Wednesday, February 19, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair  
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

News

6 Steps to Get Back on Track With Your Goals

Latest

Life is forever changing, and with change comes anxiety, stress, and the necessity to prioritize our lives. It is in these difficult moments that we sometimes find ourselves “falling off track” in some important part of our life. For some, it may mean not spending enough time with family, increasing your faith, taking care of your health, or perhaps it is about losing weight, or even saving for that home or car you want to purchase one day.
The reality is that setting a goal for yourself is easy. What is challenging is keeping yourself motivated and renewing that motivation to keep you focused and invested in that particular goal. It is not always easy to stay motivated, but with the proper tools and support in place, you can do anything you put your mind to, In sha Allah.

Here are 6 ways you can get yourself back on track with your goals:

1. Make a commitment to Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) and to yourself

In anything we do, it is important to make a pure intention and a commitment to Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) in whatever you are setting out to achieve. Make the intention with a pure heart and ask Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) for sincere support and guidance.
Narrated by ‘Umar bin Al-Khattab ra?yAllahu 'anhu (may Allah be pleased with him): I heard Allah’s Messenger ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) saying, “The reward of deeds depends upon the intentions and every person will get the reward according to what he has intended.” [Bukhari]
While the remaining tips have very specific steps that I recommend that you take, it is important to mention that everything happens the way in which Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) intends it to. So if you do not achieve your goal the first time, keep trying and In sha Allah if it is meant to be in your life, then surely it will happen. If not, then there is something better on its way, In sha Allah.
Abu Hurairah ra?yAllahu 'anhu (may Allah be pleased with him) reported that the Messenger of Allah ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) said, “The supplication of every one of you will be granted, [provided] he does not get impatient.” [Bukhari]

2. Revisit, revive and acknowledge your goal

The next thing to do when you get off track from a goal is to revisit the goal you had.
Was it written down? Did others know that you were trying to achieve that goal? How were you tracking your progress?
People often end up getting off track when a goal is set, but there is no real tangible plan of action set to achieve that goal in the first place. Other times it is because you may be feeling isolated because others cannot relate to the goal, and so you let yourself get distracted thinking that one day or two days away from the goal would not make a difference. The trouble is, that one day turns to one week, and one week to one month, and next thing you know, you feel disappointed that you failed.
Make achievable goals:
 • Set a goal with the end results in mind.
 • Once you know what your goal is, you need to write it down.
 • Make a pure intention to achieve it.
 • Break that goal down into manageable and less daunting tasks by setting smaller goals as milestones.

3. Create a tracking tool to measure your progress

You may make your tracking tool as fancy or as simple as you want it to be. Ultimately, it is so that you can record your investment of time and effort towards your goal each day.
For some it is as easy as buying a calendar, sticking it up on a wall and then marking off each day that you accomplish your goals. For others it may be a calendar and an excel spreadsheet to keep track of daily, weekly and/or monthly milestones. Not to mention, the dozens of goal tracking apps now available.
Whichever method you prefer, make it a habit and incorporate it into your daily routine. Decide when you want to check in with your calendar or spreadsheet. Is it first thing in the morning or the last thing you do before you go to bed? Creating a routine for yourself helps ensure that the tasks get done consistently. Make your tracking tool as continuously visible as possible, so every time you look at it, you know you’re in the process of making a great achievement and that you’re getting there.

4. Announce your goal and create a group of “cheerleaders”

Once you are confident about what your goal is and how you are going to achieve it, then the next thing you need is accountability.
In other words, a person or people that will continue to hold you accountable and encourage you along the way. They should be your cheerleaders, your pep talk people who give you that added boost when you are feeling down or demotivated. They are the friends who remind you to order a hearty salad instead of junk food for instance. They look out for you and support you no matter what!
They can be physical friends or even virtual friends on Facebook or through other social media tools. It would be an added bonus if they are sharing the experience. The point is that you know when and how you can get in touch with them when you need it.

5. Celebrate your milestones, no matter how big or small

No matter how big or small, you should find a way to celebrate your milestones. Treat yourself and take a moment to be truly grateful for what you have achieved, and look back for a quick moment to see how far you have come.
In Islam we talk about barakah, and in other places we are taught about the law of attraction and abundance.
Narrated by Abu Hurairah ra?yAllahu 'anhu (may Allah be pleased with him), Allah’s Messenger ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) said:
“If any one of you improve (follows strictly) his Islamic religion then his good deeds will be rewarded ten times to seven hundred times for each good deed and a bad deed will be recorded as it is.” [Bukhari]
Sincerity and gratitude is what is behind barakah or abundance. The more grateful you are for where you have reached, the more your life will get better, In Sha Allah, and the more motivated you will be to continue to achieve your goals.

6. If you stumble or fall, just get up and keep moving forward!

Last but not least, if you do find yourself stumbling, then take a moment, ground yourself, and pray for guidance and repeat steps 1 – 5, In Sha Allah. There is no harm in starting over.
It is never too late to start again. It is really not about how many times your start over, or how many times you fail. What is important is that you keep trying, and that you continue to work towards that goal.
With hard work, come results. You can do it! I know you can.
Please share your tips on how to get back on track with your goals – leave a comment below!


About Farheen Khan

Farheen Khan has a long history of advocating for her community, particularly related to women’s issues, health and fitness, poverty, homelessness, youth leadership, international development and relief aid. She is a published author of two books and is currently running for election for her local district in Canada.Click to read more: http://productivemuslim.com/get-back-on-track/#ixzz3jSvPAxYF
Follow us: @AbuProductive on Twitter | ProductiveMuslim on Facebook

http://productivemuslim.com/get-back-on-track/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=ProductiveMuslim+NewsLetter&utm_content=%5B%5Brssitem_title%5D%5D#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=get-back-on-track

 

 

7 Great Life Lessons that Honeybees Teach Us

Latest

User Rating: / 2
PoorBest 

Honeybees are fascinating and it’s amazing how much we can learn from a tiny insect! In fact, there is a whole surah in the Qur’an called An-Nahl (The Bee), where Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) says:1

“And your Lord inspired to the bee, “Take for yourself among the mountains, houses, and among the trees and [in] that which they construct. Then eat from all the fruits and follow the ways of your Lord laid down [for you].” There emerges from their bellies a drink, varying in colors, in which there is healing for people. Indeed in that is a sign for a people who give thought.” [Qur’an: Chapter 16, Verses 68-69].

 

In an effort to be among those who ‘give thought’, we will discuss together in this article some lessons that we can learn, ponder upon and implement in our lives, In sha Allah, all inspired by honeybees.

 

 

 

Lesson 1: Honeybees inspire us to reflect and gain knowledge

 

I’ve always wondered how bees make honey. After doing some research, I found out that bees start making honey, their food, by visiting flowers. They collect a sugary juice called nectar from the blossom by sucking it out with their tongues. They store it in what’s called their ‘honey stomach’, which is exactly what Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) mentions in the aforementioned surah. The color and flavor of honey they produce differs depending on the nectar source.

 

Practical tip:

 

To really appreciate this surah, go online and watch a video about how bees make honey. It’s a real-life example you can share with others when explaining that the Qur’an could have only been revealed by Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He). If you have kids in your family, watch it with them and help them understand the wisdom and lessons in the surah.

 

 

 

Lesson 2: Honeybees inspire us to work together

 

When they have a full load, the bees fly back to the hive. There, they pass the nectar on through their mouths to other worker bees who chew it. It’s passed from one bee to the other, until it gradually turns into honey. Then the bees store the honey in honeycomb cells, which are like tiny jars made of wax. The honey is still a bit wet, so they fan it with their wings to dry it out until it becomes stickier. When it’s ready, they seal the cell with a wax lid to keep it clean. Teamwork is the secret to their success.

 

Being part of a team makes us all feel special and our family is the first ‘team’ we join. Whether you’re a dad, mum or child, we can all contribute to the success of our family. This also teaches us humility. The goal of a humble honeybee is to play its part in producing honey, while the ultimate goal for a Muslim family is to achieve Allah’s subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) pleasure and attain jannah. Just like a tiny bee, our individual role is crucial in our family; if mum decides to let her kids play on the laptop for hours or dad chooses to spend more time at the gym than with his kids, then everyone in the family will suffer, because the main role is not being played or sought after.

 

Practical tip:

 

Think about your attitude towards your family. It’s a question only you can answer: how am I contributing to the success of my team?

 

 

 

Lesson 3: Honeybees teach us to thrive through obeying Allah

 

I was surprised by how much effort bees put into producing honey. However, what fascinated me more was that Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) divinely inspires honeybees! Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) commands bees to make homes in mountains, trees and hives that people construct. As a direct result of that command, we are able to have bee farms and can harvest and enjoy honey. In effect, Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) has placed bees at our service! Subhan Allah!

 

I envy honeybees for the simple yet extremely productive life they lead: they are highly organized, focused and produce amazing results as a team, all through obeying Allah’s command!1

 

Practical tip:

 

Let’s aim to live productive and meaningful lives through obeying Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He): by decreasing the bad habits in our lives like listening to lewd music, watching vulgar TV shows and un-Islamic socializing. Let us also replace those with better habits like reading Qur’an, watching beneficial videos, surrounding ourselves with good people, or simply going to the park with our family and appreciating Allah’s subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) magnificent creation!

 

 

 

Lesson 4: Honeybees teach us to seek pure ‘rizq’

 

Bees only eat nectar from fresh and clean flowers that no other bee has eaten from. So, their sustenance (rizq) is from a pure source.

 

On the subject of rizq, Imam Malik was reported to have said:

 

“No one will die until his provision is completed for him, so behave correctly in your seeking it.” [Muwatta’ Malik – The Decree]

 

Our rizq is guaranteed by Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He). It’s up to us to decide how to attain it.

 

Nowadays, obtaining our rizq in a haram way is sometimes easier than the halal option. Serving alcohol in your ‘halal’ restaurant will make you more money. Buying properties with an interest-based mortgage and renting them out is very lucrative. Selling small quantities of marijuana to your friends is a quicker way to earn money than stacking shelves.

 

We can all make excuses to make ourselves feel better, such as: “I’m doing it out of necessity” or “I’m doing it for my kids’ future”, but the bottom line is you will receive no blessings from your haram earnings and your dua will not be accepted.

 

The Messenger of Allah ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) said:

 

“Allah the Almighty is Good and accepts only that which is good. And verily Allah has commanded the believers to do that which He has commanded the Messengers. So the Almighty has said: “O (you) Messengers! Eat of the tayyibat [all kinds of halal (legal) foods], and perform righteous deeds.” [23:51] and the Almighty has said: “O you who believe! Eat of the lawful things that We have provided you.” [2:172]” Then he ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) mentioned [the case] of a man who, having journeyed far, is disheveled and dusty, and who spreads out his hands to the sky saying “O Lord! O Lord!,” while his food is haram (unlawful), his drink is haram, his clothing is haram, and he has been nourished with haram, so how can [his supplication] be answered? [Muslim]

 

Practical tip:

 

Take the time out to review your finances and make sure the rizq you pursue, not just your food but also your job or business, is pure and clean.

 

 

 

Lesson 5: Honeybees teach us efficiency

 

We have all heard someone describing his/herself by saying they’re ‘busy as a bee’. This description sums up the life of honeybees: they’re extremely efficient. A large beehive can house up to 60,000 bees and they may collectively travel 55,000 miles and visit two million flowers to gather enough nectar to make just a pound of honey!

 

Let’s take inspiration from honeybees and work not just hard but efficiently to achieve the best results in whatever actions we do.

 

Practical tip:

 

A simple way to increase your efficiency is by changing your sleep pattern. Gradually begin to go to bed earlier and start waking up earlier just by 30 minutes. Late at night, we don’t really get much done, but in the morning, our body and mind are much more alert. In fact, the Prophet ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) specifically prayed for barakah (blessings) in the morning hours:

 

“O Allah, bless my nation in their early mornings (i.e., what they do early in the morning).” [Ibn Majah]

 

 

 

Lesson 6: Honeybees provide key relationship advice

 

Did you ever think you could get a relationship tip from a bee? Well, think again! Bees have amazing symbiotic relationships with plants; they are neither greedy nor selfish. In the process of gathering nectar, a bee gives back more to the flower: it transfers pollen grains from one flower to another, hence pollinating the flower for essential fertilization and reproduction to take place.

 

In our relationships, we should try and give more, just like the honeybee does. It’s good to be generous with our love, attention and time. In addition, while the bee is drinking nectar, it doesn’t harm the delicate petals of the flower.

 

Practical tip:

 

Our parents, spouses and children also deserve to be treated with kindness and consideration. Once a week, choose someone you will do something extra special for, like making dinner for your mum, hiring a cleaner to give your wife a break from chores, or playing football with your son. The opportunities for being considerate and generous are endless!

 

 

 

Lesson 7: Honeybees teach us to care about our communities

 

Bees live together in well-organized hives where every bee has a role to play in its community. The queen bee lays the eggs while worker bees clean the hive and keep the hive’s temperature cool. Some bees protect the hive from intruders while others fly for miles to collect nectar. When a bee returns to its hive, Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) taught it to do a little dance (it’s called the bee dance) to show the other bees the coordinates of the flowers so they can go and feed. A bee cannot survive or make honey on its own; it has to cooperate with its fellow bees.

 

People are exactly the same: we need to take care of our responsibilities and work with others to create harmonious and productive societies.

 

Unfortunately in this day and age, the pursuit of wealth and being individualistic and selfish is paramount. Many multinational companies exploit their workers and the environment and only care about profit. As Muslims, we must do our best to resist these harmful ideas and just like the honeybee, share our good fortune, be helpful and look after others.

 

When honeybees work together they produce more honey then they need, and people can benefit from its healing properties. When Muslims work together for the sake of Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) we too can help humanity by engaging in da’wah, building masjids, setting up Islamic schools and doing charity work.

 

Practical tip:

 

Ask your local masjid if you can help out and contact weekend Islamic schools to see if you can volunteer there. If there are no Islamic circles in your area, then get together with like-minded people to see if you can start up a project from scratch. If your circumstances don’t allow you to leave home, look for online opportunities through which you can contribute to your community and the ummah.

 

What other amazing life lessons can you extract from the lives of honeybees? Share your thoughts in a comment below!

 

http://productivemuslim.com/lessons-that-honeybees-teach/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=ProductiveMuslim+NewsLetter&utm_content=%5B%5Brssitem_title%5D%5D#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lessons-that-honeybees-teach

 

Click to read more: http://productivemuslim.com/lessons-that-honeybees-teach/#ixzz3k06wT6DQ

Follow us: @AbuProductive on Twitter | ProductiveMuslim on Facebook

 

Feature Article: 18 sources of Barakah!

Latest

User Rating: / 2
PoorBest 
If we were to look for an Islamic definition of Productivity, it can probably be summarised in the word “barakah” or Blessing.
Being able to achieve more with few resources, doing much in little time, and generating a lot with little effort is surely a blessing from Allah (Subahanahu Wa Ta’ala).
Yet Barakah has somehow become a lost treasure these days; everyone’s looking for it, but no one seems to find it! You always
hear people complaining that there’s no barakah in their time, no barakah in their sleep, no barakah in their money and the rest of it.

In this article, we’ll solve this mystery inshaAllah: we’ll find out what Barakah is and where you can find it!
What is Barakah?

A Well-known daee explains it as follows:
والبركة: هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء؛ فإنها إذا حلت في قليل كثرته، وإذا حلت في كثير نفع، ومن أعظم ثمار البركة في الأمور كلها إستعمالها في طاعة الله عز وجل.

“Barakah is the attachment of Divine goodness to a thing, so if it occurs in something little, it increases it.
And if it occurs in something much it benefits. And the greatest fruits of Barakah in all things is to use that barakah in the obedience of Allah (Subahanahu Wa Ta’ala)”

Sources of Barakah

I’m a firm believer that Barakah is not a lost treasure, rather, it’s right in front of our eyes! This treasure is only available and ready to be handed over to the one who works for it. Below, I list some of the sources of Barakah. It’s not an exhaustive list, therefore, I do hope you can contribute to it with your comments inshaAllah so we can all share and extend our understanding of this great treasure at ProductiveMuslim.com!

1. Good Intentions

If you want something to have barakah attached to it, have good intentions for it. More specifically,
make sure that deed is intended for the sake of Allah (Subahanahu Wa Ta’ala). Looking again at the definition of Barakah,
you may guess that without us intending what we have or do for the Sake of Allah, the “Divine goodness” won’t be found in our deeds.


2. Piety and Belief in Allah

Allah says in the Quran: “If the people of the towns had but believed and feared Allah, We should indeed have opened out to them (All kinds of) blessings from heaven and earth…”(Surah Al-A’raf, Verse 96). And He says in the Quran: “And for those who fear Allah, He (ever) prepares a way out. And He provides for him from (sources) he never could imagine” (Surah Al-Talaq, Verses 2-3).

3. Putting your trust in Allah

Allah says in the Quran: “And if any one puts his trust in Allah, sufficient is (Allah) for him. For Allah will surely accomplish his purpose. Verily, for all things has Allah appointed a due proportion” (Surah Al-Talaq, verses 3)
Prophet Muhammad (peace be upon him) said: “If only you relied on Allah a true reliance, He would provide sustenance for you just as He does the birds: They fly out in the morning empty and return in the afternoon with full stomachs. (Ahmad, An-Nasa’I, Ibn Majah, Al-Hakim and At-Tirmidhi)

4. Reading Quran

This is the fountain of Barakah! But subhanaAllah, we rarely drink from it! Allah says in the
Quran: “And this is a Book which We have sent down, bringing blessings, and confirming (the revelations)
which came before it…” (Surah Al-An’am, Verse 92). So read the Quran, and observe the blessings and barakah of Allah enter your life.
The further we are from this Book of Guidance, the less barakah we will have in our lives.

5. Saying Bismillah

When you say “Bismillah” before anything you do, you’re invoking the Name of Allah on that activity; not only will that activity be blessed but shaytaan cannot take part in it! So always say “Bismillah” before anything you do! SubhanaAllah, it’s easy for us to forget to say “Bismillah”. Sometimes we’re so used to saying it that we cannot remember whether we said it or not! Try to be conscious of saying “Bismillah” and understand what you’re saying before your action is performed.

6. Eating with People

Anyone who has had the experience of inviting guests to his/her house will know this one. No matter how little you think the food you’re presenting to your guest is, it’s always more than enough! (Note: this is not an excuse to be miserly when you invite guests over; in fact we should follow the Sunnah of our Prophet Ibrahim (peace be upon him) whom when visited by the angels prepared a large meal for them). What I’m referring to here is the blessing that occurs when eating together, confirmed in the hadeeth of Prophet Muhammad (peace be upon him) who said: “Eat together, for blessing is in Jamma’a (congregation or being together)…” and in another hadeeth: “Whoever has food enough for two persons, should take a third one, and whoever has food enough for four persons, should take a fifth or a sixth (or said something similar).” (Bukhari, Volume 4. Book 56. Number 781)

7. Honesty in Trade

This is for all of the business people out there (include ebayers!). We shouldn’t assume lying and deceiving people will make our trade profitable. On the contrary, it will remove the blessing from your trade. Prophet Muhammad (peace be upon him) said: “The buyer and the seller have the option of canceling or confirming the bargain unless they separate, and if they spoke the truth and made clear the defects of the goods, then they would be blessed in their bargain, and if they told lies and hid some facts, their bargain would be deprived of Allah’s blessings”.( Bukhari, Volume 3, Book 34, Number 293)

Yes, it’s difficult to be honest when you’re trying to sell something, but trust me it’s worth it.

8. Dua

Ask Allah for barakah! If you take note of some of the Duas of the Prophet Muhammad (peace be upon him) you’ll notice that the Prophet used to make dua for barakah. We always say: “May Allah bless you!” Well, guess what? That’s a source of barakah! Also, when you’re invited to someone’s house, Prophet Muhammad (peace be upon him) advised us to make the following dua for the host: “O Allah, bless for them, that which You have provided them, forgive them and have mercy upon them.”

9. Halal Income/money

Prophet Muhammad (peace be upon him) said: “O people, Allah is good and He therefore, accepts only that which is good” (Scholars say this refers to Halal income and the importance of it).

A scholar also said of the one who eats Haram, that his limbs will disobey Allah whether he likes it or not, and that the one who eats Halal and seeks Halal income, his limbs will also do good and will be given the permission to seek goodness.

This concept of your limbs being ‘blessed’ and enabled to do good is truly a blessing and a barakah we should all seek. It reminds me of a story of an old man who jumped a large distance that the young men were unable to jump. When the young men asked the old man how he did it, he replied: “These are our limbs: we protected them from committing sins when we were young, so Allah preserved them for us when we got old”.

10. Following the Sunnah of Prophet Muhammad in everything

I’ve said it before and I’ll say it again, the most Productive Man in the history of humanity is our beloved Prophet Muhammad (peace be upon him). Therefore, by simply following his lifestyle and the acts of Sunnah we so often hear about, we obtain a great source of Barakah!

Some of these Sunnahs include: eating Suhoor, eating with the right hand from the side of the plate, going out for Eid Salah, licking your fingers after finishing your meal, sleeping on your right hand side, using the siwaak, and many more. Look out for these Sunnahs and follow them, for imitating the life of the most blessed man on earth is surely a source of blessing!

11. Praying Istikhara

Praying istikhara in all matters and then leaving the outcome to Allah as well as accepting His Decree is a great source of barakah. The Prophet Muhammad (peace be upon him) taught us this beautiful dua which helps us make decisions and not regret the choices we make in the following hadeeth:
On the authority of Jaabir Ibn ‘Abdullah he said: “The Prophet (peace be upon him) would instruct us to pray for guidance in all of our concerns, just as he would teach us a chapter from the Qur’an. He (peace be upon him) would say: ‘If any of you intends to undertake a matter then let him pray two supererogatory units (two rak’ah optional nafil) of prayer and after which he should supplicate:
‘O Allah, I seek Your counsel by Your knowledge and by Your power I seek strength and I ask You from Your immense favour, for verily You are able while I am not and verily You know while I do not and You are the Knower of the unseen. O Allaah, if You know this affair -and here he mentions his need- to be good for me in relation to my religion, my life, and end, then decree and facilitate it for me, and bless me with it, and if You know this affair to be ill for me towards my religion, my life, and end, then remove it from me and remove me from it, and decree for me what is good wherever it be and make me satisfied with such.”

One who seeks guidance from his Creator and consults his fellow believers and then remains firm in his resolve does not regret for Allah has said:
‘…and consult them in the affair. Then when you have taken a decision, put your trust in Allah…” [Quran 3: 159]

12. Giving thanks to Allah in abundance

Allah says in the Quran: “If ye are grateful, I will add more (favours) unto you”. A scholar once told me that if one looks into this verse, the Arabic word that is used to confirm that Allah Wills favours unto the person who thanks Him is actually in the form of an Oath – “La azidannakum”. So Allah is promising the person who thanks Him an increase in goodness and blessings, and Allah never breaks His promises.

13. Charity

In a Hadeeth Qudsi, Allah says: “O son of Adam, spend (in charity), and I’ll spend on you!” Whenever you are broke, or you feel barakah is zapped out of your life and urgently need it to return, the quickest of way of gaining barakah in your life can be through giving charity. For example, let’s say barakah was removed from your life due to a sin you committed; charity cleanses your sins, adds good deeds and is a source of barakah.

I cannot describe the instantaneous gratification of giving charity and the barakah that follows it. Try it NOW!

14. Tying your ties of kinship

Narrated Abu Huraira: The Prophet said, “Allah created His creation, and when He had finished it, the womb, got up and caught hold of Allah whereupon Allah said, “What is the matter?’ On that, it said, “I seek refuge with you from those who sever the ties of Kith and kin.” On that Allah said, “Will you be satisfied if I bestow My favours on him who keeps your ties, and withhold My favours from him who severs your ties?” On that it said, “Yes, O my Lord!” Then Allah said, “That is for you.” Abu Huraira added: “If you wish, you can recite: ‘Would you then if you were given the authority do mischief in the land and sever your ties of kinship?” (Bukhari, Volume 6. Book 60. Number 354)

15. Waking up early

Prophet Muhammad (peace be upon him) said: “Allah made the early hours blessed for my Ummah.”(Ahmed)

This hadeeth was what spurred me to create ProductiveMuslim.com! Such gems of productivity are the sources of blessings which we should seek to make our life productive. Waking up early is such an important step to being blessed and feeling good throughout your day.
Try to wake up for Tahajjud, and then work during the hours before Fajr Salah. If you cannot, then at least wake up for Fajr and stay up till sunrise before you return to sleep. Those hours are filled with Barakah. If you’re able to go to work in those hours, do so, you’ll get much more work done than the whole day put together!

16. Marriage

Allah says in the Quran: “Marry those among you who are single, or the virtuous ones among yourselves, male or female: if they are in poverty, Allah will give them means out of His grace: for Allah encompasseth all, and He Knoweth all things.” (Quran 24:32)

Speaking of marriage, I highly recommend the following training course to anyone seriously thinking of getting married: www.Practimate.com.

17. Salah

Allah says in the Quran: “Enjoin prayer on thy people, and be constant therein. We ask thee not to provide sustenance: We provide it for thee. But the (fruit of) the Hereafter is for righteousness”. To illustrate the point of Salah further, just imagine your life without this great act of ibadah. Where would Barakah come from? For those of you who are still wavering in your Salah, please get back on track; this is your lifeline for the final destination in the hereafter, and the daily food for your soul.

18. Asking Allah for forgiveness

The Prophet (peace be upon him) said: “If anyone continually asks forgiveness from Allah, Allah will appoint for him a way out of every distress, and a relief from every anxiety, and will provide for him from where he did not reckon.”

I hope this covers most of the sources of Barakah, but as I said before, this is not an exhaustive list. Please add your sources and recommend more tips for us to share!
 

How to Deal with Emotional Challenges and Hardships

Latest

User Rating: / 3
PoorBest 

How to Deal with Emotional Challenges and Hardships

How to Deal with Emotional Challenges and Hardships | ProductiveMuslim

Photo credit: Kate Ter Haar at flickr[dot]com/photos/katerha

Sometimes we face stubborn challenges that hold us back from our dreams. They keep us ‘stuck’ and slow down our journey to fulfilling our potential, being more productive, and living life with purpose and passion.
These challenges can come in the form of some sort of loss: whether a loss of health, wealth, loved ones, or loved things. They try our emotions and mentally hold us back from fulfilling the vision we have for our life.
We are told in the Qur’an:
“And We will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give good tidings to the patient.” [Qur’an: Chapter 2, Verse 155].
So the question is, how can we overcome the losses, challenges, and disappointments that are inevitable in life? How can we carry on with our lives to fulfill our ultimate purpose and maintain a strong connection with Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He)? How can we heal those wounds and overcome those worries, so we can live our life to the fullest and step up to what we could potentially do to make a positive difference in the world?

Occupy yourself with the Giver, not the gift

First, it helps to remember that loss is a natural part of life, because everything is transient and temporary. Although we can experience great sadness, we can also experience great joy.
Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) tells us once again in Surat An-Najm:
“And that to your Lord is the finality. And that it is He who makes [one] laugh and weep. And that it is He who causes death and gives life.” [Qur’an: Chapter 53, Verses 42-44]
Our health, wealth, and loved ones are all blessings and gifts that belong to Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He), which He lends to us for some time. We just tend to forget that they are gifts and end up attached to the gift and not as attached or thankful to the One Who blessed us with the gift, even when He, in His Infinite Mercy, chooses to take the gift away.
We know that for the believer, being tested or being blessed is an opportunity for patience and gratitude:
“How wonderful is the case of a believer; there is good for him in everything and this applies only to a believer. If prosperity attends him, he expresses gratitude to Allah and that is good for him; and if adversity befalls him, he endures it patiently and that is better for him.” [Muslim].
So when you thought you needed something or someone all along to feel more worthy; whether a job, money, status, spouse or friends, although all of those things are gifts from Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He), the One you really and ultimately needed all along was Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He).
It is our status and relationship with our Creator that should ultimately decide our worth.
Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) tells us in the Qur’an:
“Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted.” [Qur’an: Chapter 49, Verse 13]

The keys to success

We are also told about loss, the greatest loss, being a loss of Allah’s sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) pleasure and happiness both now and in the Hereafter in Surat Al-Asr:
“By time, indeed, mankind is in loss. Except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience.” [Qur’an: Chapter 103, Verses 1-3]
These verses not only tell us about loss, but also the way out of this state of loss, including how to cope with it and overcome it, so that we can move on to more contentment and success, In sha Allah.
The keys that are mentioned in the above verses are:
1. Belief in Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He)
2. Doing Good
3. Enjoining each other to truth
4. Enjoining each other to patience

Understand the ‘truth’

I will briefly touch on the third key, which is to encourage each other to hold on to the truth. The truth is belief in Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He)and His words in the Qur’an, which includes the temporary nature of the world, the truth that it will have both the good and the bad, and that you will feel both happiness and sadness.
“And when adversity touches man, he calls upon his Lord, turning to Him [alone]; then when He bestows on him a favor from Himself, he forgets Him whom he called upon before, and he attributes to Allah equals to mislead [people] from His way. Say, “Enjoy your disbelief for a little; indeed, you are of the companions of the Fire.” [Qur’an: Chapter 39, Verse 8]
We need to constantly remind each other of this truth, because as human beings, we are prone to forget. We forget that Allah’s showered us with His blessings. We forget the years that Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) gave us ease, and tend to only remember the times of difficulty and the times when we were tested with some loss of some apparent blessings for reasons that Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He), in His Infinite Knowledge and Wisdom, knows would ultimately be for our betterment and elevation.
We know from the stories in the Qur’an and stories of great people, that many times transformation came out of tribulationand the greatest moments of weakness paved the way to the greatest moments of strength.
We can choose to hold on to the truth that in the end, there is An All-Seeing, All-Hearing, All-Compassionate God who is taking care of every single soul that walks this Earth. We can choose to have hope in Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He), which then grants us hope in ourselves to carry on, despite multiple losses, challenges, and disappointments.
Remember that in the Qur’an Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) tells us that we were created weak, and He says that He wants to lighten this burden for us. This weakness can be seen when we are so easily afflicted with sickness and weakness in a matter of minutes. We do not have control over where we are born or how we will die, among many other factors. We have this fragile nature that requires plenty of care to survive. We are constantly faced with tests and tribulations.
That is why you need to believe with all your heart that Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) has the power to change your state, your matters, and your life for the better in a matter of hours, minutes, or even seconds – even after prolonged difficulty.
You see, all those losses and challenges were and will always be part of a Divine Plan to purify and teach you. In addition to elevating you to a higher level, one that could have not been reached without the struggles, challenges and disappointments. They were all stepping stones to the triumphs, joy, and absolute awe over Allah’s sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) mercy.
Alhamdulillah, truly we are engulfed with Allah’s sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) mercy.

It gets better

We have to believe that no matter how difficult things seem, Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) reminds us that with hardship, there is ease. So we need to look for the ease amidst the hardships, the joy amidst the sadness, the strength amidst the weakness, and the healing amidst the hurtfulness. Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) is taking care of you every step of the way. Just pray, believe, listen, and wonder in amazement at the gifts Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) showers you with.
We also need to try not to stare and worry about the closed doors for so long that you forget to appreciate the multitude of other doors Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) has opened and will open for you, In sha Allah. In the end, His “door” is always open; all you have to do is ask.
Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) promises us to make a way out for us in the following verses:
“…And whoever fears Allah – He will make for him a way out. And will provide for him from where he does not expect. And whoever relies upon Allah – then He is sufficient for him. Indeed, Allah will accomplish His purpose. Allah has already set for everything a [decreed] extent.” [Qur’an: Chapter 65, Verses 2-3]
So yes, we will hope, we will dream, we will strive, and we will build. Indeed we can fail, fall, and feel hurt, betrayed, and feel a lack of empathy and compassion from others. However, we can get back up, try again, hope again, dream again, strive again and build again. We can succeed again. We can be happy and fulfilled again.
Once we build that hope and faith in Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He), that will be the fuel to have hope and faith in ourselves, because He tells us that He created us in the best way possible and that with Him, anything can be possible.
So although Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) mentions that we were created weak and fragile, He also tells us:
“We have certainly created man in the best of stature.” [Qur’an: Chapter 95, Verse 4]
Why? We have the ability to reason and choose.

Turn to Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He)

Every time you experience some sort of loss or challenge that has broken your heart, choose to revive your love for the One whose love was meant to fill your heart: to love Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He), to turn to Him, to expect nothing except from Him, and to ultimately give and do everything for Him.
Every time the world fails you and others disappoint you, choose to strive for ultimate success both now and in the Hereafter where, In sha Allah, you will enjoy eternal bliss in heaven with room for nothing but happiness.
Every time you thought you failed, choose to learn the lessons that will help you rebuild yourself to be more successful later, In sha Allah.
Every time you thought the world would fill that void in your heart, choose to remember it as a reminder that nothing could fill that void except the closeness to and love of Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He).

Gaining perspective

Whenever you are facing difficult times, remember that you have the best gift of all, the gift of guidance, and the gift to know where we came from and where we are going.
The gift to know that regardless of all the tribulations, losses, sadness and pain in this world, there is an afterlife, a heaven of eternal bliss, for those whose hearts have been guided.
Think:
What is a little hardship in comparison to an eternity of ease?
What is some sickness in comparison to an eternity of perfect health?
What is some sadness in comparison to an eternity of happiness?
What is some loss in comparison to an eternity of gaining everything beautiful?
Really, what is some difficulty when:
• We have prayer: an opportunity to connect with the Creator of the universe to pour out all of our worries to;
• We have the Qur’an: a source of guidance and healing for our hearts, a comforter, and a way to find answers for life’s most troubling questions;
• We have dua: an opportunity to call onto the One in Whose Hands all matters lie. The One Who can change anything in the blink of an eye, and the One Who just says “be” and it is;
• Most importantly, we have Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He): The One Who loved us before anyone loved us, and The One Who raised us from the depths of darkness. He Who protected us, gave us life, gave us an opportunity to be deserving of a heaven that spans the skies and the earth and make a positive difference in the world, In sha Allah.

I hope that I have helped you see how you can overcome emotional obstacles and not lose sight of your life’s purpose. What other tips have helped you successfuly deal with emotional challenges?

About Raghad Ebied

Founder of MuslimaSuccess and MuslimaSuccessTV.com, Raghad Ebeid is also the author of the forthcoming book: “H-E-A-L-I-N-G: Seven Keys to Overcoming Life’s Challenges, Embracing Contentment and Re-Igniting Your Passion”. She writes for Azizah Magazine, onislam.net and other publications. She has completed a Master's in Educational Leadership, preceded by degrees in Psychology, Education, and certifications in Life Coaching and Relationship Coaching.Click to read more: http://productivemuslim.com/emotional-challenges-and-hardships/#ixzz3icsmfzOk
Follow us: @AbuProductive on Twitter | ProductiveMuslim on Facebook

 

http://productivemuslim.com/emotional-challenges-and-hardships/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=ProductiveMuslim+NewsLetter&utm_content=%5B%5Brssitem_title%5D%5D#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=emotional-challenges-and-hardships

 

රනිල් සිව්වැනි වරටත් අගමැති පදවියට

Latest

User Rating: / 2
PoorBest 

එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ දහසය වැනි අගමැතිවරයා ලෙස අද උදෑසන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය.

රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති පදවියට පත් සිව්වැනි අවස්ථාව මෙයයි.

විනාඩි දහයකට සීමා වූ දිවුරුම් දීමේ උත්සවයට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හිටපු මහලේකම් සුසිල් ප්‍රේමජයන්තද සහභාගී වූහ.

දිව්රුම් දීමේ උළෙලෙහි දේශන කිසිවක් නොවූ අතර තේ පැන් සංග්‍රහයකින් උත්සවය අවසන් විය.

තේ පැන් සංග්‍රහයට ද සහභාගී වූ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ උත්සවයෙන් පිටවී යන මොහොතේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයන් සමග ඉතා සුහඳව කතා කරමින් සිටින දක්නට ලැබුණි.

සම්මුතිවාදී ගිවිසුම

හිටපු ජනාධිපතිවරයාගෙන් ශුභ පැතුම්

‘සම්මුතිවාදී’ ආණ්ඩුවක් සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර ‍අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමද එම උත්සවයේ දී සිදු කෙරිණ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් එහි මහලේකම් කබීර් හෂීම් ගිවිසුමට අත්සන් කළ අතර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙනුවෙන් එහි වැඩබලන මහලේකම් දුමින්ද දිසානායක ඊට අත්සන් කළේය.

සම්මුතිවාදී ගිවිසුම ගැන අදහස් දක්වමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම් කබීර් හෂීම් පැවසුවේ, රට වෙනුවෙන් ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙක වසර දෙකක කාලයක් සඳහා එක්ව වැඩ කිරීමට එකඟ වූ බවයි.

http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/08/150821_lanka_pm_ranil

 

 

නව ආණ්ඩුවට TNA සහයෝගය - සම්බන්ධන්

Latest

 • 18 අගෝස්තු 2015

මේ වසරේ ජනවාරි අට වැනිදා ජනතාව විසින් හිටපු ජනාධිපති ඉවත් කොට නව ජනාධිපති වරයෙකු පත් කළේ නිසි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට බැවින් සිය පක්ෂය අලුත් ආණ්ඩුව සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීමට සුදානම් බවයි දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර්. සම්බන්ධන් කියා සිටියේ.

ඔහු ඒ බව පැවසුවේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ එකමුතුව එක් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට සැමට කර ඇති ආරාධනාව පිළිගෙන අලුත් ආණ්ඩුව සමග එක්වන්නේදැයි සංදේශය යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින්.

'නව ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙනවා'

ජනතාව තවත් වතාවක් තම පක්ෂයට බලය ලබා දී ඇති බවත් එමගින් ජනතාව සිය පක්ෂය කෙරෙහි විශ්වාසය තබා ඇති බවත් ආර්. සම්බන්ධන් වැඩි දුරටත් කියා සිටියේය.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර්. සම්බන්ධන් ජනතා තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් සිය පක්ෂය නව ආණ්ඩුව සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට තීරණය කර ඇති නමුත් නව ආණ්ඩුවේ ඇමති ධුර භාර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සිය පක්ෂය තවමත් කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බවයි පවසන්නේ.

 

http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/08/150818_pp_tna_sampanthan

 

දැඩි මතධාරීන් ඉවතට

Latest

 • 18 අගෝස්තු 2015
පූජ්‍ය ගලගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමි

මෙවර මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල දෙස බලන කළ දැඩි මතධාරී බලවේග ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීම කැපී පෙනෙන කරුණකි.

මෙම ලක්ෂණය දකුණේ මෙන්ම උතුරේ ද විද්‍යමාන වී තිබීම විශේෂත්වයකි.

දකුණේ ක්‍රියාත්මක වූ දැඩි මතධාරී අදහස් දරන බොදු බල සේනා සංවිධානය මැතිවරණයට තරඟ වැදුණේ බොදු ජන පෙරමුණ නමින්.

මෙම පෙරමුණ මෙවර මැතිවරණයේ දී ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව මොනවට පැහැදිලි වන්නේ එකදු ආසනයක්වත් ලබා ගැනීමට ඔවුන් අසමත් වීම තුළින්.

හිටපු එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන්ගෙන් සැදුම් ලත් ස්වාධීන කණ්ඩායමක් උතුරේ මැතිවරණ සටනට පිවිසීම දකුණේ ජනතාවගේ වැඩි අවධානයට ලක් වී තිබුණි.

උතුරේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බව ප්‍රකාශ කරමින් තරඟ වැදුණු හිටපු එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් මෙවර මැතිවරණයේ දී ප්‍රතික්‍ෂේප වී තිබේ.

ex ltteහිටපු එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන්

ඔවුන්ට ද එක ආසනයක් හෝ දිනා ගැනීමට නොහැකි විය.

එමෙන්ම දැඩි මතධාරී අදහස් දරන සංවිධානයක් ලෙස හැඳින්විය හැකි දෙමළ ජාතික ජනතා පෙරමුණ ද මෙවර ප්‍රතික්ෂේප වී තිබේ.

මෙම පෙරමුණට නායකත්වය ලබා දුන් ගජේන්ද්‍ර කුමාර් පොන්නම්බලම් ට මෙවරත් ආසනය අහිමි විය.

2010 වසරේ දී දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් ඉවත්ව සමස්ත ලංකා දෙමළ කොන්ග්‍රසය පිහිටුවා ගත් ඔහු පසුව දෙමළ ජාතික ජනතා පෙරමුණ පිහිටුවා ගන්නා ලදී.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් වෙන්ව ඔවුන්ගේ ප්‍රතිපත්ති මගින් දෙමළ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීමට නොහැකි බවට ඔහු චෝදනා කළේය.

උතුරේ බහුතර ජනතාවට දකුණේ ජනතාව සමඟ සහජීවනයෙන් ජීවත් වීමට ඇති අවශ්‍යතාව වඩ වඩාත් අවධාරණය කෙරෙන යුගයක ඔහුගේ ප්‍රතිපත්ති අනුමත නොකරන බවක් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මගින් පැහැදිලි කෙරෙයි.

ගජේන්ද්‍ර කුමාර් පොන්නම්බලම්

මැතිවරණයට පෙරද මෙම අවශ්‍යතාව උතුරේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්‍ෂවල හැසිරීම තුළින් තහවුරු විය.

එය තහවුරු වුයේ දෙමළ ජාතික ජාතික සන්ධානය හිටපු එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන්ට නාම යෝජනා ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හරහායි.

අනතුරුව ඔවුන් ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ලෙස මැතිවරණ සටනට අවතීර්ණ වුවත් උතුරේ ජනතාව හිටපු එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් ගැන තැකීමක් කර නොමැති බව මැතිවරණ ප්‍රතිඵලවලින් පෙනී යයි.

බොදු බල සේනා සංවිධානයේ ප්‍රධාන චරිතය බවට පත් වී සිටින ගලගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමියන් තරඟ වැදුණු දිස්ත්‍රික්කයෙන් පවා බොදු ජන පෙරමුණ ප්‍රතික්ෂේප වී තිබේ.

http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/08/150818_bbs_tnpf_election

 

10 Habits of Happy Muslim Couples

Latest

User Rating: / 2
PoorBest 
What does it take to stay Muslim, married and extremely happy today? As oxymoronic as that just sounded, believe it or not, it’s absolutely possible!
Marriage, especially for Muslims, is a lot more than having someone to call a husband or wife. The marital relationship is an incredible blessing and divine sign, as Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) says in the Qur’an:

“And of His signs is that He created for you from yourselves mates that you may find tranquility in them; and He placed between you affection and mercy. Indeed in that are signs for a people who give thought.” [Qur’an: Chapter 30, Verse 21]
The whole purpose of having a spouse is to find tranquility in and with them; and our relationships with our spouses have signs that Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) is asking us to give thought to.
How are some Muslim couples finding this tranquility in their marriage while many others seem to be having a miserable time? What are those couples whose eyes exude deep love and contentment doing right in their relationships?
Here are the top 10 habits of Muslim couples who’ve found tranquility and happiness in their marriage:

1. They love each other for Allah’s sake

What does it mean to love each other for Allah’s sake? It means you make the love and obedience of Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) the basis and focus of your relationship with someone else. It means you love someone so much that you want your love for them to last beyond this lifetime and into the Hereafter, where you can live in eternal happiness with them having earned Allah’s pleasure together. It means you love someone purely because of how much they remind you of Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) and help you get closer to Him.
Hold it right there. I know what you just thought: “but my wife/husband doesn’t remind me of Allah at all.”
A lot of people who marry each other even for primarily religious reasons end up disappointed after marriage when they suddenly find their spouse not praying all the sunnah prayers (like they thought they would) or reading the Qur’an everyday or the morning and evening adhkar or fasting Mondays and Thursdays or being excited about attending halaqahs or praying tahajjud or doing something for the Ummah – like they thought they would. Our own restrictions of spirituality to acts of physical or outward worship blind us from seeing how much our spouses contribute to improving our character, which is an unsurpassed form of spiritual growth, because the Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) says:
“Nothing is placed on the Scale that is heavier than good character. Indeed the person with good character will have attained the rank of the person of fasting and prayer.” [Tirmidhi]
Your spouse has loved you for Allah’s sake every time they have:
 • stopped you from harboring suspicions or ill-will (about your boss or competitor or any other annoying person in your life)
 • stopped you from backbiting (about your friends, colleagues, in-laws (ahem))
 • helped you be more kind and gentle in your speech and manners (to helpers, waiters, laborers, siblings, elders and children)
 • helped you fulfill people’s trusts (by encouraging you to get to work on time and do the best at your job, to pay off your debts, to keep people’s secrets)
 • helped you be more honest with yourself or to others
 • helped you forgive someone and overlook their faults
 • helped you become more generous or less extravagant
 • helped you recognize and overcome the weaknesses of your inner self
In all of the above and so many other times that go unnoticed, committed Muslim spouses consistently help each other get closer to Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He). They stop each other from anything that may lower them in the sight of Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) and constantly help each other win Allah’s love.
Truly happy Muslim couples engage in winning Allah’s pleasure together whenever and in any way they can: they glorify Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) together in the quiet hours of Fajr, they thank Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) in tahajjud together, they make it a point to read a minimum amount of Qur’an everyday, they do regular or even random acts of kindness and charity and they maintain loving and happy ties with each other’s families.

2. They are grateful for each other

If there is one fundamental need that exists in every single human relationship, it is the need to feel relevant and appreciated. And there is no other relationship where this need is as grossly overlooked and abused, as in marriage. Why does this happen? Is it because humans tend to take things for granted, especially when they’re done by those closest to them?
When you’re newly married, every single thing your spouse does for you feels so special. As time goes by, your husband going out to work hard and earn for the family becomes normal; and a few years later it becomes “his duty anyway”. Similarly, every meal your new bride cooks is delightful, then somehow the salt always seems to keep getting lesser, till eventually she’s “not doing anyone a favor by just doing her job”.
Sounds familiar? Oh yes, ungrateful Muslim spouse speaking right there!
Happy Muslim couples live and breathe this hadith in their marriage:
“He who does not thank the people is not thankful to Allah.” [Abu Dawud]
What is not there to thank your spouse for? Here are 5 reasons to thank your spouse right now:
 1. For providing you a roof to live under/for making a home out of your house
 2. For buying you clothes to wear/for making sure you have clean clothes to wear everyday
 3. For buying you the food you eat everyday/for making delicious meals for you everyday
 4. For being there to take you where you need to go/for being there to take care of the house when you’re away
 5. For coming back home to you every evening/for being the person you can come home to everyday
Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) says in the Qur’an:
“… If you are grateful, I will surely increase you [in favor]; but if you deny, indeed, My punishment is severe.” [Qur’an: Chapter 14, Verse 7]
Our spouses are an immense favor and blessing of Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) upon us: they are an irreplaceable source of spiritual, emotional, mental and physical comfort. Happy Muslim couples keep getting happier because they simply implement the command of Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) in the above verse: They are grateful everyday for each other, so Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) increases the happiness they find in each other, just like He sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) promised.
The verse doesn’t end there though. The last half of the verse should send a chill down every married person’s spine: “…if you deny, indeed, My punishment is severe.
How many times have our egos stopped us from acknowledging and appreciating our spouses? How many times have we denied all the good they’ve done for us through a single word or sentence in the middle of a senseless argument? Every conflict left unresolved, every hurtful word exchanged and every baseless complaint is a refusal to value one of Allah’s best gifts to us: a spouse. It is a denial of a favor Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) has blessed us with that many are longing for. And you don’t have to wait for the Hereafter to bear the consequences of such denial. Days of depression, frustration, anger, spite, lack of barakah (blessing), and even illness and hardships make life living hell for those who refuse to be grateful in their marriages.
Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) also says in the Qur’an:
“And as for your Lord’s favor, then discourse about it! (i.e., proclaim it).” [Qur’an: Chapter 93, Verse 11]
So if you aren’t doing so already, stop holding back and proclaim to your spouse how grateful you are for them!
You and your spouse can start becoming grateful for each other right now by:
 • thanking each other for at least one thing everyday: you could do this through a text message, a note in a lunchbox or on the fridge, or just before you go to sleep at night (brothers, I promise you will not decrease in height if you do this)
 • exchanging a smile that says “thank you, you mean the world to me”
 • saying “thank you/jazak Allah khayr” every time your spouse does something for you
 • getting/doing small things for your spouse that you know they will absolutely love
 • writing down things about each other you’re grateful for in a journal and exchanging your journals regularly: journaling makes you reflect, realize and truly internalize what you’re thinking about. There’s nothing better than internalizing the gratitude you feel towards your spouse; and there’s nothing more heart-warming for them to read than what you’ve written from the depths of your heart!

3. They communicate like best friends

What a Whatsapp conversation looks like a few years into a typical marriage:
“Need bread.”
“K.”
I mean, c’mon: “K”?? Not even an “o” to make that miserable “k” look a little less miserable?!
What happens to married people’s manners, interest, enthusiasm and most importantly good assumptions when talking to their spouses? Is it okay to talk this way because you’re just so used to someone? Why do we not talk this way to people we’ve been friends with for years? What makes a spouse less-deserving of respect, enthusiasm and affection when no one deserves it more than them (except our parents) for choosing to live every single day with us? Why do we not talk to our spouses like we talk to our best friends, even though they are much closer to us than anyone will ever be?
Happy Muslim couples talk like best friends, in good times and in conflict. In good times, they wait to tell each other about their day, they joke, laugh, share ideas, flirt, compliment each other, respect their spouse’s right to hold different opinions and learn from each other’s opposing points of view. In fact, happy Muslim couples communicate just like the Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) and his wives did.
Aisha ra?yAllahu 'anha (may Allah be pleased with her) narrated that:
Allah’s Messenger ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) said to her: “I know when you are pleased with me or angry with me.” I said, “Whence do you know that?” He said, “When you are pleased with me, you say, ‘No, by the Lord of Muhammad,’ but when you are angry with me, then you say, ‘No, by the Lord of Abraham.’ ” Thereupon I said, “Yes (you are right), but by Allah, O Allah’s Messenger, I leave nothing but your name.” [Bukhari]
Couples that have learnt to communicate effectively do away with the majority of marital stress because they become so attuned to each other’s feelings that they can immediately sense the emotional state of their spouse through the slightest change in words or tone. And as our beloved Aisha ra?yAllahu 'anha (may Allah be pleased with her) put it so beautifully – even in anger; happy, loving Muslim spouses never desert anything more than each other’s name when they try to communicate that they feel wronged or hurt. They never desert love and respect for each other in conflict: this, is the key to staying happy in your marriage.

4. They never lose focus of each other’s primary needs

What I’ve personally discovered through my own marriage and from those of all the people who’ve discussed marital issues with me, is that the primary reason for continuous marital stress and discord is almost always due to the neglect of a spouse’s primary needs.
A lot of books (by Muslim and non-Muslim authors alike) tend to classify primary marital needs based on gender or a spouse’s role in the marriage. You must’ve definitely read about men’s primary needs being respect and physical satisfaction, and that women prioritize the need for love, verbal expression and emotional satisfaction. However true these classifications may seem in theory, they’re far from practical reality, because the truth is: both men and women need love, respect, physical and emotional satisfaction, just in different degrees and ways of expression.
Men and women are equally human: Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) has created both genders with a sense of human dignity, with physical desires and with hearts that have feelings. When wives get snappy and say mean things to their spouses, husbands do feel hurt and unloved; and when husbands are rude and hurl insults at their spouses, wives do feel humiliated and disrespected. When a woman’s physical desires are consistently dismissed or left half-fulfilled, she feels as frustrated as a man in such situations does; and when a man never hears any words of appreciation or admiration, he feels as underappreciated and unvalued as a woman in these situations does.
Every marriage is made up of two unique people of opposite genders. That’s why, what works for one couple may not necessarily work in your marriage, because you and your spouse are different people altogether with different preferences, priorities and circumstances. For this reason, generally accepted theories that may apply to many marriages may not apply to many others because different people are different. And happy Muslim couples have this figured out. It is extremely crucial for the health of your marriage that you sit down with your spouse and figure out what is important to them, and how they’ve always expected you to fulfill those needs for them.
Here’s how to figure out and focus on fulfilling your spouse’s primary needs:
 1. Ask your spouse: “What is the one thing you cannot do without in this marriage?” Give them options to think about like love, respect, emotional or physical satisfaction, financial security, a peaceful or Islamic environment at home, etc.
 2. Ask them for examples of how they want these needs fulfilled: “How have you always expected me to do this for you?” Give them examples to help them figure out their preferences: ask them if they expect you to get small surprise gifts regularly, verbally compliment them more, take the initiative to pray or read and reflect on the Qur’an together, plan date nights, consult them before making a significant decision, talk to them in a certain way, dress up and prepare special surprise meals at home with the kids asleep, not say certain things in arguments, etc.
 3. Write down their needs and preferences.
 4. Make dua and sincere effort to fulfill your spouse’s primary needs: ask Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) to help you make your spouse happy, and then actively think of and create easy ways to do what is important to your spouse.

5. They are the comfort of each other’s eyes

Happy Muslim couples strive to be the comfort of each other’s eyes. They seek to be the answer to the dua that Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He)has taught us to make:
“And those who say, “Our Lord, grant us from among our wives and offspring comfort to our eyes and make us an example for the righteous.”” [Qur’an: Chapter 25, Verse 74]
What does it take to become a beautiful sight to look at?
Smile at your spouse
When was the last time you beamed at your spouse or saw your spouse smiling lovingly at you? Okay, I shouldn’t have asked that question because you’d probably need to time travel back into the ancient past. Smile when you open the door to your tired husband, smile when you get to see your wife after a long day at work, smile at the mother/father of your child for giving you such a beautiful gift; let your smile be the last thing your spouse sees before they close their eyes to sleep. Smile because there’s no reason not to.
Look good for your spouse
The noble companion Ibn Abbas ra?yAllahu 'anhu (may Allah be pleased with him) is reported to have said:
“I like to take care of my appearance for my wife just as I like for her to take care of her appearance for me. This is because Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) says: “And they (women) have rights similar (to those of their husbands) over them to what is reasonable.” ” [Tafsir Ibn Kathir]
You are the only man/woman your spouse is allowed to look at from head to toe, so please don’t be an eye sore! Yes, make this your mantra. Tell yourself this every time you look in the mirror at your unkempt hair, permanent pyjamas or neglected body. Looking good for your spouse is as important (and as easy) as everything else you do everyday like eating or sleeping.
It takes a maximum of 20 minutes to: shower, put on some attractive clothes and perfume, comb your hair and apply a dash of make-up (men: you don’t have to do the last bit so you have even less of an excuse!). Make these 20 minutes a fixed part of your routine, ideally just before your spouse gets home or before you sit down to relax at home after work.
Looking good for each other has even more to do with maintaining your health and fitness. You need to do this for your own self before anyone else. Slot in an hour at least everyday to work on your physical and mental fitness: work out wherever and whenever it is convenient for you, but make sure you do and your spouse makes time for their fitness too. There’s nothing more attractive to a spouse than having that healthy glow and fit physique!
Be their source of comfort and support
Who do you think of turning to when you’re depressed, afraid or going through a tough time? If your spouse was the first person that came to your mind, you have a wonderful marriage Alhamdulillah. Because that’s what Muslim spouses do: they are each other’s refuge, just like the Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) and his wives were to each other.
When the Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) received the revelation for the first time, he began trembling with fear and ran to his wife Khadijah ra?yAllahu 'anha (may Allah be pleased with her) seeking comfort and reassurance saying:
“O Khadijah! What is wrong with me? I was afraid that something bad might happen to me.” Then he told her the story. Khadijah ra?yAllahu 'anha (may Allah be pleased with her) said, “Nay! But receive the good tidings! By Allah, Allah will never disgrace you, for by Allah, you keep good relations with your kith and kin, speak the truth, help the poor and the destitute, entertain your guests generously and assist those who are stricken with calamities.” [Bukhari]

6. They make each other bloom

Did you know your spouse was a separate person with a unique mind, heart, body and soul before they married you? And did you know that they still are that individual person, only with you by their side?
Marriages begin to go headlong into constant unhappiness when one or both spouses forget this fundamental fact:marriage makes people partners, not parts of each other that must be controlled and bossed over. As unfortunate as the truth may be, your spouse has a lot more roles to play in life than just being your spouse; and whenever you restrict them from doing justice to all their roles, you’re going to be the cause of their constant frustration, which will only spill into your own marital relationship.
Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) has created each of us to contribute in so many ways during our life on this earth and has blessed us with the potential to be all that He wants us to be. Be that amazing person who motivates, encourages and helps your spouse discover and use their God-given potential and traits to bloom and be a source of joy and mercy to the world. Don’t stop your spouse from being kind and loving to their parents, don’t stop them from being helpful towards their colleagues and relatives, don’t make them cut ties that you know they should keep, don’t compel them to bottle up their talents when you know their skills can be used in a halal way to bring about a lot of good, don’t control their every relationship and acquaintance with other people like an air-traffic controller, don’t bark orders and rules and taunts at them at every opportunity: don’t make your spouse wither into a dull, lifeless, thorny, poisonous weed; because that is not what Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) created them to be – that’s what control freaks make out of the people they live with.
Happy Muslim couples are partners in growth and productivity: They acknowledge that their spouse is a slave of Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) alone and marriage does not change that. They acknowledge their spouse’s other roles and responsibilities and encourage them to do justice to all of them. They recognize each other’s unique traits and talents and catalyze their spouse’s growth and worth as an individual.

7. They make time for each other – no matter what!

Sorry, there’s just no excuse not to give at least half an hour (okay, 15 minutes when you’re just too exhausted) of undivided attention and love to your spouse. Because the truth is, you’re not married just to slog all day to get money home, or to produce kids and take care of them 24/7. Before you know it, your bosses and jobs will change and you’ll be retiring and replaced, and the kids would’ve married and moved out. And the only person you will be left with is that spouse (read: stranger) you always put second to everything, who would’ve become too used to being neglected over the past 30 years to be that warm companion you’ll desperately be needing in your old age.
Your relationship needs exclusive attention every single day. Just like you’re saving everyday to build that comfortable house for the future. What’s the fun if you’re going to end up alone in that house, sleeping next to someone you don’t even recognize anymore? Instead, imagine this: you’re (finally!) going to be alone in that house with the person who’s listened to your worries and stories every night, who you’ve taken walks with everyday, who’s been there to lean on when you’ve been weak, who you’ve celebrated all your achievements and successes with: someone who’s been a friend indeed, every single day. Now is it really that hard to give half an hour of your time everyday to the person who deserves it most?

8. They fight the real enemies: ego, evil eye and shaytan


Ego

Here’s what the growth curve of a Muslim couple that’s learnt to manage marital conflict looks like:
 • 1st year of marriage: blame all conflicts on spouse
 • 2nd year of marriage: blame all conflicts on spouse, shaytan, evil eye and magic (seriously)
 • 3rd year of marriage: blame spouse for ‘causing’ conflict and take nominal blame for reacting absurdly
 • 4th year of marriage: make sure spouse takes at least half the blame for conflicts
 • 5th year of marriage: agree that your spouse has been right all along and there’s something you need to change about yourself
If you ask every happily married couple that’s successfully made it past the first five years, they’ll tell you there’s no bigger enemy to marital happiness than: ego.
Ego is the defense mechanism of the lower self, and ego in marriage sounds like:
“This is who I am and you better get used to it”
“I wouldn’t have said/done that if you didn’t say/do what you did”
“It’s all because of you”
“Does it look like I care anyway?”
And ego sounds very, very familiar.
This is because the lower self is a covert enemy lurking within each and every one of us. Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) records Yusuf’s 'alayhi'l-salam (peace be upon him) observation of the lower human self in the Qur’an:
“… Verily, the (human) self is inclined to evil, except when my Lord bestows His Mercy (upon whom He wills). Verily, my Lord is Oft-Forgiving, Most Merciful.” [Qur’an: Chapter 12, Verse 53]
This doesn’t mean we are all inherently bad, but that we all have lower selves that are inclined to be oppressive, unruly and unjust; and it is only Allah’s sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) mercy that can make us rise above our destructive, narcissistic lower selves.
Why ego is the biggest threat to a marriage is because it is an enemy from within. Ego is like a deceptive double agent that distorts reality and makes us deny and justify the wrongs that our lower selves commit towards our spouses, convincing us that we are right; while we are oppressing our own selves and our spouses and actually walking a path of humiliating self-destruction.
The Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) said:
“A believer is the mirror of his brother. When he sees a fault in it, he should correct it.” [Al Adab Al Mufrad]
There’s no one who mirrors our souls to us more accurately than our spouse, because no other human being gets to see us as intimately and habitually as they do. As a natural consequence, spouses stand the highest chance of facing our ego: the defensive wrath of our lower selves. But allowing your lower self to prevail in your marriage instead of seeing your marriage as a means to purify yourself is your own (disastrous) choice. Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) says in Surat Ash-Shams:
“And [by] the soul (self) and He who proportioned it. And inspired it [with discernment of] its wickedness and its righteousness. He has succeeded who purifies it, and he has failed who instills it [with corruption].”[Qur’an: Chapter 91, Verse 7-10]
Our spouses actually personify the mercy of Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) when they mirror our flaws to us so we can rise above our lower selves. They make us discern our innermost weaknesses that we could not have seen for ourselves, and Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) has blessed us with them for our own spiritual purification and salvation.
The next time your spouse is desperately trying to get something about yourself across to you:
1. Just listen. Listen carefully and objectively, especially if they have been repeating it for a very long time.
2. Control the urge to defend yourself: look for the truth in your spouse’s words first.
3. Ask yourself: “Has anyone pointed this out about me before?” The answer could very likely be a yes, and if it is, then you’re definitely looking at a flaw that Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) wants you to work on and get rid of.
4. Realize how merciful Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) is being to you through your spouse. Thank Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) and your spouse sincerely for caring so much about your success in the hereafter and making you a better person.
Try this 4-step exercise the next time you face conflict in your marriage. I promise you’ll see marital conflict in a whole new light: your spouse will no longer be the enemy and you’ll realize just what a big blessing they are for you!

Evil Eye

The Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) said:
“The evil eye is real.” [Ibn Majah]
I am always in awe of the power of this extremely concise hadith, because it delivers three vital messages about the evil eye in one 5-word sentence:
 • the harm of the evil eye is very, very real (in case you were even thinking otherwise)
 • do not put yourself in its way; and
 • take measures to protect yourself from it
If you agree with point one, the second and third points just follow naturally. Muslim couples today are actually serving their marriages on exquisitely decorated social media platters for the evil eye to devour: not just the ceremony, but every single verbal and non-verbal marital exchange, meal, meeting, moment, mood and micro-second!
You cannot be friends with 500+ people on social media, half of whom may be trying hard to get married for a long time and keep shoving your marital happiness in their face. Not only is it unnecessary, it is highly insensitive.
Happy Muslim couples do share their marital happiness, but sensibly. Before sharing anything about your marital life with the public, ask yourself:
 • Is it necessary to share it with all the people I’m about to disclose it to?
 • Will it make any of them long to be in my position?
 • Is it better off being private?
Not putting your marriage in the way of the evil eye is the first way of protecting it from its harm. Reading the morning and evening adhkar, the duas prescribed for protection against the evil eye as well as constantly thanking Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) for your marriage and your spouse fortifies this protection immensely.

Shaytan

Remember all that incomprehensible pre-wedding drama between your spouse’s family and yours, or those regular ridiculous flare-ups that you realize made absolutely no sense after you and your spouse cooled down (e.g.: when “why did you turn off the light when you know I was reading?” ends in “marrying you was the biggest mistake of my life!” – W.H.A.T?!): yes, all those absurd, bizarre arguments that sprang out of nothing and all the other senseless discord in your marriage are the best compliments of shaytan.
The Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) said:
“Iblis (shaytan) places his throne upon water; he then sends detachments (for creating dissension); the nearer to him in rank are those who are most notorious in creating dissension. One of them comes and says: I did so and so. And he says: You have done nothing. Then one amongst them comes and says: I did not spare so and so until I sowed the seed of discord between a husband and a wife. The Satan goes near him and says: ‘You have done well and then embraces him.” [Muslim]
Shaytan doesn’t have any principles when he seeks to create marital discord: in fact, the rule is that he attacks from where you least expect it. Like through your normally loving, religious and sensible parent/sibling/well-wisher who begins to magnify some irrelevant flaw in your spouse that was somehow never an issue before you tied the knot. Shaytan perpetuates his whispers through their tongues, and you unwittingly believe them because they are your loved ones. And thus begins insane marital strife.
Here’s how to protect your marriage from the shaytan:
 • Read the mu’awwadhatayn (Surat Al-Falaq and Surat An-Nas) and morning and evening adhkar daily.
 • If your spouse is behaving in a way or saying things they normally don’t, politely say: “honey, let’s not let the shaytan get to us.” This is a tried and tested way to defuse a senseless argument before it starts.
 • If you find yourself starting to get angry, seek refuge in Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) from the shaytan immediately.
 • If you hear anything negative about your spouse from anyone, examine the words for signs of shaytan’s whispers and traps. If there’s anything that may cause you to have even the slightest ill-feeling or resentment towards your spouse, consciously recall all the good in your spouse and compare it to what’s being said about them: you’ll see the false/irrelevant claims quickly dissipating.

9. They sense each other’s stress

You know those times when your spouse is just not being their normal self or getting ticked off by every little thing? Or when you do something special and they didn’t even seem to notice? If you look a little deeper, you’ll find there’s definitely something that’s bothering them (and it is not you). No matter how annoyingly they may be behaving, try to find out what’s wrong; try to sense their stress. They’ll most likely be having a problem at work, be down with an illness or close to that time of the month, or the kids would’ve done a fantastic job at driving them mad all day. Shaytan waits to use these moments of stress to spark an argument, because the spouse under stress doesn’t have the energy to fight him when their mind is exhausted by other troubles. He waits for the calmer spouse to eventually get annoyed, pick up the bait and say “what’s gotten into you?” and BAM! If you focus on putting your finger on what’s bothering your spouse and offering them support instead of getting worked up yourself, you immediately kill one more chance for shaytan to get to your marriage. Happy Muslim couples empathize with one another. Once you’ve figured out what’s bothering your spouse, give them the space, comfort or help they need to de-stress. Ask them if they’d like to take a nap, be alone for sometime, take a break from the kids, get some help with their work or spend some time with their friends or family, if it’ll make them feel better. Agree with your spouse to do this whenever either of you is acting out till you learn to sense each other’s stress just through your expressions, and your mutual intuition develops into a beautiful, unspoken language of care and understanding.

10. They are conscious of Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) in conflict

There isn’t a single marriage where there isn’t any conflict or disagreement of some sort or degree. It is only the way in which conflicts are managed that distinguishes the health of one marriage from the other.
Of all the ways to manage and minimize marital conflict, the most powerful way is remembering that Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) is watching our every single move and expression, and hearing our every single word. And it is all being recorded for a Day when He sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) will be the Judge. Bringing this to mind during conflict helps us refrain from giving in to our lower selves and the whispers of Shaytan in the heat of the moment, and saves the marriage from a lot of irreversible, long-term damage.
The Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) said:
“I guarantee a house in Jannah for one who gives up arguing, even if he is in the right… ” [Abu Dawud]
And when he ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) was asked by Mu’adh bin Jabal ra?yAllahu 'anhu (may Allah be pleased with him):
“O Prophet of Allah, will we be brought to account for what we say?’ He said: ‘May your mother not find you, O Mu’adh! Are people thrown onto their faces in Hell for anything other than the harvest of their tongues?'” [Ibn Majah]
The truth is, hell begins on earth when the tongue isn’t controlled during marital conflict. The humiliation and hurt inflicted by the tongue sows deep resentment and spite. That’s why Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) says in the Qur’an:
“And tell My servants to say that which is best. Indeed, Satan induces [dissension] among them. Indeed Satan is ever, to mankind, a clear enemy.”[Qur’an: Chapter 17, Verse 53]
If you disagree with your spouse over anything or are hurt by something they did or said, bring Allah’s presence to mind first to help lower your anger and approach the issue calmly. Then put your concerns across as gently as possible because gentleness is far more likely to make your spouse see your point than lashing out at them. The Prophet ?allallahu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allah be upon him) said to Aisha ra?yAllahu 'anha (may Allah be pleased with her):
“Aisha! show gentleness, for if gentleness is found in anything, it beautifies it and when it is taken out from anything it damages it.” [Abu Dawud]

Marriage in a nutshell

I remember giving a talk on love and relationships to an audience of young girls when I’d been married for just about two years. In my talk, I’d mentioned the verse of the Qur’an where Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) says:
“Women impure are for men impure, and men impure for women impure and women of purity are for men of purity, and men of purity are for women of purity…” [Qur’an: Chapter 24, Verse 26]
In the Q&A session, a girl from the audience asked: “but what about all those couples we see where one spouse is so good and the other is the complete opposite?”
I’d answered: “The verse is the general rule, but Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) may choose to test some of us through our spouses.”
Just then, someone in the front row of the audience put up her hand and requested to speak. She was one of the other guest speakers, a renowned author and a woman full of wisdom, and someone who was married for many more years than me. She said:
“What a person looks like to us is not necessarily what they are behind closed doors. So before judging whether a person is right or wrong for someone, remember that Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) chooses spouses for us not to test us but to help us purify and improve our own selves.”
Three years from that talk and I still haven’t come across a greater truth about marriage. Indeed, as Allah sub?anahu wa ta'ala (glorified and exalted be He) said, in this beautiful relationship are signs for those who give thought. Marital happiness is not an end but a state; a state that can easily be achieved by just seeing marriage for what it really is: a means of attaining physical, emotional and spiritual tranquility through the loving and merciful companionship of a spouse.
We’d love to know what keeps your marriage healthy and loving. Share your thoughts on maintaining marital happiness in a comment below!

About Zaynab Chinoy

Zaynab Chinoy serves as Chief Editor and Head of the Research and Content Department at ProductiveMuslim. She read law at the International Islamic University in Malaysia, and publishes her reflections on life on her personal blog:ZaynabChinoy.com.Click to read more: http://productivemuslim.com/happy-muslim-couples/#ixzz3itth6aXb
Follow us: @AbuProductive on Twitter | ProductiveMuslim on Facebook

 

Sri Lanka Election Day Guide: Rajapaksa Seeks Return to Power

Latest

Sri Lanka next week will decide whether to back allies of President Maithripala Sirisena or help former leader Mahinda Rajapaksa’s bid to return to power.

The parliamentary vote on Aug. 17 will be the first test at the polls since Sirisena defeated Rajapaksa in January to end his 10-year rule. Now Sirisena needs his allies to win control of parliament to ensure stability on the island nation best known for its beach resorts.

Rajapaksa, 69, is doing everything he can to spoil the party. He wants to make a comeback and replace Prime Minister Ranil Wickremesinghe, a scenario that may bring more strife to a nation that ended a bloody civil war in 2009.

A win for the current ruling coalition “will be taken positively by investors as that will mean continuance of the existing policies,” said Saurav Anand, South Asia economist at Standard Chartered Plc. A majority for Rajapaksa’s party, however, may lead to a “further period of policy uncertainty.”

Political stability and soaring economic growth under Rajapaksa put Sri Lanka on the radar screen of global investors. The island’s benchmark stock index is among the top 10 best performers globally over the past decade when measured in total U.S. dollar returns.

But resentment built among the public over moves seen to consolidate Rajapaksa’s power, enrich his family and shift the country under China’s orbit. The frustration boiled over last year, when Sirisena split with Rajapaksa and went on to defeat him in a presidential vote.

Foreigners Sell

Upon taking power, Sirisena pledged to rollback Rajapaksa’s measures to enhance the president’s power. He reinstalled a two-term limit and diluted the head of state’s influence over the judiciary, military and bureaucracy. He also implemented a more balanced foreign policy.

Sirisena failed, however, to pass a constitutional amendment that would overhaul the voting system to make it more representative, prompting him to dissolve parliament in June almost a year before its term expired.

The uncertainty since Sirisena’s win has affected perceptions of Sri Lanka. Overseas investors have sold a net $5.3 million of Colombo-listed shares in the year to Aug. 12, compared with net foreign purchases of $159 million in 2014 and $165 million the previous year.

The split between Sirisena and Rajapaksa divided their Sri Lanka Freedom Party, which leads an alliance that controlled about two-thirds of the 225-member parliament. Some Sirisena allies jumped to Wickremesinghe’s United National Party.

Stock Gains

On Monday, the vote will largely be split between the Wickremesinghe-led bloc and a coalition headed by Rajapaksa. While few opinion polls are reliable, an island-wide survey by the Colombo-based Centre for Policy Alternatives this month showed about 40 percent backing Wickremesinghe for prime minister, with 28 percent supporting Rajapaksa.

Rajapaksa’s camp rejects assertions that a victory for him would lead to instability. The former president said last month that he wants to help boost growth and restart projects suspended by the Sirisena administration, including a Chinese-funded $1.4 billion port city, the largest foreign funded project on record.

“All people of this country can work with Mahinda Rajapaksa, including President Sirisena,” Manusha Nanayakkara, a spokesman for Rajapaksa, said by phone. “They have worked together for nearly 30 years”

Expectations of a win for the incumbent parties have helped boost the Colombo All-Share Index. It’s risen 10 percent since hitting a 2015 low in March, and is up 2 percent this year. The rupee has depreciated about 2 percent in the year to 134 to the dollar.

A surprise win for Rajapaksa’s coalition, on the other hand, would set up a direct clash with Sirisena. The president has said that he won’t appoint his top foe as prime minister.

“The office would likely go to a different figure while Rajapaksa would hold most of the power, setting up continual clashes with Sirisena,” said Sasha Riser-Kositsky, Asia Associate at Eurasia Group. “Sri Lanka would face years of highly unstable governance.”

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-13/sri-lanka-election-day-guide-sell-if-rajapaksa-s-party-wins?cmpid=yhoo

 

 

මහින්දට අගමැතිකම නොදෙන බව මෛත්‍රී පවසයි

Latest

පක්ෂයේ අනෙකුත් ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ට අගමැති කම ලබා ගැනීමට ඉඩ දෙන ලෙස මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා මහින්ද රාජපක්‍ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ජනාධිපතිවරයා පිටු හතරක ලිපියක් ලියමින් කියා සියින්නේ 21 වැනි සියවසේ ඒකාග්‍රතාවයෙන් සහ වාර්ගික සන්හින්දියාවෙන් සපිරුණු නුතන ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිකත්වය ගොඩනැගිය යුතු මොහොතක ජාතිවාදයේ ගිනි දළු අවුළුවා ඉන් දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමට තැත් කිරීම රටටත් පක්ෂයටත් කරන අපරාධයක් බවයි.

එළඹෙන මැතිවරණයේ දී ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට අවශ්‍ය අවම ආසන සංඛ්‍යාව වන ආසන 113 ක සීමාවට ළඟා වීමට එජනිස යට හැකි වුවහොත් අගමැති ලෙස පත් විය යුත්තේ මෙතෙක් අවස්ථාව අහිමි වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයකු බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රකාශ කරයි.

ජනාධිපතිවරයා ඒ බව අවධාරණය කරන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා වෙත යවනු ලැබූ දීර්ඝ ලිපියක් මගින්.

යම් හෙයකින් ආණ්ඩු බලයක් පිහිටුවීමට අවශ්‍ය ආසන සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීමට නොහැකිව ආසන්න සීමාවට ළඟා වුවහොත් ආණ්ඩු බලය පිහිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය ඉතිරි ආසන සංඛ්‍යාව ලබාගැනීම සඳහා විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස තමාට මැදිහත් විය හැකි බවද ‍ජනාධිපතිවරයා එම ලිපියේ සඳහන් කරයි.

අගමැති තනතුර සඳහා කෘතහස්ත බවත් , දේශපාලන පරිණත බවත්, දූරදර්ශී බවත් සපිරි නායකන් රැසක් ශ්‍රීලනිපයේ සිටින බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තවදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, ජෝන් සෙනෙවිරත්න, චමල් රාජපක්ෂ, අතාවුද සෙනෙවිරත්න, ඒ.එච්.එම් ෆවුසි, සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් , සහ අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා වැනි ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයින් අතුරින් කෙනෙකු අගමැතිවරයා ලෙස පත් කිරීමට සුදුසු බවට ඔහු යෝජනා කොට තිබේ.

ඒ සඳහා තම සහයෝගය, නම්‍යශීලී භාවය, පරිත්‍යාගශීලි භාවය හා ආශිර්වාදය ජනතාව ඉදිරියේ ප්‍රදර්ශනය කරන මෙන් , රටෙත්, ජනතාවගේත්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේත් නාමයෙන් ඉල්ලා සිටින බව ඔහු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

තමා සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව කියවෙන ප්‍රවෘත්තියක් ජන මාධ්‍ය මගින් වාර්තා කොට තිබූ බව සඳහන් කරන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා 18 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කෙරෙහි මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානය යොමු කරයි.

එමගින් මුළු මහත් රටේ ද, ජනතාවගේ ද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස සහ අයිතිය සාහසික ලෙස මර්දනය වූ බවයි ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කරන්නේ.

“එපමණක් ද නොව ශ්‍රීලනිපයේ ජීව ගුණය වන සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මුහුණුවර කෙලෙසුණු අතර පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් ගණනාවකට විශාල අසාධාරණයක් සිදු විය. සදාකාලිකව ජනාධිපති ධුරයේ රැඳී සිටීම පිණිස ඔබ ජනතාවගේ නිදහස සහ අභිමානයත් පක්ෂයේ සහ පක්ෂය වෙනුවෙන් කැප වූ ශ්‍රීලනිප ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ගේ දේශපාලන අනාගතයන් උදුරා ගත් ආකාරය අවිචාරවත්ය,” යනුවෙන් ජනාධිපතිවරයා සිය ලිපියේ තවදුරටත් විස්තර කරයි.

පෙර සිටි ජනාධිපතිවරුන් මෙන් ධුර කාල දෙක නිමවා විශ්‍රාම ගියේ නම් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් අතරින් අයකුට ජනාධිපති වීමටත් තවත් අයකුට අගමැති වීමටත් අවස්ථාව උදාවන්නට ඉඩ තිබුණු බව ප්‍රකාශ කරන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා දැන් පෙනී යන්නේ මෙම මැතිවරණයෙන් පසුව ද ඔවුන් හට හිමි විය යුතු අවස්ථාව අහිමි කිරීමට සැරසෙන බව යයි පෙන්වා දෙයි.

ශ්‍රීලනිපයේ නිර්මාතෘ එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 1951 දී පක්ෂයේ ප්‍රථම නිලධාරී මණ්ඩලයට රටේ වාර්ගික, ආගමික සහ සමාජ යථාර්ථය පූර්ණ වශයෙන් නියෝජනය වන පරිදි බර්නාඩ් අලුවිහාරේ, බද්දුදීන් මොහමඩ් සහ තංගරාජා වැනි සමාජ සම්භාවනාවට පත්වූවන් පක්ෂයේ නිල තලවලට පත් කිරීමට තරම් විචක්ෂණ වූ බව ජනාධිපතිවරයා සිය ලියුමේ සඳහන් කොට තිබේ.

1956 දී ශ්‍රීලනිප ය වාර්ගික හා ආගමික නැඹුරුවක් සහිත පක්ෂයක් යයි යම් අදහසක් ගොඩ නැගුනත් විශේෂයෙන් බණ්ඩාරනායක මැතිණිය සහ සහ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග පක්ෂයට නායකත්වය දුන් සමයේ එම තත්වය වෙනස් වූ බව ඔහු ප්‍රකාශ කරයි.

එසේම පක්ෂය ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ගික, ආගමික සහ සමාජීය බහුවිධත්වයට අනුකූල , සියලු ජනවර්ග සහ ආගමික කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන ප්‍රගතිශීලී සහ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයක් ලෙස ගොඩ නැගුනු බවත් ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

“එහෙත් ඔබ ශ්‍රීලනිප යට නායකත්වය දුන් පසුගිය වසර නවය තුළ මෙම පක්ෂය ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ යථාර්ථය වන බහුවිධත්වයට පිටු පෑ පක්ෂයක් බවට පත්ව ඇත,” මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

 

http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/08/150813_maitrhree_letter

 

හොඳ හිත‘ නරක වැඩක් කරලා

Latest

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට අපහාසවන අයුරින් මහනුවර ඩී.ඇස්.සේනානායක වීදියේ පෝස්ටර් මුද්‍රණය කළ ස්ථානයක් වැටලීමට පොලිසිය සමත්ව ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය කියයි.

‘හොඳ හිත‘ නමැති එම මුද්‍රණාලයේ සිටි සැකකරුවන් 7 දෙනකු අත් අඩංගුවට ගත් බවත් එහි තිබූ පෝස්ටර් 800ක් සොයාගත් බවත් පොලිසිය පවසයි.

 

http://www.lankadeepa.lk/index.php/articles/340134

 

Sri Lanka president vows to block Rajapakse's PM bid

Latest

Sri Lanka's President Maithripala Sirisena dashed Mahinda Rajapakse's hopes Thursday of a political comeback in next week's general election by vowing to veto any attempt by his predecessor to become prime minister.

In a letter to his former mentor, Sirisena said he would invoke executive powers to choose someone else from their United People's Freedom Alliance (UPFA) to lead the government should it triumph in Monday's polls.

"Should the party secure a majority, the prime minister should be another senior, but not you," Sirisena said in a five-page letter to Rajapakse whom he toppled as president in January.

"Even if I have to intervene to form a coalition, you will not be the prime minister."

Sirisena named seven other party seniors, including Rajapakse's elder brother Chamal Rajapakse, as potential prime ministerial candidates should their party win.

The two men had been allies until late last year when Sirisena quit as health minister in order to stand against the veteran strongman in the January 8 presidential election.

Many observers were stunned by Sirisena's victory over Rajapakse who had been in power for nearly a decade and oversaw the crushing of the Tamil Tiger separatist rebels in 2009.

Although Rajapakse is reviled by large sectors of the minority Tamil community, he retains widespread support among ethnic Sinhalese voters and his rallies have drawn big crowds.

Sirisena is the official leader of the UPFA and only reluctantly agreed to allow Rajapakse to stand for the party in the elections.

 

http://news.yahoo.com/sri-lanka-president-vows-block-rajapakses-pm-bid-134812361.html

   

ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ට ඉඩ දෙන්න - මෛත්‍රීගෙන් මහින්දට

Latest

එළඹෙන මැතිවරණයේ දී ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට අවශ්‍ය අවම ආසන සංඛ්‍යාව වන ආසන 113 ක සීමාවට ළඟා වීමට එජනිස යට හැකි වුවහොත් අගමැති ලෙස පත් විය යුත්තේ මෙතෙක් අවස්ථාව අහිමි වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයකු බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රකාශ කරයි.

ජනාධිපතිවරයා ඒ බව අවධාරණය කරන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා වෙත යවනු ලැබූ දීර්ඝ ලිපියක් මගින්.

යම් හෙයකින් ආණ්ඩු බලයක් පිහිටුවීමට අවශ්‍ය ආසන සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීමට නොහැකිව ආසන්න සීමාවට ළඟා වුවහොත් ආණ්ඩු බලය පිහිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය ඉතිරි ආසන සංඛ්‍යාව ලබාගැනීම සඳහා විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස තමාට මැදිහත් විය හැකි බවද ‍ජනාධිපතිවරයා එම ලිපියේ සඳහන් කරයි.

ඒ සඳහා කෘතහස්ත බවත් , දේශපාලන පරිණත බවත්, දූරදර්ශී බවත් සපිරි නායකන් රැසක් ශ්‍රීලනිපයේ සිටින බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තවදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

 

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, ජෝන් සෙනෙවිරත්න, චමල් රාජපක්ෂ, අතාවුද සෙනෙවිරත්න, ඒ.එච්.එම් ෆවුසි, සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් , සහ අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා වැනි ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයින් අතුරින් කෙනෙකු අගමැතිවරයා ලෙස පත් කිරීමට සුදුසු බවට ඔහු යෝජනා කොට තිබේ.

ඒ සඳහා තම සහයෝගය, නම්‍යශීලී භාවය, පරිත්‍යාගශීලි භාවය හා ආශිර්වාදය ජනතාව ඉදිරියේ ප්‍රදර්ශනය කරන මෙන් , රටෙත්, ජනතාවගේත්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේත් නාමයෙන් ඉල්ලා සිටින බව ඔහු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

තමා සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව කියවෙන ප්‍රවෘත්තියක් ජන මාධ්‍ය මගින් වාර්තා කොට තිබූ බව සඳහන් කරන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා 18 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කෙරෙහි මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානය යොමු කරයි.

එමගින් මුළු මහත් රටේ ද, ජනතාවගේ ද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස සහ අයිතිය සාහසික ලෙස මර්දනය වූ බවයි ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කරන්නේ.

“එපමණක් ද නොව ශ්‍රීලනිපයේ ජීව ගුණය වන සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මුහුණුවර කෙලෙසුණු අතර පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් ගණනාවකට විශාල අසාධාරණයක් සිදු විය. සදාකාලිකව ජනාධිපති ධුරයේ රැඳී සිටීම පිණිස ඔබ ජනතාවගේ නිදහස සහ අභිමානයත් පක්ෂයේ සහ පක්ෂය වෙනුවෙන් කැප වූ ශ්‍රීලනිප ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ගේ දේශපාලන අනාගතයන් උදුරා ගත් ආකාරය අවිචාරවත්ය,” යනුවෙන් ජනාධිපතිවරයා සිය ලිපියේ තවදුරටත් විස්තර කරයි.

පෙර සිටි ජනාධිපතිවරුන් මෙන් ධුර කාල දෙක නිමවා විශ්‍රාම ගියේ නම් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් අතරින් අයකුට ජනාධිපති වීමටත් තවත් අයකුට අගමැති වීමටත් අවස්ථාව උදාවන්නට ඉඩ තිබුණු බව ප්‍රකාශ කරන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා දැන් පෙනී යන්නේ මෙම මැතිවරණයෙන් පසුව ද ඔවුන් හට හිමි විය යුතු අවස්ථාව අහිමි කිරීමට සැරසෙන බව යයි පෙන්වා දෙයි.

http://www.bbc.com/sinhala/sri_lanka/2015/08/150813_maitrhree_letter

 

President Maithripala sends an urgent letter to Mahinda

Latest

The President Maithripala Sirisena has sent an urgent letter to Former President Mahinda Rajapaksa.  The letter sent by President Sirisena in his capacity as the president of Sri Lanka Freedom Party is contained 5 pages.

In his letter to former President Rajapaksa, President Sirisena stated that another senior leader of the party, other than the former president should be appointed to the premiership if the UPFA is able to secure the minimum number of 113 seats in the forthcoming general election to form a government.

It is significant to propose the names of Nimal Siripala de Silva, John Seneviratne, Chamal Rajapaksa, Athauda Seneviratne, Susil Premajayantha, Anura Priyadarshana Yapa and A.H.M .Fowzie in the letter sent to the former president.

http://www.hirunews.lk/114855/president-maithripala-sends-urgent-letter-to-mahinda

   

Page 14 of 54

Login Form