Wednesday, December 11, 2019
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair  
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

News

10 Tips to Kick the Backbiting Bug

Latest

Backbiting is easy to commit. A perfectly acceptable conversation can take a nasty turn in an instant. You can find yourself backbiting without even realising how it happened. Someone asked the Prophet (Sallallaahu Alaihi Wasalaam) about backbiting and he said, “It is to mention about a man what he does not want to hear.” He said, “Messenger of Allah! Even if it is true?” The Messenger of Allah (Sallallaahu Alaihi Wasalaam) said, “If you utter something false, then it is slander.” (Muwatta)

Many people do not realise how broadly ‘backbiting’ is defined. Backbiting includes listening as well as making statements. It can be done by words, a glance, gestures, or writing. That a person might make the same statement (verbal or otherwise) in the presence of the absent person is no excuse.

The gravity of backbiting is reflected in Allah Ta'ala's description of it: “Would one of you like to eat the flesh of his dead brother?” (49:12)

And the punishment is severe, as described by the Prophet (Sallallaahu Alaihi Wasalaam), “When I was taken up to heaven I passed by people who had nails of copper and were scratching their faces and their breasts. I said: ‘Who are these people, Gabriel?’ He replied: ‘ They are those who were given to backbiting and who aspersed people’s honour.’” (Dawud)

Fortunately, backbiting can be avoided. Here are 10 tips that should help you curb this nasty habit:

 

1. Increase your knowledge


Islam is a religion for thinkers. We are expected to learn our deen and to research what we do not understand. Allah Ta'ala instructs in the Qu’ran, “And say: ‘My Lord! Increase me in knowledge.” ( Ta-ha:114)

A person cannot adequately address backbiting unless she knows the Islamic rulings that govern it. Each of us has the responsibility to learn what constitutes as backbiting, when it is permissible to speak about an absent person and what to do after we backbite.

 

2. Avoid people who talk about others

Some people have very little to say if they are not talking about someone else. I once told someone close to me about theIslamic prohibition against backbiting and she replied, “Then, we’ll have nothing to talk about.” The sad thing was she was right. Avoid conversations with those who will not stop backbiting, even if you lose a friend or two.

3. Avoid places of gossip

The infamous “water cooler” is well-known as a meeting place for exchanging office gossip. University cafeterias and other lunchroom settings are other notorious places for spreading rumours. The internet with its chat rooms and blogs provides a nearly limitless opportunity to backbite. If every time you eat at the lunchroom, you become involved in backbiting, then find another place to eat. If backbiting is prevalent in certain chat rooms, surf the web for other sites. The point is that you should not place yourself in a setting where backbiting is the norm, because you will become involved in it.

 

4. Don’t ask leading questions

Seemingly innocuous questions can lead to backbiting: “I haven’t seen so-and-so for a while. How is she doing?” Instead of getting a simple reply, the response might be “Did you hear that she … ” Some scholars advise not to ask about an absent person for fear of backbiting.

5. Stop backbiting the first time it happens

If you are in a new situation and people around you start backbiting, let them know immediately that you cannot be involved in such conversations. Make it clear from the beginning where you stand. If you are in a group of non-Muslims who likely do not understand the gravity of backbiting, it presents a great da’wah opportunity. One need not be hostile or self-righteous. The Prophet (Sallallaahu Alaihi Wasalaam) stated: “Keep to gentleness and avoid harshness and coarseness. Gentleness is not found in anything without adorning it, and is not withdrawn from anything without shaming it.” (Muslim)

 

6. Let people know you are trying not to backbite

The more difficult task is to stop backbiting with people whom you have previously engaged in backbiting. A good way to change the dynamic is to let them know the next time you talk with them that you are working hard not to backbite and ask them to help you with it. If backbiting creeps up in the conversation, gently remind them about what you are trying to do. Perhaps, your efforts will encourage them to do the same. If not, refer to Tip #2.

 

7. Maintain a policy with friends to remind each other not to backbite

Make a commitment with your friends to help each other not to backbite. If you discuss it beforehand, your friends should feel comfortable reminding you if you slip and you should feel comfortable reminding them if they slip. A simple statement such as “Uh oh, I think we may be getting close to backbiting,” should be enough to turn the conversation in the right direction.

8. Play it safe

“He who keeps silence will be safe.” (Ahmad, Tirmidhi) The safest course to avoid backbiting is not to talk about people who are not present in the conversation. If you start with that rule and allow only a few exceptions, you will drastically limit the opportunities to backbite.

9. Forgive those who backbite about you

We all make mistakes and Allah Ta'ala knows that we will sin. We are taught how to repent and how to ask Allah, al-Ghafur, al-Raheem, for forgiveness. We are also encouraged to forgive others as mentioned in the Qur’an: “And let not those among you who are blessed with graces and wealth swear not to give to their kinsmen, Al-Masakin (the needy), and those who left their homes for Allah’s Cause. Let them pardon and forgive. Do you not love that Allah should forgive you? And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. (24:22)

Al-Hasan al-Basri explained that what it means to repel evil with good, “When they are deprived, they give; and when they are wronged, they forgive.”

In short, if someone backbites you, forgive them – perhaps you will be treated in the same fashion.

 

10. Remember death often

Since the time of the Prophet (Sallallaahu Alaihi Wasalaam), Muslims have been reminded of the brevity of this life and the consequences in the Hereafter. Some scholars reportedly dug graves in their homes and lay in them to remind themselves that one day they would be in the grave and no longer able to repent for their sins. The Prophet (Sallallaahu Alaihi Wasalaam) sought refuge in Allah Ta'ala from punishment in the grave and we are encouraged to do so as well. When one realises that death can occur at any time and that even the next moment is not guaranteed, the urgency to stop oneself from backbiting becomes very real.

Author : J. Samia Mair

 
ISLAAMINFO

Powered by PHPlist2.10.13, &copy tincan ltd

 

Wilpattu - Fact, fiction and reality - by Latheef farook

Latest

User Rating: / 4
PoorBest 

sunday observerby Latheef Farook :

Musali South in the Mannar District has traditionally been a predominantly Muslim populated area for centuries. Their peaceful life was devastated in October 1990 when they were kicked out of their homes and lands within two hours by the LTTE when it ethnic cleansed the entire Northern Muslims.

Since then, they languished in refugee camps and temporary shelters in extreme hardships.

After the military defeat of LTTE in 2009, Muslims started to return to their lands to resume their devastated life. However racist forces with their own sinister agenda, hell bent on causing problems to Muslims, have falsely accused them of encroaching Wilpattu and triggered off a controversy to them from returning to their lands to which they have deeds and permits.

Document

Explaining the situation in her preface to a document on Musali South, Prof Sivamohan Sumathy of Peradeniya University said, "the return of the Displaced in Musali South has evoked a variety of responses and competing claims that have taken on national and nationalist proportions.

The returning population of Musali South have tried to eke out a living in the midst of harsh conditions, unaided by state forces for the most part. Yet, the region has become needlessly entangled in a controversy over environmentalism. While the Navy has claimed large acres of land for its own entrenchment in the region, environmentalists have accused settlers, the IDPs, who have returned and staked out a claim for their lands, as destroyers of forest.

wilpattu masjidThe displaced people of Musali South, account for some of the most marginalized sections of the population, but the debate that the putative return has spurred in the media and in political circles has cast them as adversaries of both nature and the state".

A six member team of academics led by Prof Shahul H. Hasbullah of Peradeniya University has prepared an extensive research document on the issue of Musali South Muslims returning to their lands under the title "Denying the Right to Return - Resettlement in Musali South and the Wilpattu Controversy." With a plea "Help Us Return Home" people of Musali South appeal to all to help them return to their lands and homes with dignity and self respect to end their more than three and half decade old sufferings.

Explaining the background in his author's note, Prof Shahul H Hasbulla stated that;

"When the "Wilpattu controversy" flared up, the turn of the debate surprised me. I knew for certain that the contested area in question was not located in Wilpattu. In a published newspaper article, I emphasized the issue of returnees, which in my view, is the crux of the matter. But the ongoing debate paid no attention to this issue. To the contrary, the public discourse continuously labelled returnees as 'criminals'.

Truth

"The bleak situation spurred me to take on the mission of uncovering the truth. I visited all corners of "Musali South" to get to know its history and its peoples, reflecting on the claims and counter claims of land ownership.

"I learned from the people who were paddy, chena and cattle farmers; sea, lagoon, river and tank fisher folk; teachers, religious dignitaries; men, women, young and children of all ethnic (Tamils, Muslims and Sinhala), religious (Catholic, Hindu, Muslims, Buddhist) and linguistic (Tamil and Sinhala) communities.

"According to our findings people have lived in the Musali Region for generations. They toiled on this land and roamed the region for various livelihood activities without any interruption, while keeping the tradition of protecting the forest and the environment.

"They are a part of the nature and culture of the region. For more than two decades, the people have been displaced - until today. They have a right to return to their homes". Thus concluded Prof Hasbullah.

Muslims, in fact, had nothing to do with the devastating ethnic war between successive governments and the LTTE. However sandwiched between the two they suffered immense and the plight of Musali South Muslims was no exception.

While Musali South Muslims were in refugee camps the Rajapaksa Government had acquired a major part of their traditional lands under various pretexts knowing very well that the owners would claim this land once the ethnic war ends.

Acquisition

First around 40% of their traditional lands in the Musali South was acquired. This was followed by the acquisition of another 30 percent of their land without any consultation or consent to establish security Establishments. Added to this Muslims owned lands were acquired to establish a naval agricultural project. Furthermore, a Navy Regional Commanding Office was established in two prominent villages and the Muslims were prevented from entering their lands, dwellings and other properties.

Thus, Musali South Muslims were deceived and deprived large extent of their traditional lands.

wilpattu bbsJudging from the subsequent anti Muslim campaign under Rajapaksa government aimed at virtually eliminating the Muslim community it is not difficult to realize now that Muslim owned Musali South lands were acquired deliberately to deprive Muslims of their lands.

Commenting on the controversy Prof Arjuna Parakrama of University of Peradeniya stated in the special document that;

"The issue of resettlement in Musali - Wilpattu has divided and destroyed relationships built up among "progressive" groups who hitherto shared similar positions on other national concerns. Environmental activists allowed this discourse to be narrowly ethnicised, and emulated populist majoritarian rabble rousers in their passion to "save Wilpattu" from what they saw as corrupt and opportunist minority politicians.

"A small band of human rights professionals and academics who took up the cause of the displaced were unable to disentangle themselves from the political leadership that was using the issue in at least of the ways that the environmental lobby claimed.

"The media exploited all of this - generally on the side of the single-issue environmentalists - to rekindle anti-Muslim sentiment among the Sinhala polity. As a result, those who had no interest in the preservation of wildlife became passionate campaigners, while dedicated eco-types transformed into ethno-nationalists overnight. In all of this the affected people remained voiceless - pawns in a series of chess games - and this denial of agency is as damaging as the continued deprivation of their rights".

Relations

Meanwhile, Prof M.A. Nuhman lamented that six years have passed since the war ended and the ethnic relations in the country further deteriorated because of the short sighted political leadership that encouraged ethnic tension and fear in the country to further their own agendas.

Resettlement of internally displaced people is one of the major issues today that demands an immediate solution in post war Sri Lanka. Hundreds of thousands of people from all three communities were displaced internally during the war, losing their houses, land and sources of livelihood; most of them are not resettled so far and they are longing for return to their own soil to live peacefully.

To this day, we have not been able to formulate a national policy of resettlement to resolve the problem of the displaced people justly and permanently. Therefore, resettlement programmes are being carried out in an ad hoc manner and have led to further problems and tensions among the communities. Resettlement in Musali South is a case in point.

 

ජාතික ගීය දෙමළෙන් ගැයීමේ වරදක් නෑ: බෙල්ලන්විල නාහිමි

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 
Image captionදෙමළ ජනතාව ජාතික ගීය දෙමළෙන් ගැයීම ඇතැමුන්ගේ ප්‍රබල විවේචනයට ලක් වී තිබුණි

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගීය නිසි තනුවට අනුකූලව දෙමළ භාෂාවෙන් ගැයීමේ කිසිදු වරදක් නොදකින බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති මහාචාර්යබෙල්ලන්විල විමලරතන නායක හිමියෝ පවසති.

නායක හිමියන් ඒ බව කියා සිටියේ, නව ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක්‍රියාවලියට අදාලව බුද්ධ ශාසන කාර්ය සාධක මණ්ඩලය විසින් ආණ්ඩුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද පහළොස් වැදෑරුම් ඉල්ලීම් මාලාව පිළිබඳව බීබීසී සංදේශය වෙත අදහස් දක්වමින්.

"ජාතික ගීය කියන්නේ එකයිනේ? ඒක වෙනස් කරන්නේ නෑ. නමුත් ඒ තනුවම දෙමළ ජාතිකයන්ට තමන්ගේ භාෂාවෙන් කියන්න අවසර දුන්නයි කියල බරපතල ලෙස විරුද්ධ වෙන්න දෙයක් නෑ," එහිමියෝ සඳහන් කළහ.

බුදු දහම ආරක්ෂා කිරීම

බුදු දහම ආරක්ෂා කොට, පෝෂණය කරන බවට වත්මන් ව්‍යවස්ථාවේ නම වැනි වගන්තියෙන් ලබා දී තිබෙන ආරක්ෂාව නව ව්‍යවස්ථාව මගින්ද සහතික කිරීම බුද්ධ ශාසන කාර්ය සාධක මණ්ඩලය විසින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත යොමු කර ඇති ලිපියේ ප්‍රධානම ඉල්ලීමයි.

Image copyrightYouTube.comImage caption'ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සමහර රජයන් තුල ඒ බලධාරීන් නීතිය අතට ගෙන ක්‍රියාකිරීමයි. ඒවා සිදු නොවෙනවා නම් නීතියේ ප්‍රශ්නයක් නෑ'

රාජ්‍ය බුදු දහම රැකගනිමින් පෝෂණය කළ යුතු බවට වගන්තියක් මුලින්ම ඇතුලත් කෙරුණේ ආචාර්ය කොල්වින් ආර් ද සිල්වාගේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් සම්පාදනය කරන ලද 1972 ජනරජ ව්‍යවස්ථාවටයි.

එම වගන්තිය මගින් තමන් නොලකා හැර ඇතැයි රටේ වෙසෙන සුළු වාර්ගික, සුළු ආගමික ජනකොටස්වලට හැඟී යන්නට ඉඩ තිබෙන්නේ නොවේදැයි විමසූ අවස්ථාවේ මාහාචාර්ය විමලරත්න හිමියන් සඳහන් කළේ, කිසියම් රටක ප්‍රධානම ආගම රැකගැනීමට රාජ්‍යය බැදී සිටිය යුතුය යන්න ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් පවතින සම්ප්‍රදායයක් නොවන බවයි.

"ඉතින් මේක තිබුණයි කියල අනෙකුත් ආගම්වලට හානියක් සිද්දවෙලා නැහැ. ඒ ආගම්නුත් ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියලා ඒ සමඟ ඊළඟ වගන්තිය තියෙනව. ඒ ආගම්වල සියලු කටයුතුන් ඒ ආකාරයෙන් කෙරෙනවා කිසිම බාධාවක් නැහැ,"එහිමියෝ පැවසූහ.

හයිබ්‍රිඩ් අධිකරණය

ශ්‍රී ලංකාව අනාගමික රාජ්‍යයක් බවට පත්විය යුතුය යන්න 'එක්තරා විදියකින් අන්තවාදී ලෙස බලන අය' ඉදිරිපත් කරණ මතයක් බව පවසන එහිමියෝ ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගමික රාජ්‍යයක් බිහිකිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව අවධාරණය කරති.

ශ්‍රී ලංකාව දිගටම ඒකීය රාජ්‍යයක් වශයෙන් පැවතිය යුතුය යන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ සහ බෞද්ධ නායකයන් පිරිසකගේ අත්සනින් යුතුව බුද්ධ ශාසන කාර්ය සාධක මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කර තිබෙන ලිපියේ අඩංගු තවත් යෝජනාවක්.

Image copyrightGettyImage caption'ඒකීය රාජ්‍යයක්, මේ රට එකක් හැටියට තියෙන්න ඕන කියන එක අද විපක්ෂනායක සම්බන්ධන් මහත්මයත් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ තුල බලය බෙදාගන්න ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න බාධාවක් නැහැ'

"ඒකීය රාජ්‍යයක්, මේ රට එකක් හැටියට තියෙන්න ඕන කියන එක අද විපක්ෂනායක සම්බන්ධන් මහත්මයත් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ තුල බලය බෙදාගන්න ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න බාධාවක් නැහැ." ( මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන නායක හිමියන් සමඟ සාකච්ඡාවට සවන්දෙන්න)

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රියාදාමයට ඇඟිලි ගැසීමට විදේශීය රටවලට හෝ ආයතනවලට අවසර නොදිය යුතු බවටද බෞද්ධ නායකයෝ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිති.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේ සම්මත වූ යෝජනාව ප්‍රකාරහයිබ්‍රිඩ් අධිකරණයක් පිහිටුවීමට විරුද්ධ බව එහි අදහස දැයි සංදේශය කළ විමසීමට පිළිතුරු දුන් මහාචාර්ය විමලරත්න නාහිමියන් කියා සිටියේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්තීන්ට අනුකූලව ස්වාධීන දේශීය අධිකරණ ක්‍රියාදාමයක් පවත්වාගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකියාව පවතින බවයි.

ද්විත්ව පුරවැසියෝ

"ඒක බටහිර අයට ඕන හැටියට ලංකාවේ අධිකරණ හදන්න බැහැනේ? නමුත් ඔය රෝමන්, ලන්දේසි නීතිය නෞසාරයෙන් තමයි අද බොහෝ රටවල නීතිය හදල තියෙන්නේ," එහිමියෝ පැවසූහ.

"ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සමහර රජයන් තුල ඒ බලධාරීන් නීතිය අතට ගෙන ක්‍රියාකිරීමයි. ඒවා සිදු නොවෙනවා නම් නීතියේ ප්‍රශ්නයක් නෑ."

Image copyrightAFPImage captionබුදු දහම ආරකෂා කිරීමේ වගන්තිය 'තිබුණයි කියල අනෙකුත් ආගම්වලට හානියක් සිද්දවෙලා නැහැ. ඒ ආගම්නුත් ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියලා ඒ සමඟ ඊළඟ වගන්තිය තියෙනව'

ජාතික ධජය වෙනස් නොකිරීම, පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා කිරීම, ජාතිය හෝ ආගම මත පදනම්ව පළාත් නොබෙදීම ඇතුළු ප්‍රධාන කරුණු 15 ක් බෞද්ධ නායකයන්ගේ එම ලිපියට ඇතුලත්.

වෙනත් රටවල පුරවැසිභාවය හිමි කිසිවෙකුටත් ජනපති, මැති, ඇමති තනතුරු හෝ රාජ්‍යයේ ඉහල නිලතල දැරීමේ අවස්තාව ලබා නොදිය යුතු බවත් බෞද්ධ නායකයෝ අවධාරණය කරති.

"ඒක ඇත්තනේ? රටවල් දෙකක කකුල් දෙක තියාගෙන වැඩකරන්න බෑනේ? නමුත් පහුගිය කාලේ එහෙම දේවල් කෙරුනා. එයාට ඕන වෙලාවක වරදක් කරලා මේ රටෙන් අනෙක් පුරවැසිභාවය ලබාගෙන ඉන්න රටට පැනල යන්න පුලුවන්."

එබැවින් ද්විත්ව පුරවැසියන්ට ඉහල තනතුරු දැරීමේ අවස්තාව අහිමි කරන මෙන් ඉල්ලා සිටීම අසාධාරණ ඉල්ලීමක් නොවන බවයි, මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන නායක හිමියන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර

 

Year-end Audit

Latest

By Abdur Rahmaan Umar

Zaid peered at the multi-coloured graphs scattered on the table, some half buried beneath paper-piles of calculations. Taking a cautious step back, he ran his hand through is untidy mop of hair, a few flakes of dandruff floated gently down to rest on his shoulder.

“What’s up, brother?” he questioned, gently prodding Yusuf on his shoulder.

Yusuf barely looked up and continued tapping away at his keyboard. Numbers flew across the screen giving birth to multi-coloured graphs.

Zaid prodded him again, forcing his chair to glide away from the desk, “What’s with the graphs?”

Yusuf pulled himself back into position sending a few pages drifting to the floor, “Year-end audit,” he mumbled, as he reached for the fugitive pages.

Zaid bent his head low, brushing his falling mop out of his eyes, looking at Yusuf in the eye, he exclaimed, “Let me get this right! Just let me get this right!” he sighed deeply. “You, Doctor Yusuf Ismail working for a government clinic are doing a year-end audit?”

Throwing his arms in the air in mock defeat, he continued, “What in the world do you need to do an audit for? You get your salary, you spend your salary and you see what’s left, simple! What’s to audit?”

He pulled a brightly coloured graph off the table and peered at it intensely. Yusuf gently tugged the sheet away from him, turned it around and handed it back, “Upside down,” he said, straightening the papers close to him.

“Ok so what’s this,” asked Zaid reading from the page, “Salaah analysis? What kind of year end audit is this?”

Yusuf nudged his chair away from the table spinning round to face Yusuf, “That’s what I’m analysing! My salaah and other religious actions.”

“But why?” queried Zaid, cocking his head to one side scattering a few more flakes of dandruff.

“So I can see if I’m improving or not”

Zaid dusted his shoulders and making vain efforts to bring his hair under control, sending a fresh crop of dandruff snow. Cupping his puzzled face in his hands, he asked, “I don’t understand. I really don’t understand.”

“Let me explain”

“Yes, please do! ‘Cause I really don’t understand why you doing year end audit stuff on your salaah, charity and Quran.”

“You see,” explained Yusuf, taking a long sip from his bottle of Voss mineral water, “Sheikh Hamaad was explaining some time ago that time passes, and with every passing year we come closer to our end.”

“Hey yes, tell me about time passing,” interjected Zaid, “It’s another year gone, the Haajjis are back and next week  we start all over again. Crazy how time’s flying.”

“Time will pass,” continued Yusuf draining the last of his bottled water, “But what we do with that time is our choice. We can use it in good or bad.”

“True! But what’s that got to do with this year-end stuff?”

Yusuf flashed an irritated glance at his friend, “Will you let me finish?”

“Ok, ok me I’m silent. You be the lecturer then” laughed Zaid putting his finger on his lips, “I will be the silent student.”

“That’s better,” exclaimed Yusuf, “Sheikh explained that time is valuable and that Allah Ta'ala even took an oath on time in surah Asr (Qur’an 103: 1-2) to emphasise its importance.”

Zaid began reciting, “By time, verily man is at a loss

Yusuf frowned and said, “I thought you were going to be quiet”

“But this is Quran! Can’t be quiet for Quran,” replied Zaid, staring delinquently at his hands.

“So every year passes and if we don’t check on ourselves the time will just go by and in the end we will be the losers. Hazrat Umar (Radia Allahu anhu) used to say – take your own reckoning before your reckoning is taken,” Yusuf paused, reaching for another bottle of water from under his desk.

“You’re a heavy drinker,” chuckled Zaid.

“And you’re a lousy listener,” complained Yusuf flinging a crumpled page at his friend.

“If we don’t check what we doing,” he sighed, “and that’s what I was trying to do, before you rudely interrupted me, then we will not progress. Sheikh explained that every good business checks its program every month if not daily. And, you could see all the sharp traders in the audience nodding their heads. But if we check then we will know where we can improve and progress.”

“You mean like improve our Aaghirah(Hereafter) profits?” interrupted a smug smile crossing his lips. “We can make the big time up there.”

Yusuf threw another crumpled page, “I give up with you! But yes, that’s the whole thing. If we focus on developing our spiritual selves as much as we do other things we will iron out the problems, and progress so that we are not losers in the end.”

“So I was comparing my salaah, how many I prayed with Jamaat (congregation) and on time. That’s that graph you holding. See, I improved on Esha but Fajr is still my problem, gotta work on that one. So that’s my focus for the next year –Fajr with Jamaat(congregation)!”

“You’ve done pretty well since you started checking on this, exclaimed Zaid waving the page triumphantly in the air, “From one with jamaat to four. That’s a three hundred percent increase. Wow!”

Yusuf looked away bashfully not intending his details be exposed, “Alhamdulillah, only by the Mercy of Allah Ta'ala. When you determined to do some good then Allah Ta'ala will help you. But if I wasn’t checking then I wouldn’t have been aware and I wouldn’t have made the effort to change. I would have been happy with my condition and then regretted in the end.”

“So I check every-day,” he said, proudly waiving his iPhone , “I even have an App called Qamr Deen to record this on a daily basis.”

“Ok, doctor Accountant”, mocked Zaid, “I think you are a techno freak but come let’s draw up some fancy charts for me too. Come next year  I also want to show a profit”

*****

We appreciate feedback on our articles. Please send feedback or any constructive comments to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

To subscribe to our mailing list please send a blank email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tounsubscribe please click on link found below this message OR send a blank email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

For general & motivational articles on Islam visit our website: www.eislam.co.za

Find us on Twitter @eislaminfo

If you would like to contribute an article/s to our website please email it to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Pleased with Allah’s Decree

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

By :Mariam Anwer

 

WHEN there is just one son, parents have to make him live with them; when there are several, it’s easier, as some of them can go abroad. After all, parents should not be left all alone. That is why one should have many children,’ says a mother-of-five empathetically. I remain silent, not agreeing with her simply because not everyone is blessed with children.


My mind shifts to some childless couples and unmarried people I know.

If Allah has kept them barren, what should their outlook be on life during old age?

Should they constantly be complaining to Allah for the fate decreed on them, or should they accept their fate and be content with it, achieving peace of mind?

 

Almost anyone and everyone can choose to be ungrateful. A short person may wistfully look at taller people and lament on his or her natural stature; a pauper sitting on the curb may stare enviously at the glamorous cars passing by; a blind person can very well gripe about not being able to see; and of course how slightly dark-skinned people wish they had fairer skin.

 

If one were to cave in to negative thinking, ungratefulness and wistfulness for the blessings one has supposedly missed out on in life, he or she would be losing on something greater: the blessings they have been granted by Allah! Life’s just too short to lose the good moments wishing for what was not meant to be yours in the first place.

 

The tendency to be ungrateful and negative in thinking is admittedly more common in women; this is a fact that has been mentioned in several Ahadith.


It is common to behold an unmarried girl, desperately wondering why a decent proposal has not come her way. As years pass by, the pressure to marry her off mounts on her parents.


A married woman who has not conceived a child will despair hopelessly, as she hears of the third pregnancy of a friend who got married a year after she did.

 

Another mother-of-three, standing in her tiny kitchen, may be crying hot tears of envy at thoughts of how other women her age live in compound villas with 24-hour maids. The cycle of ingratitude continues throughout some people’s lives: want something – pine, despair for it – achieved it and forgot about it; want something else – pine, despair for it – got it and forgot about it.

 

And He gave you from all you asked of Him. And if you should count the favour/blessings of Allah, you could not enumerate them. Indeed, mankind is most unjust and ungrateful.”
[Surah Al Ibrahim,34]

 

There is great Divine wisdom behind the concept of being pleased with Allah’s decree, known as “Al-Ridaa Bil-Qadr”. Prophet Muhammad (peace be upon him) prayed for this blessing in one of his ‘masnoon’ dua’s. It is indeed the requisite ticket to blissful peace of mind and unparalleled contentment of soul during this world’s life.

 

O Allah I ask you for a reassured soul, that believes in meeting you, and is pleased with Your Decree, and is content with what you have bestowed .”

 

But how does one achieve this desired goal?


Prophet Muhammad (peace be upon him) taught us a strategy to acquire this state;

Do not look to those above you. Look to those below you, as it will more likely remind you of Allah’s favors bestowed on you.”

(Al-Bukhari and Muslim)

 

Allah [subhanahu wa taála] says;


“And do not wish for that by which Allah has made some of you exceed others. For men is a share of what they have earned and for women is a share of what they have earned. And ask Allah of His bounty. Indeed, Allah is ever, of all things Knowing.”

[Surah An Nisa,32]

 

“…But perhaps you hate a thing and it is good for you and perhaps you love a thing and it is bad for you. And Allah knows, while you know not.”

[Surah Al Baqarah, 216]


Also, we are encouraged to look up to those who do good so that we can try to be like them.

 

Allah [subhanahu wa taála] says;


“Whatever you have will end, but what Allah has is lasting. And we will surely give those who were patient their reward according to the best of what they used to do. Whoever does righteousness, whether male or female, while he is a believer — We will surely give them their reward according to the best of what they used to do.”

[Surah An Nahl, 96-97]

 

If one persistently refuses – for Allah’s sake – to wistfully or enviously look at, or think about, people who are better off than him in worldly blessings, eventually he will reach a point when he will never be bothered by, or concerned with, what others have. Instead, he will focus on the good deeds he can do that will grant him a good destination in the Hereafter – the eternal life – where happiness and blessings are everlasting, not fleeting.

 

On achieving Ridaa Bil-Qadr, an unmarried woman will not feel anything when she hears of girls younger than her getting married or having babies; a childless man will not feel any regret or rancor when his brother begets his tenth child; an old woman, who has outlived her spouse and all her children, will not feel anything when she hears of other families gathering together on Eid. They will instead be content with what Allah has decreed for them and have a kind of peace and calmness inside them that cannot be bought with all the wealth in this world.

 

Allah [subhanahu wa taála] says;


“Those who have believed and whose hearts are assured by the remembrance of Allah. Unquestionably, by the remembrance of Allah hearts are assured.” [Surah Ar Ra’d,28]


 

ISLAAMINFO

Powered by PHPlist2.10.13, &copy tincan ltd

 

Forgotten Heroines: The Housewifes Lament

Latest

User Rating: / 4
PoorBest 

Money is tight. The kids are demanding. Skin is raw from all the cooking, cleaning and chores that have to be done every day. There’s absolutely no time to spare for anything else, whether it’s pursuing further education or volunteering for a special cause.

Does this sound familiar? There are Muslim women all over the world who find themselves at home, living life as domestic stay-at-home mums and housewives. It’s a physically and emotionally demanding job and it’s also a pretty thankless one. How can spending all day serving others, instead of being involved in some kind of noble, public cause, ever be truly fulfilling and worth recognition – not just by people, but by Allah (Subhaanahu Wata'ala) Himself?

Fatimah bint Muhammad is known to be one of the four most perfect women in the entire world.

Prophet Muhammad (Salallaahu Alaihi Wasalaam) drew four lines and said to the Companions, “Do you know what these are?” They said, “Allah and His Messenger know best.” He said, “The best women of the women of Paradise are Khadeejah bint Khuwaylid, Fatimah bint Muhammad, Maryam bint Imran and Aasiyah bint Muzahim (the wife of the Pharaoh).” (Ahmad)

Yet when we look at the biography of Fatimah bint Muhammad (Salallaahu Alaihi Wasalaam), one could say that in comparison to others amongst the early Muslim women, her life was relatively unremarkable. She grew up during a difficult time for her parents, when her father was being publicly mocked and derided for preaching his message; she lost her mother at a relatively young age and she married her cousin Ali ibn Abi Talib when she was about fifteen years old. Some of the most well-known ahadeeth related by her mention how physically demanding her lifestyle was, such that her hands would crack and bleed from the wheat-grinding that she used to do.

What made Fatimah so special? So special, in fact, that she will forever be known as one of the greatest women of Paradise?

Fatimah bint Muhammad is not known for an act of dramatic courage such as that displayed by Nusaybah bint Ka’b during the battle of Uhud, but she too provides an example for a situation that many Muslim women around the world live and continue to face: the everyday drudgery of life as a wife and mother.

Fatimah may have been the most beloved daughter to the Messenger of Allah, who was also the head of the Islamic State and leader of the Muslim army, but that didn’t mean that her life was one of luxury or ease.

Quite to the contrary, Fatimah was the mother of two young boys and ran her household single-handedly. Life was difficult back then, with none of the technologies that smooth our way through tedious tasks today. She used to grind the wheat for her bread with her own hands, to the point that her hands would crack and bleed. Her husband, ‘Ali ibn Abi Talib, was an employee of one of the Ansaar, but the income was meagre and they struggled to survive on a daily basis.

One day, weary and despairing of the toll that their lifestyle was taking on her, Fatimah decided that she would approach her father, RasulAllah (Salallaahu Alaihi Wasalaam). At the time, the Muslims had won a battle and, as a result, had captured several prisoners and other spoils of war. With the reasoning that as a member of the Ummah, she was entitled to some relief, Fatimah went to visit one of RasulAllah’s homes. She did not find her father present, but seeing her stepmother A’ishah, Fatimah shared the story of her bleeding hands and her wish for a maidservant to take on a share of the burdens.

Fatimah went back to her home, and when RasulAllah returned to his own house, A’ishah told him about his daughter’s visit.

That same night, RasulAllah slipped into his daughter’s home, where she and ‘Ali were already lying in bed.

Ali narrates, “I wanted to get up, but the Prophet said, ‘Remain in your place.’ Then he sat down between us until I felt the coolness of his face on my chest. The Prophet said, ‘Shall I teach you a thing which is better than what you have asked me? When you go to bed, say, ‘Allahu akbar’ thirty-four times, and ‘subhanAllah’ thirty-three times, and ‘Alhamdulillah’ thirty-three times for that is better for you both than a servant.’” (Bukhari, Book #57, Hadith #55)

After this, Fatimah never repeated her request for a maid ever again.

It may seem to be a small, insignificant thing, but subhanAllah this was one of the reasons for which Fatimah earned her position as one of the queens of Jannah. Her life was spent quietly serving her Lord, through her sincere intentions behind caring for her husband and children. Around her, there were many sahabiyaat whose lives seemed much more exciting, full of adventure and grandeur. Her stepmother, A’ishah, was a great scholar; her great-aunt Safiyyah bint Abdul-Muttalib was fierce in battle and the women of Madinah were renowned for their boldness in approaching any matter.

Nonetheless, for Fatimah bint RasulAllah, the path to Paradise was simple – though never easy. For every stay-at-home-mother and housewife who feels that her life is too consumed by daily drudgery, who worries that her life is too dull to be of consequence, the quiet strength of Fatimah bint RasulAllah is an inspiration and a reminder that no deed, however small or seemingly insignificant, is overlooked by Allah, the Most Compassionate, the Most Just.

For indeed, Allah does not allow to be lost the reward of those who do good. (Surah Hud, verse 115)

Jannah is not only for the Prophets, the martyrs, the ascetics, or the scholars; Jannah is attainable by every Muslimah, no matter her occupation or station in life. In the eyes of Allah, every sincere Muslim woman who pledges her life to pleasing her Lord is a heroine of Islam.

Zainab bint Yunus

 

මතභේදයට තුඩු දී ඇතු විල්පත්තු වන එළිකිරීම පිලිබඳ සත්‍ය කරුණු හා විශ්ලේෂණය අඩංගු වාර්තාව

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

මතභේදයට තුඩු දී ඇතු විල්පත්තු වන එළිකිරීම පිලිබඳ සත්‍ය කරුණු හා විශ්ලේෂණය අඩංගු වාර්තාව.

A Research Publication on
Wilpattu Controversy
by
Prof. Shahul H Hasbulah
(Professor in Geography, University of Peradeiya)
Available at
M.D. Gunasena (Phone - 0112323126)
Lake House Bookshop (0114734137)
Islamic Book House (0772258259)

Price - Rs.500
Professor in Geography,

University of Peradeniya,
Sri Lanka
 

Brunei Darussalam Government Scholarships to Foreign Students

Latest

User Rating: / 2
PoorBest 

Assalamu Alaykum Dear All,

Please visit the link below for details :

http://www.mofat.gov.bn/Pages/BDScholarship.aspx

Jazakallah Khair

SL Muslims Team

 

ACJU Appeal - Help the Flood Victims

Latest

Assalamu Alaykum,

The ACJU Appeals the Public to help the Flood Victims.

Contribute to :

Bank Name : Commercial Bank

Bank Branch : Maradana

Account Name : All Ceylon Jamiyyathul Ulama

Account Number : 132 000 67 68

Jazakallah Khair

 

Saudi Hypocrisy & Sharia Law

Latest

User Rating: / 2
PoorBest 
December 7, 2015 | Filed under: Colombo Telegraph,Opinion | Posted by: 
Share

By Hilmy Ahamed

Hilmy Ahamed

Hilmy Ahamed

A 45-year-old Sri Lankan mother of 4 children, still legally married to her Sri Lankan husband, has been charged for adultery and is to be stoned to death if the Saudi Supreme Court confirms her sentence. Her identity has been withheld honouring her plea to protect her family. Her alleged male lover, another Sri Lankan, will receive 100 lashes only, because he is not a married man. Adultery if proven beyond any reasonable doubt or by admission of guilt by the accused has no clemency in Sharia law and even the king of Saudi Arabia cannot pardon her.

Zina or adultery in Islam is classed as a Hudud crime (class of Islamic punishment that is fixed for certain crimes that are considered to be “claims of God”). To prove an act of Adultery (Zina), a Qadi (religious judge) in a Sharia court relies on an unmarried woman’s pregnancy, the confession in the name of Allah, or four witnesses to the actual act of penetration. In the case of punishment due to a confession, it can only be enforced if the person accused of Zina makes a confession and does not retract his/her confession. Once the person retracts his/her confession, they are not punishable because there is no proof of the act. As such, implementing this law is almost impossible under normal circumstances in Islamic Jurisprudence.

Islamic Sharia law, which conforms to any common law, is being bashed for this sentence. Different countries have their own laws, and anyone living in these countries need to abide by its laws. Singapore, who we try to emulate, has the death sentence for drug trafficking that is executed regularly. They also cane in public those found guilty of a number of other crimes. USA sends hundreds to the electric chair every year. No one calls Singapore or USA barbaric nations.

I do not intend to trespass on a legal system of a country or religion, whether it is considered primitive or otherwise. Sharia laws that I am aware of are suitable for all situations and nations, as it is a very fair and appropriate legal system, which should be implemented without prejudice whether the accused is a king or slave. The contradiction is that Saudi Arabia and many other Muslim leaders in the Arab world implement Sharia law selectively. Islam should not be bashed because of these miscreants.

There is no ambiguity, Islam has commanded the death sentence for adultery on the married, but a careful examination of this order will no doubt reveal that it is intended as a deterrent than a law to be implemented. Mufthi Menk, one of the most respected Muslim preachers and an eminent scholar on Islam, gives a very clear explanation on the implementation of this aspect of Sharia law.

Please watch;

 

Muslims as well as non-Muslims have started defending and bashing this sentence as deplorable in a democracy. The purpose of this article is not to defend or contradict their stand, but to argue whether Islamic obligations of this aspect of Sharia law were followed in sentencing our sister, a fellow Sri Lankan. Yes, she is reported to have admitted guilt, yet did this Sri Lankan female, who probably is not conversant or fluent in Arabic and the laws of Saudi Arabia, understand the meaning of what she was admitting to (or made to admit?), and the gravity of her alleged crime when she supposedly admitted to a relationship with one of her countrymen? Was she in a suitable mental state to be questioned? Was she provided adequate counsel by the law enforcement authorities as required under these circumstances? Did our diplomatic representatives intervene on her behalf? What was the role played by our Foreign Employment Bureau (FEB), the Ministry of Foreign Affairs and did our Government fulfill its obligations as she would have paid for any intervention when she took the mandatory insurance required by the FEB as a condition for her employment abroad?

Saudi Arabia implemented this aspect of Sharia law on Princess Misha’al bint Fahd, a young Saudi Arabian princess. She and her Saudi lover were publicly executed for adultery in 1997. She was a member of the House of Saud, and she was executed by gunfire at the age of 19. She was a granddaughter of Prince Muhammad bin Abdulaziz, who was an older brother of King Khalid of that era. She faced the firing squad because the Royal family did not want her to be stoned by commoners. An award-winning movie “Death of a Princess” produced by ATV in cooperation with WGBH in the United States brought this tragedy to screens across the world. Many countries banned this movie, including our own, fearing the wrath of the Saudi regime and its consequences.

In a comment to Dr. Ameer Ali’s article in the Colombo Telegraph, the Muslim civil society and religious leadership are accused of pandering to the petro dollars by not protesting about this sentence. I do not want to discuss Dr. Ameer Ali’s article. Instead, I would like to drive home the point that it is not the Muslims but our own Government that is pandering to the Saudi petro dollars. This is because our economy would not survive without the remittances from our slave labour trade.

One of the key aspects of Sharia law that Saudi Arabia and other Arab nations totally disregard is the need for a ‘Mahram’ (In Islamic sharia legal terminology, a mahram is an unmarriageable kin with whom sexual intercourse would be considered incestuous, a punishable taboo.) when a woman leaves her home or travels abroad. The key aspects of the Sharia law related to Mahram are explained in detail here. In short, a female needs to be accompanied by a person whom she cannot marry under any circumstance, ie, father, brother, son, etc.

They conveniently disregard this aspect when it comes to hiring maids to be their ‘work slaves’ from Sri Lanka, Philippines, Indonesia, etc. This is their biggest contradiction because they who control the holy cities of Makkah and Madina implement Mahram laws for those who perform Haj or Umrah – (A religious obligation of every Muslim who could afford it) but this is not implemented for their housemaids.

There are many stories of benevolence, love and tender care of numerous Arabs who have supported entire families to come out of poverty. Therefore painting all Arabs with the same brush is not justified. Yet, the tragic stories of considerable numbers who suffer under their masters are not acceptable under any circumstance.

We as a country are sending our own mothers, sisters and wives to be enslaved, and sometimes abused; the social consequences have been well documented. It is important that we phase out this slave trade by not sending our women as House-maids.

Instead, we must start training our young women and men to take on skilled or semi skilled jobs that are in great demand in Europe, the USA, Australia, South Korea, Hong-Kong, Singapore, Malaysia, etc, where their rights would be protected. Our Government must ban sending our women as domestic aides abroad, particularly if their rights and welfare cannot be ensured. They should instead be facilitated to earn a living with dignity, self-respect, adequate remuneration and security. This is the need of the hour, and challenging the laws of other nations will get us nowhere. Meanwhile, it is the duty of our Government to do everything in its power to get this lady released, and ensure the safety of all our citizens working abroad.

Print Friendly

 

 

 

Quran and Ahadith on the Charity

Latest

 

1. The Quran

 

Attitude of the giver of charity

Those who spend their wealth in the way of Allah and do not follow up their spending by stressing their benevolence and causing hurt, will find their reward secure with their Lord. They have no cause for fear and grief.

To speak a kind word and to forgive people's faults is better than charity followed by hurt. Allah is All-Sufficient, All-Forbearing

Believers! Do not nullify your acts of charity by stressing your benevolence and causing hurt as does he who spends his wealth only to be seen by men and does not believe in Allah and the Last Day. The example of his spending is that of a rock with a thin coating of earth upon it: when a heavy rain smites it, the earth is washed away, leaving the rock bare; such people derive no gain from their acts of charity. Allah does not set the deniers of the Truth on the right way. (2:262 - 264)

 

The needy who do not do beg

Those needy ones who are wholly wrapped up in the cause of Allah, and who are hindered from moving about the earth in search of their livelihood especially deserve help. He who is unaware of their circumstances supposes them to be wealthy because of their dignified bearing, but you will know them by their countenance, although they do not go about begging of people with importunity. And whatever wealth you will spend on helping them, Allah will know of it. (2:273)

 

Economic exploitation

And do not become like the woman who, after having painstakingly spun her yarn, caused it to disintegrate into pieces. You resort to oaths as instruments of mutual deceit so that one people might take greater advantage than another although Allah puts you to the test through this. Surely on the Day of Resurrection He will make clear the truth concerning the matters over which you differed. (16:92)

 

Food and the needy

Have you seen him who belies the rewards and punishments of the Hereafter? He it is who drives away the orphan and does not urge giving away the food of the poor. (107:1 - 3)

Give to the near of kin his due, and also to the needy and the wayfarers. Do not squander your wealth wastefully; for those who squander wastefully are Satan's brothers, and Satan is ever ungrateful to his Lord. (17:26 - 27)

 

Greed

Look, you are being called upon to expend in Allah's Way, yet some of you are being niggardly, whereas the one who is niggardly is, in fact, being niggardly only to himself. Allah is Self-Sufficient: it is you who are the needy. If you turn away, Allah will replace you by another people, and they will not be like you. (47:38)

 

Moderation in giving

Do not keep your hand fastened to your neck nor outspread it, altogether widespread, for you will be left sitting rebuked, destitute. (17:29)

(In reference to the slaves of Allah) "who, when they spend, are neither extravagant nor miserly but keep the golden mean between the two (extremes) (25:67)

 

Righteousness

You shall not attain righteousness until you spend out of what you love (in the way of Allah). Allah knows whatever you spend. (3:92)

 

Sadaqa

(O Prophet!) Tell those of My servants who believe that they should establish Prayer and spend out of what We have provided them with, both secretly and openly, before there arrives the Day when there will be no bargaining, nor any mutual befriending. (14:31)

 

Stinginess

Allah does not love the arrogant and the boastful, who are niggardly and bid others to be niggardly and conceal the bounty which Allah has bestowed upon them. We have kept in readiness a humiliating chastisement for such deniers (of Allah's bounty) (part of 4:36 and all of 4:37)

 

Zakat-what you owe from your money

The people who where given the Book before this did not divide into sects until after the clear statement (of the Right Way) had come to them, and the only Command they were given was to worship Allah, making their religion sincerely His, turning all their attention towards Him, and to establish the Salat and to pay the Zakat: for this alone is the most true and right religion. (98:4 - 5)

Establish Prayer and dispense the Purifying Alms (Zakat) and bow in worship with those who bow (2:43)

The believers, both men and women, are allies of one another. They enjoin good, forbid evil, establish Prayer, pay Zakah, and obey Allah and His Messenger. Surely Allah will show mercy to them. Allah is All-Mighty, All-Wise (9:71)

The alms (Zakat in this specific verse's case) are meant only for the poor and the needy and those who are in charge thereof, those whose hearts are to be reconciled; and to free those in bondage, and to help those burdened with debt, and for expenditure in the way of Allah and for the wayfarer. This is an obligation from Allah. Allah is All-Knowing, All-Wise. (9:60)

 

2. The Hadith

 

Begging

Narrated Hakim bin Hizam that the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) said:

The upper hand is better than the lower hand (i.e. he who gives in charity is better than him who takes it). One should start giving first to his dependents. And the best object of charity is that which is given by a wealthy person (from the money which is left after his expenses). And whoever abstains from asking others for some financial help, Allah will give him and save him from asking others, Allah will make him self-sufficient. (Bukhari)

 

Abu Huraira related that the Prophet said:

He who makes a habit of asking from others reaches out for a brand of Fire, so let him refrain or continue, as he desires. (Muslim)

 

Clothing

Ibn Abbas related that the Prophet said:

Any Muslim who gives a Muslim a garment to wear will be in Allah's safekeeping as long as a shred of it remains on him. (Ahmad, Tirmidhi)

 

Debt: Relieving the person in debt

Abu Qatadah related that the Prophet said:

If anyone would like Allah to save him from the hardships of the Day of Resurrection, he should give more time to his debtor who is short of money, or remit his debt altogether. (Muslim)

 

Food and the needy

Safwan ibn Salim related that the Prophet said:

Anyone who looks after and works for a widow and a poor person is like a warrior fighting for Allah's cause, or like a person who fasts during the day and prays all night. (Bukhari)

 

Anas related that the Prophet said:

If any Muslim plants something or sows seed from which a man, a bird or an animal eats, it counts as a charity for him. (Bukhari, Muslim)

 

Relatives who are needy

Abu Huraira narrated that the Prophet said:

The best charity is that which is practiced by a wealthy person. And start giving first to your dependents. (Bukhari)

 

Salman ibn Amer reported that the Prophet said:

To give something to a poor man brings one reward, while giving the same to a needy relation brings two: one for charity and the other for respecting the family ties. (Ahmad, Ibn Majah, Nasai, Tirmidhi)

 

Stinginess

Jabir reported that the Prophet said:

Avoid doing injustice to others, for on the Day of Judgment, it will turn into manifold darkness, and safeguard yourself against miserliness, for it ruined those who were before you. It incited them to murder and treating the unlawful as lawful. (Muslim)

 

Zakat- what you owe from your money

Abbas related that a man asked the Prophet, Tell me what should I do to be admitted to Paradise and he (the Prophet) answered:

Worship Allah associating nothing with Him, observe Salat, pay Zakat and strengthen the ties of kinship. (Bukhari, Muslim)

 

Abu Huraira related that the Prophet said:

When someone is made rich but he does not pay Zakat for his wealth, then on the Day of Judgment his money will be turned into a poisonous snake with two black spots on its head. It will coil around his neck and bite his cheeks and say: 'I am your wealth, I am your treasure'. Then the Prophet recited verse 3:180 of the Quran. (Bukhari)

 

Ifyou would like to receive information and articles on Islaam and Muslims, send a blank e-mail to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Medical Mafia, Ethics & Education

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

By Hilmy Ahamed

Hilmy Ahamed

Hilmy Ahamed

Sri Lanka has exemplary health indicators and is often referred to as a model for other developing nations. This is due to the yeomen service provided by a number of dedicated health professionals. Yet, Sri Lanka is one of the few countries that a large number of mercenary medical professions and industry are allowed to hold the sick to ransom, despite the Hippocratic oath taken by its doctors.

One would hardly find a doctor who would give evidence against his or her own during times of medical neglect. Today, the medical industry has been commercialized to the extent that they hold the patient and their family’s hostage even after the death of a patient.

Medical conditions become emotionally desperate situations where the immediate family is obliged to provide the best to their sick, and in most cases way beyond what is affordable. This leads to situations where they just cannot afford to settle the final medical bills even to discharge the body after a death. The hospitals do not warn the patient’s family of the estimated costs. Even when they do, it probably is too late as the patient’s condition is far too vulnerable to move them out to an affordable facility. Recently, we received the welcome news of a Colombo court ordering the management of a private hospital to release the body of a deceased immediately to his close relatives, which was reportedly detained for several days until the hospital’s exorbitant bill was settled.

Further, the sky rocketing cost of the doctor’s fees is settled through a “chit” plundering the patient and defrauding the state of its taxes. This has been an accepted practice and the authorities are fully aware of this scam, yet no action has been taken against this unscrupulous practice, fearing incarceration by the industry and the wrath of the medical profession. There are no safeguards through the consumer protection authority or any other state institutions on the health industry due to the fear of trade union action by these shylocks, who want their pound of flesh. Their trade union action or holding patients to ransom is totally against the Hippocratic oath they take and are as hypocritical as their practice. The state should intervene firmly and ensure that the citizens are provided quality private medical facilities at an affordable cost because the majority of them have studied for “FREE” in our state universities and schools.

The health industry has become lucrative global ventures and there is high demand for medical education, which our state universities are unable to cope with. We now see a large number of students who pass the GCE A’ Level examination with above average results and are unable to enter local medical universities. They are leaving to study abroad at exorbitant costs and several other negative outcome. Parents who dream of a medical education for their children use their meager saving and sometimes sell or mortgage their valuable assets to provide this education abroad, eventually to lose them to some foreign nation. Very few countries offer full or partial scholarships for medical education. Sri Lanka Medical Council that has thwarted private medical education locally has no qualms about allowing these foreign graduates to work in Sri Lanka if they pass the Examination for Registration to Practice Medicine (ERPM) formerly know as act 16 examinations.

The students, who now attend foreign medical collages, are also eating in to the country’s scarce foreign exchange resources. This, and the negative cultural and social consequences of displacement could be easily avoided if private medical education is encouraged in Sri Lanka with state hospitals providing the necessary clinical facilities and other support for a fee if required. After all, this education is for our own children and they have the right to use the taxes paid by their parents. Yet, the Sri Lanka Medical Council and some student unions oppose this, citing various reasons. They have no reservations about the same students graduating from foreign universities and practicing alongside them locally. The often-claimed reason for opposing is their eligibility is due to their poor advanced level results. This is not true as they have passed the GCE A’ level with the requirements set as per the university grants commission. Further, if their grades are sufficient to follow medical education abroad that has been approved by the Sri Lanka Medical Council and are eligible to practice locally, they should have the option of studying locally in their own home environment. The investment Sri Lanka made on these smart kids on their primary education too is increasingly harnessed by foreign nations. Further, they are compelled to move away from their families, friends and culture, which in itself is a traumatic experience.

The Government provides free education up to the degree and even postgraduate levels. There are also private or international schools that have filled a vacuum for quality education by those who could afford it, but the opportunities for private school candidates who follow the international curriculum to enter local universities is restricted. There is also considerable social prejudice against these students. This is an infringement on their basic human rights. Their parents probably are all taxpayers. Many students therefore are forced to turn to private institutions in Sri Lanka or go abroad to obtain their degrees. While some foreign graduate and postgraduate programmes are offered and accepted, medical students continue to face many obstacles due to the medical mafia not allowing accreditation to any local private medical degree awarding programmes.

The basic education requirement to follow a medical degree course is 3 passes at A’ Level In the Science stream (Biology, Chemistry, Physics or Mathematics). Today, even students who have all A grades in their advanced level are not guaranteed admission to a local university of their choice. As per a study undertaken by NR de Silva , A Pathmeswaran and HJ de Silva, “approximately 850–900 enter the six state medical schools in Sri Lanka. The university grants commission, with a policy that has remained basically unchanged for several decades, centrally administers this. “At present, 40% of seats are awarded on the sole basis of the GCE A level aggregate score (‘merit quota’), and 55% is divided among the 25 districts of Sri Lanka. The balance 5% is reserved for 13 ‘educationally underprivileged’ districts”

The district quota system was introduced to facilitate students from backward areas to enter universities with a lesser grade. This is seen by urban students as a breach of their fundamental right to seek university education on their merit, yet this is seen by the majority as an incentive for students from rural areas to have access to university education. While admitting it as an elitist notion to object to this concession, this quota system has been accused of being the destroyer of quality higher education in Sri Lanka. It is the responsibility of the state to provide quality education without discrimination to all its citizens.

In 2014, the former government of Mahinda Rajapaksa laid down plans to set up ten foreign universities in Sri Lanka by 2020, under its ambitious target of making Sri Lanka an international hub of excellence in higher education.

The University of Central Lancashire in Britain started their project of setting up a branch campus in Mirigama, Sri Lanka, with an investment of US $ 120 million. They have received tax holidays, along with duty waivers for items that are to be imported for the execution and implementation of the project. Regretfully, this has not taken off as yet and the much expected “laying of the foundation stone” during the visit of Prince Charles during his visit to CHOGM 2014 did not take place.

The first private medical collage was established in 1980 as the North Colombo Medical College. However, due to heavy opposition from the Marxist unions, some medical professionals, state university students and other professionals, the college was nationalized and renamed the Kelaniya Medical Faculty. The North Colombo Medical College as a private medical university was fully supported by a large number of medical professionals.

The next attempt at setting up a private medical college was the South Asian Institute of Technology and Medicine (SAITM). A brilliant concept and the brainchild of Dr Neville Fernando. This was undertaken in collaboration with the Nizhny Novgorod State Medical Academy, Russian Federation. Here, the final year students were offered entrance to the Nizhny Novgorod State Medical Academy in Russia, which has been recognized by the Sri Lanka Medical Council, thereby allowing its graduates to practice medicine in Sri Lanka after passing the licensing examination.

SAITM also started a local MBBS programme 5 years ago. To provide clinical support, Dr Neville Fernando invested heavily in setting up the Dr Neville Fernando Teaching Hospital (NFTH), a 1002 bed facility ( a bed more than the Japanese grant of the Sri Jayawardenepura hospital to JR Jayawardene in recognition of his support at the Treaty of San Francisco or San Francisco Peace Treaty ). The hospital’s website claims “NFTH is not, yet another private hospital in the country, which charges exorbitant prices from their patients for the services provided. The hospital services are presented in such a way that it is very much affordable to the greater majority of the local population who are average or lower middle income earners, but never compromising on the service standards or the quality of medical care. As a socially responsible corporate citizen, Dr Neville Fernando Teaching Hospital (NFTH) reserves 20% of the operational bed capacity for the benefit of the less privileged patients offering free beds and medical care at a concessionary rate. It also charges heavily discounted and subsidized rates for the medicine, lab and radiologic investigations”.  A noble concept indeed.

The were recent media reports that Sri Lanka Medical Council has concluded that the clinical facilities for medical education at SAITM is inadequate and that it cannot be recognized as a medical degree awarding institution. There is an intake of students who are completing their degree programme this year, and now these students have complained to the human rights commission on the breach of their fundamental right by the Sri Lanka Medical Council. They also staged a peaceful demonstration outside the Sri Lanka Medical Council against their discrimination. Prof. Carlo Fonseka as President of the Sri Lankan Medical Council has accused the Neville Fernanda Teaching hospital of neglect and responsibility for the bacterial infection of the late Ven. Sobitha Thero while receiving treatment at the hospital.

This is seen as a ploy by the mafia to stir up a revolt against the noble initiative of Dr Neville Fernando and his social venture. Dr Fernando has taken steps to sue Prof. Fonseka for a staggering Rs. 500 Million for falsely accusing the hospital. It is indeed regrettable that Prof. Fonseka, an octogenarian has made such statement. Questions have been raised as to his medical capability at 83 to take rational decisions involving the health of the nation.

If the reasons for the Sri Lanka Medical Council rejecting the SAITM medical degree are valid, it is incumbent on the government to investigate and make necessary arrangements to support and ensure that the clinical facilities are upgraded to the required standards or provide access to clinical training for private medical education in state hospitals. If the well-equipped Dr Neville Fernando Teaching Hospital (NFTH) is below the required standard, It is incumbent on the government to support this socially conscious private entrepreneur to elevate the quality of patient care and clinical facilities to the required standards. After all, Dr Niville Fernando is also providing a yeomen service by providing subsidized medical facilities to the needy, which is the responsibility of the government. This will ensure that the degree offered by this private university is as good and recognized as any other in the country. The government should also assist in improving this hospital as there are no hospital facilities for the people of Battaramulla, Kaduwela, Malabe and beyond that is equipped with modern facilities

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   

ඔස්ට්‍රේලියාවේ මුස්ලිම්වරුන්ට 'ජාතිවාදය'

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන සෙසු ආගමිකයන්ට වඩා තුන් ගුණයකින් එහි වෙසෙන මුස්ලිම් ප්‍රජාව ජාතිවාදී නොසලකා හැරීම්වලට ගොදුරු වන බව සමීක්ෂණයකින් සොයා ගෙන තිබේ.

සමීක්ෂණය සඳහා සිඩ්නි නුවර වෙසෙන මුස්ලිම් ජාතිකයන් හයසිය දෙනෙකු යොදා ගෙන ඇති අතර ඉන් සියයට පනස් හතක් පවසා ඇත්තේ තමන් ජාතිවාදී නොසලකා හැරීම්වලට මුහුණ දී ඇති බවයි.

Image copyrightBBC World Service

ජාතිවාදී නොසලකා හැරීම් හේතුවෙන් තරුණ මුස්ලිම් පිරිස් රැඩිකල්වාදය වෙත නැඹුරු විය හැකි බවට විද්වතුන් පිරිසක් අනතුරු හැඟ වූයේ සිඩ්නි නුවර පැවති ඉස්ලාමීය සමුළුවකදීයි.

කෙසේ වෙතත් සමීක්ෂණයට සහභාගී වූ පිරිසෙන් සියයට අසූ පහක් කියා සිටියේ මුස්ලිම් ජාතිකයන් සහ සෙසු ජාතීන් අතර සුහදත්වයක් පවතින බව තමන් තවදුරටත් විශ්වාස කරන බවයි.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සම්පූර්ණ ජනගහනයෙන් සියයට දෙකක් මුස්ලිම් ජාතිකයන්.

http://www.bbc.com/sinhala/world/2015/11/151130_tr_australia_muslims

 

‘‘බෞද්ධ ඉස්ලාමීය සුහදත්වය“ දර්ගා නගරයේ දී එළි දකියි

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

දැන් තිබෙන්නේ යහපාලනය හා සංහිදියාව ගොඩනගන්න අවශ්‍ය යුගයක් බවත් ජාතික සමගිය මෙන්ම සහජීවනය හා සබැදියාව අපේ රටට ඉතාමත් අවහ්‍ය කරන යුගය් බවත් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා දර්ගා නගරයේ දී කීවේය.

ඇමතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ දර්ගා නගරයේ දි ‘‘බෞද්ධ ඉස්ලාමිය සුහදත්වය සහ මුස්ලිම් සමාජය“ නම් කෘතිය එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙමිනි. දේශීය මුස්ලිම් වෙද පරපුරකින් පැවත එන මුනව්වරුල් අෆ්ලල් මහතා විසින් මේ පොත රචනා කැර තිබිණි.

හිටපු අමාත්‍යවරයකු වූ ඉමිටියාස් බාකිර් මාකර් මහතාගේ ආරාධනයකට අනුව ජනමාධ්‍ය ඇමතිවරයා මේ උත්සවයට සහභාගී වූයේය.

අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් මෙසේ ද කිවේය.

මුස්ලිම් ජනතාව ඉතා දීර්ඝ කාලයක සිට සිංහල ජනතාව සමග ඉතාම සුහදව කුළුපගව ජීවත් වුනු බව අපි කවුරුත් අහලා තියෙනවා. දන්නවා. එදා ශී‍්‍ර වික‍්‍රමරාජසිංහ රජතුමාට වෙදකම් කළේ පවා මුස්ලිම්වරු කියලා ඉතිහාසය සාක්ෂි දරනවා. සමහර මුස්ලිම් ජාතිකයෝ ඉන්නවා සිංහල නම් ගම් වාසගම් පවා තිබෙන අය. ලංකා ඉතිහාසය ගැන රොබට් නොක්ස් මහත්තයා ලියපු එදා හෙළ දිව නම් කෘතියේ මුස්ලිම් සිංහල සම්බන්ධතාවය ගැනඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා.

සමහර පන්සල් සමග මුස්ලිම්වරු ඉතා සමීපව කටයුතු කරලා තියෙනවා. බොහෝ බෞද්ධ පෙරහැර වලට මුස්ලිම්වරු දායකත්වය ලබා දීලා තිබෙනවා. මෑත කාලයේ සති දෙකතුනකට උඩින් අපි දැක්කා මුස්ලිම් සම්බන්ධතාවය අපේ සෝභිත හාමුදුරුවෝ අපවත් වූ වේලාවේ ඒ ආදාහන පූජෝත්සවයේ කටයුතු වලට මුස්ලිම් ජනතාව බොහෝ උනන්දුවකින් කැපී පෙනෙන අයුරින් කටයුතු කළ බව. මෑත ඉතිහාසයේ දේශපාලන තුළත් ඒ සම්බන්ධතාවය අපි දකිනවා. පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මුස්ලිම් දේශපානඥයන්ට සිංහල උදවියගේ සහයෝගය ලැබුණු ආකාරය අපි දැක්කා. බේරුවල, බලංගොඩ, රුවන්වැල්ල, පොළොන්නරුව, කොළඹ ඒ වගේ සහයෝගය ලැබුණා.

ටී.බී ජයා, ජබීර් වේ කාදර්, බාකීර් මාකර් පියපුතු දෙපල උදාහරණ රාශියක් ජාතික සමගිය ගැන ජාතික දේශපාලනයේ අපිට මතක් වෙන මුස්ලිම්වරු හැටියට හඬ නගපු අය. එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඞී බණ්ඩාරණායක මැතිතුමා ශී‍්‍ර.ල.නි.පක්ෂයේ බිහිකරන කොට එතුමාට කිට්ටුවෙන් හිටපු උපදෙස් දීපු බදියුර්දීන් මොහොමඞ් මැතිතුමාත් ඒ වගේම එ.ජා.ප ප‍්‍රදාන තනතුරු මුස්ලිම්වරු හැමදාම හොබවලා තියෙනවා. අපේ පක්ෂයේ සභාපති තනතුරු වගේ ඒවා ඒ.සී.එස් හමීඞ් මැතිතුමාලා, දොස්තර කලීල් මැතිතුමාලා හොබවලා තිබෙනවා. අපේ ආණ්ඩු තිබෙන කොට බාකීර් මාකර් මැතිතුමා කථානායක හැටියට, මොහොමඞ් මැතිතුමා කථානායක හැටියට ඇමතිවරු හැටියට කටයුතු කල හැටි අපිට මතක් වෙනවා.

ඒ වගේම ජාතික සමගියත් බෞද්ධ ඉස්ලාම් සුහදත්වයත් වෙනුවෙන් කලාකරුවන් ලේඛකයන් සාහිත්‍යධරයන් රාශියක් කි‍්‍රයාකළ අයුරු අපිට සිහිපත් වෙනවා. මොහීදීන් බෙග් අපිට අමතක කරන්න බැරි කෙනෙක්. වෙසක් පොසොන් වැනි බෞද්ධ උත්සවවලදී මොහිදීන් බෙග්ගේ සිංදු අහන්න ලැබෙනවා.

අපේ රට බහු ආගමික බහු වාර්ගික රටක්. කුමන ආගමකට කුමන ජාතියකට අයත් වුනත් මේ රටේ ඉපදුන හැම මනුෂ්‍යයෙකුටම මේ රට ගැන අයිතියක් මේ රට ගැන කැක්කුමක් කොයි ආගමකට අයිති වුනත් තිබෙනවා. දැන් යුද්ධය ඉවර වෙලා තිබෙනවා. ආපහු යුද්ධයක් ඇතිනොවන බව විශ්වාසයි. දැන් තිබෙන්නේ යහපාලන හා සංඳියාව ගොඩනගන්න  ඕන යුගයක් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපේ ජනතාව ජාති ආගම් වශයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හැම ආගමකම තිබෙන හරය එයයි. හැම ආගමිකයෙක්ම කියන්නේ සුහදත්වය සහජීනව වර්ධනය කර ගත යුතුයි කියලයි. ජාතික සමගිය එකට ජීවත්වීම ගැන අපි අවබෝධ කර ගතයුතුයි.

2014 ජුනි මාසයේ අවාසනාවන්ත සිදුවීමකට අපිට මුහුණ දෙන්න සිදුවුනා. එවැනි දේවල් කිසිම කෙනෙකු අනුමත කරන්නේ නෑ. එවැනි දේවල් යළි ඇති නොවිය යුතුයි. සිංහල මුස්ලිම් දමිළ ජනතාව එක පවුලක් මෙන් ජීවත් විය යුතු යුගයකට අපි දැන් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් රජය අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා, අප‍්‍රාමාත්‍යතුමා වර්තමාන ආණ්ඩුව ඒ සංහිදියාව පිළිබදව දැඩි ලෙස කටයුතු කරන්න සුදානම් වෙලා තියෙනවා.

හිටපු ඉම්තියාස් බාකිර් මාකර් මැතිතුමා, දඹර අමිල හිමි ඇතුළු තවත් භික්ෂූන් වහන්සේලා සහ බේරුවල ප‍්‍රදේශයේ සිංහල හා මුස්ලිම් ජනතාව සහභාගී වී සිටියහ.

(ඡායාරූප ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය)

IMG_4440 IMG_4450

http://www.lankadeepa.lk/index.php/articles/365596

   

Page 13 of 54

Login Form