 and 58:3-4).

 

Fasting is a Shield Against One's Base Desires

"O youths, whoever amongst you is able to marry then let him do so, since it restrains the eyes and protects the private parts, and he who is unable, then let him fast because it is a shield for him." (Al-Bukhari and Muslim)

 

Once we realise the greatness of fasting and what achievement it leads to, we must put all our efforts in performing fasting in the best manner possible. And since fasting is worship, it must be done solely for Allah's sake, and no intention is accepted, other than pleasing Allah and seeking His Face with all one's sincerity. Without a correct intention, no deed is of any value in the Hereafter. We Muslims must constantly verify our intentions and consider why we perform fasting. Do we do so merely because it is the practice of our parents and friends, or do we do so because it is part of our tradition, or perhaps because we simply want to conform to our environment in order to avoid any problems? A Muslim who realises that only that which is with Allah remains, and that He is the only One who grants and withholds, would not be of those to which the Prophet, upon whom be peace, alluded to in the hadith:

"On the Day of Judgement, a caller will cry out, 'Whoever performed a deed for someone other than Allah may seek his reward from that for which he performed the deed.' " (Sahih al-Jami')

 

ISLAAMINFO

Powered by PHPlist2.10.13, &copy tincan ltd

 

If you would like to receive more information and articles on Islaam and Muslims, send a blank e-mail to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

First anniversary of senseless carnage on Aluthgama, Beruwala and Dharga Town Muslims Election of President Maithripala Sirisena averted an Aluthgama type attack on Muslims to mark the anniversary of 1915-Sinhala Muslim riots?

Latest

User Rating: / 3
PoorBest 

 

 

aluthgama-crisisBy Latheef Farook

Today, Monday June 15, marks the first anniversary of the unwanted and senseless racist pogrom on innocent and helpless Muslims at Aluthgama, Dharga Town and Beruwala which ended up in the political funeral of the Rajapaksa brothers who were accused of being behind these calculated atrocities.

Killing of Muslims, looting of their belongings and the destruction of their properties were meticulously planned and executed to military precision in all these three places.

However, the island’s mainstream media, increasingly under Sinhala racist influence and the anti Muslim Israeli lobby, observed a news blackout and tried to cover up the shameful carnage. The local media only woke up to the reality after seeing the wide coverage to the mayhem in the international media.

Realizing the adverse publicity and the growing wide spread  criticism by mainstream fair minded Sinhalese intellectuals, professionals and Buddhist monks, the Rajapaksa government began a program to rebuild the burnt, destroyed and damaged property. This includes places of worship.

However the wound remains deep as the perpetrators escaped scot free and the looted belongings to the value, some estimate at billions of rupees, have disappeared forever. Those racist elements which instigated these atrocities have once again begun to carry out their hate Muslim campaign.

Now a year after the carnage the unanswered question is why did the Rajapaksa government unleash a wave of violence against Muslims targeting their religious, cultural and economic life, aimed at eliminating them as a community, culminating in the Aluthgama, Beruwala and Dharga Town  carnage?

Did the Island’s Muslims who are as blue blooded citizens of this country as the others are, do any crime?  Did the Muslims attack any Temple, Sinhalese businesses or oppose the Rajapaksa government in any way?

Instead as the most peaceful of all the three major communities in the country the Muslims, as stated by former Chief Justice Sarath N Silva, only wanted to live in peace and harmony with all communities Those Muslims in the north and east were keen to return to their homes and rebuild their lives shattered during decades of ethnic war caused by the racist politics of the two major political parties-United National Party and the Sri Lanka Freedom Party.

darga-death

Of course corrupt Muslim politicians shamelessly remained with the Rajapaksa government while  jet setting wheeler dealer moulavis and discredited  civil society   leaders  were  more keen to please Rajapaksa brothers, perhaps for personal benefits at the expense of the community, than  attending to the sufferings and grievances of Muslims.,

 

In unleashing this carnage the defeated President Rajapaksa government and the racist elements that carried out the hate campaign against Muslims have conveniently forgotten the role played by the Muslim community in opposing the LTTE call for a separate Elam      to protect the territorial integrity of the country and the price they paid for such a stand.

What they also failed to understand is that if not for firm Muslim opposition to Elam call, the country would have been divided long ago as it was not militarily equipped, at the early stage, to meet the challenges posed by separatists backed by India.

Now the question is whose agenda was this hate Muslim campaign poisoning the Sinhalese minds against Muslims to the detriment of all communities and the country?

Perhaps the agenda of defeated Rajapaksa government’s new found friend Israel- the international pariah which destabilized the entire Middle East, time and again kicked out by Sri Lankan governments in the past only to return likemidnight thieves.

However Muslims were aware that destructive racist elements always saying that “we will take care of the Tamils first and deal with Muslims later”. Perhaps they got that opportunity in the aftermath of the defeat of the LTTE in May 2009 with the patronage of Rajapaksa government and, as I always suspect, the support of the Israelis who have stealthily entered the country with the support of Rajapaksa government and managed to penetrate many key areas.

Dealing with local politicians is simple for Israelis, whose only agenda has been against Islam and Muslims as, by and large, most local politicians and even media personnel are ignorant of Israel’s crime records and their indifference towards injustice towards Muslims here and abroad.

This is the reason why the Muslims voted for President Maithripala Sirisena in the 8 January 2015 presidential elections .Muslims feared an island wide attacks on Muslims this year especially in the context of   provincial counselor Udaya Gammanpila openly stating that an attack on Muslims is inevitable in 2015 to mark the anniversary of 1915 Sinhala Muslim riots.

This fear was further strengthened by the Rajapaksa government allowing Myanmar’s controversial Buddhist monk Asin Wirathu, once described by TIME magazine as the “Face of Buddhist Terror”, who has been carrying on a relentless campaign against the Rohingya Muslims, to enter the country and giving a reception usually given to a head of state and signing an agreement with anti Muslim racist outfit Bodu Bala Sena.

In view of these developments many knowledgeable Muslims believe that the election of President Maithripala Sirisena averted an island wide Aluthgama type attack on Muslims by racist elements to mark the 1915 Sinhala-Muslim riots this year.

It was under such circumstance Muslims observe the first anniversary of the Aluthgama carnage.

Meanwhile a book titled “Mayhem during Curfew “on Aluthgama, Bruwala and Dharga Town atrocities was released recently. This book contains a collection of selected articles, appeared both in the local and the international media, on the attacks on Muslims of Aluthgama, Dharga Town and Beruwala. The local media dismissed the pogrom and thus the need to put the record straight for posterity.

darg-house

 

 

 

Ramadan to begin on Friday as new moon not sighted

Latest

Since the new moon was not sighted in any part of the country today, the Colombo Grand Mosque has decided that Ramazan fast will commence from Friday (June 19).

The holy month of Ramadan was expected to begin on Thursday (18) for Muslims in Sri Lanka.

Muslims all over the world will observe a month of fasting and prayers during Ramadan to commemorate the time when the Quran was revealed to Prophet Mohammed on the night of “Laylat Al Qadr”.

Fasting during Ramadan, the ninth month of the Islamic lunar calendar, is considered to be one of the Five Pillars of Islam.

 

http://www.adaderana.lk/news/31295/ramadan-to-begin-on-friday-as-new-moon-not-sighted

 

 

 

Ramazan fasting on Friday

Latest

The Ramazan fasting will start from Friday 19th June since the new moon was not cited today, the Colombo Grand Mosque announced.

 

http://www.dailymirror.lk/76673/ramazan-fasting-on-friday


 

A Letter to the UN on the Rohingya Muslims in Burma

Latest

User Rating: / 8
PoorBest 

22.05.2015

Prince Zeid Ra’ad Al Hussein,
United Nations Commissioner for Human Rights,
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR),
Palais des Nations,
CH-1211 Geneva 10,

Switzerland.

 

Your Excellency,

We, the All Ceylon Jamiyyathul Ulama, the supreme body of the Islamic theologians in Sri Lanka, established in 1924, are very much concerned about the problems faced by the Rohingya Muslims in Burma.

It is very much disturbing and pathetic to notice that these Rohinya Muslims have been treated in a very inhuman manner by the Burmese Government officials and the Buddhist Extremists in that country. These innocent people who have been subject to annihilation by most heinous atrocities are struggling for their lives and fleeing to escape out of the country seeking asylum.

Very sadly we have not seen any constructive steps taken by any source so far to solve this most inhuman and flagrant violations of basic human rights perpetrated so openly with impunity. As human beings it is our duty to help these innocent victims and we very fervently request Your Excellency to intervene in this most inhuman violation of human rights and to redress their right to live as human beings.

Thanking you,

 

Ash-Sheikh Mufti M.I.M Rizwe                                Ash-Sheikh M. M. A. Mubarak

President                                                                     General Secretary

All Ceylon Jamiyyathul Ulama                                  All Ceylon Jamiyyathul Ulama

 

http://www.acju.lk/press-release/problems-faced-rohingya-muslims-burma/

   

ඥානසාර හිමි අත් අඩංගුවට

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

බොදු බල සේනාවේ මහ ලේකම් ගලබොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමි කුරුඳුවත්ත පොලිසියෙන් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

උසාවියෙන් නිකුත් කළ වරෙන්තු අනුව ඒ හිමියන් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ කොළඹ පැවති උද්ඝෝෂණයක් සම්බන්ධයෙන් උසාවියට නොපැමිණීම සම්බන්ධයෙනි.

පසුගිය දිනවල ඒ හිමියෝ විදේශගතව සිටියහ.

 

http://www.lankadeepa.lk/index.php/articles/319851

 

 

Gnanasara Thera released on bail

Latest

Bodu Bala Sena (BBS) General Secretary Ven. Galagodaatte Gnanasara Thera was released on a cash bail of Rs. 5,000 with a surety of Rs. 1 million by Colombo Chief Magistrate Gihan Pilapitiya when the Thera was produced in court. He was arrested by the police this morning on an arrest warrant issued by the Magistrate’s Court.  The warrant was issued on the Thera for failing to appear in Court in a case related to a protest held outside the Bribery Commission last month.  (TFT)

 

http://www.dailymirror.lk/73759/gnanasara-thera-released-on-bail

   

Page 16 of 54

Login Form