Monday, February 24, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair  
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Latest

Book Launch By Ash Sheikh A.W.M. Rimsi (Naleemi)

Latest

User Rating: / 27
PoorBest 
Assalamu Alaikum
As-Sheikh A.W.M. Rimsi, Graduate of Jamiah Naleemiah, Senior Sectional Head at Amal International School and Coordinator - Da'wah Programs at the Centre for Islamic Studies, Colombo , has written a timely book refuting some allegations directed towards the Muslims by Sinhalese extremists. The Book is in the Sinhala Language.
The Book Launching ceremony will be held on Wednesday 22nd January, 2014, 06:30 pm at the Postal Headquarters Auditorium, Colombo 10.
Inline image 1

Brief   introduction to the book titled

“SINHAYAGA SIWWANI PIMMA”

By Ash:A.W.M.Rimsi

 

Sri-Lankan Muslims are a peaceful community like any other community in the island. They expected a cordial co-existence and prosperous life style after the end of 30 years of bitter war.

But it is unfortunate and frustrating that Muslims are depicted as worse enemies of the nation. That is why I wanted to write this book to clarify the real situation to the public.

There is a sense of a truth in the argument that the Sinhala nation is facing the threat of extinction. Some extremist elements strongly argue that the minorities such as Muslims and Tamils are the reasons behind this.

This book categorically denies these allegations according to the Buddhist guide lines and pinpoints the real reasons for it and explains the solution to encounter theses challenges successfully while safeguarding national unity, integrity and    co-existence.

“Thank you “


 

Family Life - Part 1] Tips on Building a Productive Muslim Household

Latest

User Rating: / 12
PoorBest 

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment on this article and with it, your presence. We look forward to reading your comments.

This is the first of a series of 3 articles providing you with successful tips on how to make your family life and home more productive. This series will explain 21 ways to help your household become happier, more peaceful and thus, more productive. We will begin with the first 7 tips that will contribute to a productive household, In sha Allah.

What is one of the greatest accomplishments one can achieve that produces a benefit for the individual, his family and the community at large? It is the realization of a happy, peaceful, and productive household.

Although having a productive household is one of the most fulfilling and beneficial aspects of this life, it is often neglected as a goal to aspire towards. One is indeed remiss in failing to make a happy and content household a primary goal. It is well known that strong productive families are the foundation of healthy civilizations. Sound families are also what help make individuals within families healthy mentally and emotionally. It is quite apparent that a productive household is one of the primary goals one should wish to attain. It should also be an ambition towards which one directs his or her children as they mature.

What are some of the ways in which you can achieve a happy productive household? Here are 7 ways you can start today!

1. Put Allah First in Your Life: If you do not have a good relationship with Allah , you will not have a healthy relationship with your family members. Allah  tells us how to behave with one another. The Prophet  tells and shows us how to behave with one another. If we do not fear Allah  and have the hope for His reward, we will have little motivation to do some of the prescribed recommendations from Qur’an and Sunnah, which contribute to a more enjoyable household. This is particularly the case when the requirements or suggestions do not suit our personal goals or interests.

 

Virtues of Wudu

Latest

User Rating: / 7
PoorBest 

Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu narrates: 'I heard my loving friend, Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam saying: The jewelery of a Mu'min (on the Day of Resurrection) will cover to the places where the water of ablution reaches.' (Muslim)

Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu narrates: I heard Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam saying: 'My Ummah will be called on the Day of Resurrection with their limbs and faces shining from traces of Wudu. So whoever amongst you can increase the area of his radiance should do so (i.e. by performing Wudu regularly)'. (Bukhari)

‘Uthmãn ibne-’Affãn Radiyallahu ‘anhu narrates that Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam said: 'Anyone who performs Wudu, and performs Wudu excellently (meaning thereby to carefully observe all the etiquettes), his sins will come out from his body, even coming out from under his nails.' (Muslim)

Note: The opinion of the majority of the scholars is that minor sins, are forgiven by Allah Ta'ala through Wudu, Salat and other forms of worship. The major sins, are forgiven by Istighfâr (seeking forgiveness) and Taubah (turning towards Allah with repentance). However, Allah Ta'ala by his bountiful Grace, may even forgive the major sins by virtue of above deeds. (Nawawi)

 

Virtues of Salaah

Latest

User Rating: / 5
PoorBest 

Abu Hurayra Radiyallahu ‘anhu said, "I heard the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, say, 'What do you think would happen if there was a river by someone's door in which he washed five times every day? Do you think that any dirt would remain on him?' They said, 'Not a scrap of dirt would remain on him.' He said, 'That is a metaphor of the five prayers by which Allah wipes out wrong actions.'"

Jäbir ibne-’Abdullah Radiyallahu ‘anhuma narrates that Nabi Sallallahu alaihi wasallam said: 'The key to Paradise is Salat and the key to Salat is Wuzu'. (Musnad Ahmad)

Anas Radiyallahu ‘anhu narrates that Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam said: 'The comfort and delight of my eyes has been placed in Salat.' (Nasai).

Hanzalah Al Usaidi Radiyallahu ‘anhu narrates that Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam said: 'The person who guards the five times Salat, its Wuzu, its prescribed time, its proper Ruku’ and Sujüd, while perceiving it to be the Right of Allah on him, he is forbidden upon Fire.' (Musnad Ahmad)

 

Burma mobs 'kill 30 Rohingyas'

Latest

User Rating: / 9
PoorBest 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-25866350

23 January 2014 Last updated at 15:09 GMT

More than 30 Rohingya Muslims were killed in attacks by Buddhists last week in Burma's Rakhine state, the BBC has been told.

Foreign officials who had managed to access the area in the far west of the country told the BBC they had found evidence of a mass killing.

Human rights group Fortify Rights claims a series of attacks took place over five days last week.

The government and local officials have strongly denied claims of a massacre.

 

Revenge attacks

The latest development follows reports of clashes between Rohingyas and the police in the Maungdaw township over the past month.

It is thought tensions initially arose amid reports that several Rohingyas had been killed trying to flee over the border into Bangladesh.

Things escalated after a local policeman was reported missing, presumed killed.

 

Back to School

Latest

User Rating: / 5
PoorBest 

Schools are about to open and you're probably feeling excited and maybe a little sad that holidays are just about over. Back to School comes with a barrage of projects, homework, sports practice and of course a day filled with pickups and drop offs.

“The roots of education may be bitter, but the fruit is sweet”

Back to school time also means adjustments for children and families; the first day of grade one, new schools, new classrooms, new teachers and for adults sometimes new jobs.

Change is sometimes exciting and sometimes frightening, but this can also be an opportunity to set new goals. It's is a new year, 1435 of the Hijri Calendar and each year goes so fast like a quick turn of a page. This is why planning and setting goals is so important. As Muslims all our plans should be aimed at achieving our final goal which is to please our Creator Allah Ta'ala.

 

PRESS RELEASE - ACJU Stops To Issue Halaal Certificates, Separate Company to Take Over Operations

Latest

User Rating: / 30
PoorBest 

January O6th, 2014. Colombo.

The All Ceylon Jamiyyathul Ulama (ACJU) announces that their Division for Halaal Certification will stop to issue certificates effective 31't December 2013 while a separate company limited by guarantee founded by reputed, respected professionals in Sri Lanka will be managing compliance audits and certification.

This development comes as a result of the Expressions of Interest called from the public to facilitate the national need for contributing towards social cohesion and Sri Lanka's economic development.

The role of ACJU in the future with regard to Halaal compliance audits and certifications would be, in providing consultations on any technicalities of the concept of Halaal compliance, as a social obligation and responsibility towards the Sri Lankan society while facilitating global requirements.

 

Keeping the Right Friends

Latest

User Rating: / 2
PoorBest 

'Who we keep company with is reflective of who we are'

For as far back as I can remember, my parents would always admonish me and my siblings to keep good company. My Dad specially had a favorite saying, "Show me your friends and I'll tell you who you are."

Needless to say, I was always very conscious, and careful about choosing the right people to surround myself with. In Islam it is doubly true and essential to surround yourself with righteous companions, because they will help to keep your feet planted on the straight path, while doing otherwise may lead you astray.

It was Ahmad ibn Harb, rahimahullaah, who said, "There is nothing more beneficial to a Muslim's heart than to mix with the righteous and to watch their actions, while nothing is more harmful to the heart of the Muslim than mixing with sinners, and watching their actions." No matter who you are, or how strong or independent you may feel, no man, or woman, is an island, and you can't make it through this life alone. This is why Islam so stresses the Jama'ah, or the congregation. The sayings that there is strength in numbers and that it is the lone sheep that gets devoured by the wolf are true.

Therefore we need to adopt correct manners, in that we try ardently never to do an action or to befriend anyone without knowing whether the pleasure of Allah Ta'ala is in it or not, and never loving and hating for worldly reasons. For the Prophet of Allah Ta'ala, sallallahu alayhi wassalaam said, "Whoever loves for Allah, and hates for Allah, gives for Allah and withholds for Allah, has completed his faith." (Abu Dawud) So who should be our companions?

First of all they should be good Muslims, who believe in Allah and His Messenger. For Allah Ta'ala says in the Qur'an, "And who so obeys Allah and the Messenger [Muhammad, sallallahu alayhe wassalaam], then they will be in the company of those on whom Allah has bestowed His Grace, of the Prophets, the Siddiqun (those followers of the prophets who were first and foremost to believe in them), the Martyrs, and the Righteous. And how excellent these companions are." [4:69]

 

අඹතැන්න මුල්ලේගම වෙලේකඩේ - මුස්ලිම් දේවස්ථානයට ගල්මුල්වලින් පහර

Latest

User Rating: / 6
PoorBest 

පූජාපිටිය

අඹතැන්න මුල්ලේගම වෙලේකඩේ පිහිටි මස්ජිදුල් ෆලා මුස්ලිම් දේවස්ථානයට පසුගියදා ගල්මුල්වලින් පහර දීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකපිට තරුණයෝ පස් දෙනෙක් කටුගස්තොට පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූහ.

http://www.lankadeepa.lk/index.php/articles/199672

 

Importance of Hospitality

Latest

User Rating: / 7
PoorBest 

Allah, The Most Exalted, says:

“…they prefer others above themselves even though poverty becomes their lot…” (Qur’an -Al-Hashr 59: 9)

 

The Messenger of Allah(peace be upon him) is reported to have said:

“He who believes in Allah and the Last Day should honour his guest according to his rights. He was asked: What are his rights ? The Messenger of Allah(peace be upon him) answered: A day and night of generous treatment and hospitality of three days. That which you may offer beyond this will be regarded as charity.”  (Hadith-Bukhari and Muslim)

Note: Entertaining a guest is an important feature of Islam which signifies the respect and concern of a host towards his guest. It is obligatory upon every Muslim to welcome his guest whether rich or poor with a cheerful countenance and without least expression of unpleasantness. Being hospitable to neighbours and guests can increase societal ties as well as unite an entire community. Most importantly, Allah Ta’ala commands Muslims to be hospitable to neighbours and guests. There is a great virtue in doing so.

 

CULTIVATING ONE'S CHARACTER

Latest

User Rating: / 4
PoorBest 

CULTIVATING ONE'S CHARACTER

'A believer plants a palm tree and fears that thorns will grow'

We have to constantly search our behavior to insure its consistency with that of the believers.

While walking in the market not so long ago, I happened to see a group of foreign Muslim sisters heading my way. Needless to say I was very happy, because it is not often that I run across other Muslim women when out and about.

From the manners of giving the salams, I greeted them first. To my dismay, they all looked at me from the top of my khimar-clad head to where my Abaya (outer garment) pooled around my feet with a look of total disgust, and walked away without uttering a word in response. I was so hurt and shocked that all I could do was stand there with my mouth wide open behind my niqab.

It never ceases to amaze me how many of us claim to follow the Qur'an and Sunnah, yet our actions are in total contradiction to what we say we believe. It was part of the manners of those who lived with the Prophet, Sal-lallahu alayhe wasallam, that they would constantly search their thoughts, hearts and behaviors, to make sure they were consistent with those of the believers, and to discard those things which were characteristic of the hypocrites.

For Allah Ta'ala says, "They say, 'We believe in Allah and in the apostle, and we obey:' but even after that, some of them turn away: they are not (really) believers." [24:47]

Along with this, Allah Ta'ala paints for us a complete picture of the believers when He says, "Those who turn (to Allah) in repentance; that serve Him, and praise Him; that wander in devotion to the cause of Allah; that bow down and prostrate themselves (in salah); that enjoin good and forbid evil; and observe the limits set by Allah - so proclaim the good tidings to the believers." [9:112]

 

5 Stress Busters to Enhance Your Productivity

Latest

User Rating: / 10
PoorBest 

In this deadline-demanding, rat race society, it seems like we’re pushed to run and run everyday beyond our capacity. Suddenly, one day passes like an hour, and an hour seems like a passing mosquito. But now, instead of making stress a scary green monster that’s ready to eat you alive, we’re going to find out how to manage stress and keep it under control.


1. Address the Root Problem
What would you do if suddenly in the middle of night, your fire alarm rings? Would you switch off the alarm and go back to sleep? Of course not! You’ll search the house and try to find the source and spring into action to douse it out.
Likewise, your stress. You don’t just slap a “this too shall pass” attitude then turn on the TV comedy show to distract yourself from the problem. Stress is merely a smoke, and fanning the smoke alone won’t save your house from the fire.
Now do a quick contemplation: write down the things that stress you. Stuff you have to accomplish, including those you must do but you’re just “finding no time” to do. Just write them all down, from big stuff like “I want to publish a novel!” to something as trivial as giving your cat a bath. This is only the start. Next you’ll have to:

2. Reassess Your Priorities
The cause of stress is typically poor self management and time management. Very often, we get mixed up between which stuff needs a higher priority than others. We lack self discipline and try to do several things at once or end up switching between tasks because the others are not desirable enough to do. We end up getting lazy and procrastinate, opting to rush within the last minutes.
In one of the productivity seminars I attended, the coach inserted some pebbles to a jar. He inserted all the bigger pebbles first, then the smaller ones, then the sand, until the jar was full. He asked the participants, “What message can you get from this?”.
“You can multi-task in between your schedule”, one participant replied.
“No”, he answered. “The message is: you must prioritize your bigger goals first, the bigger pebbles. If you inserted all the sand first, or the smaller pebbles, there wouldn’t be enough room for the bigger pebbles.
“Likewise, your time. If you keep wasting it for insignificant goals, you’ll lose your valuable asset for life, and you’ll lose in the long term.
“What is your bigger goal in life? How do you treat and value your time according to it?”

   

The Road to Homeschool Success

Latest

User Rating: / 5
PoorBest 

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment at the end of this article - The Road to Homeschool Success and with it, your presence. We look forward to seeing you in the comments.

The Road to Homeschool Success | Productive Muslim

Photo by Kathryn Depew: flickr[dot]com/photos/cottonridgecreate/

"What have I gotten myself into?" If you are a homeschooling parent and find yourself pondering this question. a bit more often than not. here are 6 splendid ideas on how to help make homeschooling your kids more productive this year, In sha Allah.

1. Establish Respectful Discipline Methods

Determine how to handle misbehavior and incomplete class work and homework assignments. Many teachers eagerly confide that often the greatest difficulty with teaching is managing behavior rather than teaching the material itself.

Knowing effective ways of managing your child's misbehavior can help simplify the teaching process significantly. If you can get your child to cease talking, sit in his seat and follow along with your instructions, you will have accomplished a major part of your teaching job. There are many ways to respectfully encourage your child to comply with your directives. One remarkable way is delaying an exciting and desirable activity until the end of the class period or end of the day.

Let's say you are teaching a science class and part of the lesson is to collect an assortment of leaves from outside. Children generally enjoy participating in outdoor activities. Remind your child that if he stays seated throughout the lesson and follows along in class, the two of you will be able to complete class a few minutes early and go outside to gather the leaves. Perchance he periodically still needs reminding, let him know, casually, that whenever you have to stop the lesson to correct him, this takes away from the extra time you two might have. This discipline technique not only encourages appropriate conduct, it also teaches your child to self-manage his own behavior. You accomplish two goals in one!

It is reported the Prophet (peace and blessings of Allāh be upon him) said, "Allah did not send me to be harsh or cause harm, but he sent me to teach and make things easy." [Sahih Muslim]

 

Productive Muslim - Towards a Productive Ummah!

Latest

User Rating: / 3
PoorBest 

Productive Muslim - Towards a Productive Ummah!

[Productive Thinking Series - Part 4] Feel the Fear and Be Productive

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment at the end of this article - [Productive Thinking Series - Part 4] Feel the Fear and Be Productive and with it, your presence. We look forward to seeing you in the comments.

[Productive Thinking Series - Part 4] Feel the Fear and Be Productive | Productive Muslim

This is the fourth of a series of 7 articles on 'Productive Thinking'. The series aims to address the challenges that Muslims face on many different levels when it comes to productivity. These levels include: the mental, emotional and physical levels. This series will tackle thinking and mindset on the mental level; negative emotions like anxiety, stress, low self-esteem, fear, etc., on the emotional level; and habits on the physical level. (Part 1 | Part 2 | Part 3)

This article covers the underlying fears that we have when it comes to taking action and being productive. I will also share practical strategies to deal with and overcome any fears.

A few of the main challenges when it comes to productivity are procrastination, being overwhelmed and self-sabotage. Most people try to learn new systems, tools and techniques to overcome these challenges without fully understanding the challenges. In the first article, we talked about the four dimensions that we live in, namely spiritual, mental, emotional and physical. Tools and techniques are important but if we don't understand the unconscious fears that are triggering these fear responses, then we will not be as effective as we could be in doing our best to be productive.

So why are we talking about fear? It is because fear is the reason behind why we procrastinate and the underlying factor behind many things that we do to procrastinate. By understanding and having some awareness around what fear is and how fear get to us, we'll be more aware and better equipped to deal with any challenges. Awareness is the key. With awareness, change is possible.

The Nature Of Fear

 

 • Most common fears that cause us to procrastinate are:
 • Fear of failure
 • Fear of rejection
 • Fear of loneliness
 • Fear of criticism
 • Fear of making a mistake
 • Fear of making the wrong decision
 • Fear of unworthiness
 • Fear of success
 • Fear of disappointment
 • Fear of the unknown
 • Fear of being uncomfortable
   

Page 66 of 67

Login Form