Friday, November 16, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Featured Islamic Articles

துல் ஹிஜ்ஜாவும் ஹஜ்ஜுப் பெருநாளும்

Featured Islamic Articles

User Rating: / 10
PoorBest 

by ash sheikh Agar Mohamed (Naleemi)

பெருநாள் தினத்தை மறுமையோடு ஒப்பிட முடியும். மறுமை நாளில் மனிதர்கள் எவ்வாறு இருப்பார்கள் என்பதனை அல்குர்ஆன் நமக்குச் சொல்லித் தருகிறது.

“அந்நாளில் சில முகங்கள் மகிழ்ச்சியினால் இலங்கிக் கொண்டிருக்கும். சிரித்தவையாகவும் மகிழ்வுடையதாகவும் இருக்கும். ஆனால், அந்நாளில் வேறு சில முகங்கள் மீது புழுதி படிந்திருக்கும். அவற்றைக் கருமை இருள் மூடியிருக்கும்.”                
(ஸூரா அபஸ: 3841)


பெருநாள் தினங்களிலும் சில முகங்கள் இப்படித்தான் இருக்கும். துல்ஹிஜ்ஜா மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களிலும் நோன்பு நோற்று, நற்கருமங்கள் செய்து, இபாதத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு இந்த ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் மகிழ்ச்சிகரமானதாக இருக்கும். நற்கருமங்கள் செய்தவர்கள் இந்நாளில் மலர்ந்த முகத்தோடு இருப்பார்கள். அவர்களின் இன்முகங்களில் புன்னகை பூத்திருக்கும்.......

 

 

Fasting on The Day of Arafat

Featured Islamic Articles

User Rating: / 5
PoorBest 

Abu Qatadah (may Allah be pleased with him) is reported to have said that the Prophet (peace and blessings be upon him) said: "Fasting on the day of 'Arafah is an expiation (of sins) for two years, the year preceding it and the year following it. (Reported by Ibn Majah)

 

ரமழான் கால தஃவாவில் முன்னுரிமை பெற வேண்டிய அம்சங்கள்

Featured Islamic Articles

User Rating: / 3
PoorBest 

by Sheikh Agar Mohammed

தஃவா என்பது, இஸ்லாத்தின் அடிப்படைத்  தூதை முன்வைக்கின்ற தேநேரத்தில், அவ்வக்கால சவால்களுக்கு முகம் கொடுப்பதும் அவ்வக்கால பிரச்சினைகளை அடையாளம் கண்டு அவற்றுக்கான தீர்வை வழங்குவதுமாகும். இந்த வகையில் உலக நிலைவரத்தை வைத்துப் பார்க்கின்றபோது பொதுவாகவும் இலங்கை சூழலை வைத்துப் பார்க்கின்றபோது குறிப்பதாகவும் இக்கால எமது தஃவாவில் இஸ்லாத்தின் அடிப்படையான  செய்தி முக்கியத்துவம் பெற வேண்டிய தேவையும் அவசியமும் இருப்பதுபோல முன்னுரிமை பெற வேண்டிய மற்றும் சில அம்சங்கள் உண்டு. அவ்வாறு முக்கியத்துவம் பெற வேண்டிய மூன்று அம்சங்களை அடையாளப்படுத்தலாம்.

ஒன்று, சமூக ஒற்றுமையின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துவது.
இரண்டாவது, இனங்களுக்கிடையான சகவாழ்வின் அவசியத்தை வலியுறுத்துவது.
மூன்றாவதாக இளம் தலைமுறையினனை பண்பாடு உள்ளவர்களாகவும் ஒழுக்கமுள்ளவர்களாகவும் வளர்த்தெடுப்பதன் அவசியத்தை முன்வைப்பது.read more...

 

இஸ்லாமிய சமூகமும் ஷூரா என்ற பொறிமுறையும்

Featured Islamic Articles

User Rating: / 10
PoorBest 

By Ash sheikh S.H.M. Faleel

‘‘காரியங்களின் போது (நபியே) நீர் அவர்களிடம் ஆலோசனை கேட்பீராக (42:38) என்று அல்லாஹ் தனது தூதருக்கு கட்டளை பிறப்பிக்கின்றான். இந்த அல்குர்ஆன் வசனம் ஆலோசனைகளை (ஷூரா) செய்வதன் அவசியத்தை உணர்த்தப் போதுமானதாகும். நபி(ஸல்) அவர்கள் ஏதாவது ஒரு விடயத்தில் முடிவொன்றை எடுப்பதற்கு அல்லாஹ் அல்குர்ஆனின் வசனங்களை இறக்கி வழிகாட்டலாம். அதுவும் இல்லாத போது அவர்கள் அல்லாஹ்வின் உள்ளார்ந்த வழிகாட்டலின் பேரில் சுயமாக முடிவுகளை எடுக்கலாம். தனது தோழர்களின் அபிப்பிராயங்களைப் பெற வேண்டிய தேவை எதுவுமில்லை . அப்படியிருந்தும் தோழர்களிடம் ஆலோசனை செய்யுங்கள் என்ற கட்டளை நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ஆலோசிக்கும் பண்பும் இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துவதுடன் நபி(ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் வரும் தலைவர்களும் பொறுப்புக்களை வகிப்பவர்களும் நபி ஸல் அவர்களை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு பிறரது கருத்துக்களை கேட்டறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை கட்டாயப்படுத்துகிறது.

வஹீயினால்மாத்திரம் தீர்மானிக்க முடியுமான விடயங்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஷூரா செய்ய முடியாது. ஆனால் மனித சிந்தனைக்கு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ள இஜ்திஹாதுக்கு உட்பட்ட விடயங்களில் ஆலோசனை பெறவும் வழங்கவும் முடியும்.

 

ஹிஜ்ரத் சில பார்வைகள்

Featured Islamic Articles

User Rating: / 8
PoorBest 

ஹிஜ்ரத் என நாம் வழமையாக அழைக்கும் வரலாற்று உண்மைகள் முஸ்லிம் பொதுமக்களுக்கு மத்தியில் மிகவும் பிரபல்யமானவை. இறைதூதர் (ஸல்) அவர்களின் தலைமையில் ஒரு சிறு கூட்டத்தினர் மக்காவிலிருந்த தம் வீடுகளை விட்டு மதீனாவுக்குப் புலம் பெயரும் நிர்ப்பந்தத்திற்குட்பட்டனர். அக்கூட்டத்தினர் தம்மிடமிருந்த அனைத்து சொத்துக்களையும் விட்டுசென்றது, ஈமானை மட்டும் அது சுமந்து சென்றது, நபித்துவத்தின் பின்னர் 13 ம் வருடத்தில் இது நிகழ்ந்தது. அதாவது கி.பி. 622 செப்டம்பரில் அது நிகழ்வுற்றது.

மனித மனதில் பல காட்சிகளை வரைய மூல ஊற்றாக அமைந்த, அமையும் இந்நிகழ்வு கவலையையும், மனவெழுச்சிகளையும் தூண்டும் பல நிகழ்வுகளாக வரலாற்றில் பதியப்பட்டுள்ளது. அந்நிகழ்வில் தௌர் குகை நிகழ்வு மிகுந்த மனவெழுச்சியைத் தூண்டக் கூடியது என்பதில் சந்தேகமில்லை. சிலந்தி குகை வாயிலில் வலைபின்னுகிறது. புறா அங்கே கூடு கட்டுகிறது. விரட்டுவோரை வழிதவறச் செய்யும் நிகழ்வுகளாக இவை அமைந்து விடுகின்றன. இறுதிமுடிவை தீர்மானிக்கும் அந்தச் சில நிமிடங்களின்போது இறைதூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் தோழர் அபூபக்கர் (ரழி) அவர்களுக்கு அப்பிரமிக்கச் செய்யும் ஆச்சரியமான வார்த்தைகளைக் கூறுகிறார்:

''கவலைப் படாதீர்! அல்லாஹ் எம்முடன் இருக்கிறான்!!' (ஸூரா தவ்பா- 40)

 

Virtues of the first ten days of Dhul Hijjah

Featured Islamic Articles

User Rating: / 19
PoorBest 

ALL praise is due to Allaah, and may He render our Prophet Muhammad safe from every derogatory thing, and exalt his mention, and the mention of his household and Companions.

Ibn Abbaas, may Allah be pleased with him, reported that the Prophet (sallallaahu alaihi wa sallam) said: There are no days during which good deeds are more beloved to Allah than these days; meaning the first ten days of Dhul-Hijjah. They inquired: Not even Jihad in the cause of Allah? He said: Not even Jihad in the cause of Allah, unless one goes out for Jihad sacrificing both his life and property and returning with neither. (Al-Bukhaari)

 

Preparing For Ramadhaan-The 'Month Of Mercy'

Featured Islamic Articles

User Rating: / 32
PoorBest 

By Sister  S Bemath

As the dawn of Ramadhaan approaches, offering us glimpse of its golden rays of purity, every Muslim around the world prepares to experience the warm ambience which only this month can bring. From Suhoor to Iftaar to Taraaweeh Salaah, Ramadhaan brings together brothers, sisters, parents and children. In order to derive the utmost benefit from the sacred month of Ramadhaan, it is crucial to recognize the spiritual significance and importance of this month. Fasting during this month should be only for ALLAH TA'ALA, and that HE will give the reward for it, for the reward of ALLAH, the Bountiful and Munificent, is greater and vaster than anyone could imagine, Subhaan-ALLAH!

 

ISLAM & SCIENCE

Featured Islamic Articles

User Rating: / 10
PoorBest 

The power of science is so amazing that it pushes religious people to take one of two paths when it comes to their beliefs about the world and what their sacred texts have to say about it. Either one has to both reject what we learned through the scientific method and have faith that what they believe to be Revelation is the Truth and everything else is the devil’s deception, or they relegate what they see in their sacred texts to be allegories to teach us life’s lessons. Many followers of the Jewish and Christian traditions seem to have fallen entrapped into one of these two paths. We now have two main encampments: young earth creationists, or sacred scripture allegorists. There are even an increasing number of believers who have been taken by powerful scientific theories, such as that of evolution, and have now begun to reject the literality of the story of Adam and Eve as a real event. Unfortunately, Muslims are increasingly joining their Abrahamic brothers and sisters as they try to cope with how to deal with the seemingly outward contradiction between religion and science.

 

15 Tips to Raising Great Children

Featured Islamic Articles

User Rating: / 22
PoorBest 

Children are easily influenced by their surroundings. These days, it is extremely difficult to expose our children to an ideal Islamic environment given the influences from media, friends and even other members of the family.

With television, radio, Internet and forms of media mostly touting un-Islamic values, it is up to parents and adults close to the children to set the correct example.

It is impossible to shield our children from all the negative forces that can shape their minds and, ultimately, their behavior.

 

Understanding the Qur’an: Some Initial Conditions

Featured Islamic Articles

User Rating: / 4
PoorBest 

By Amin Ahsan Islahi

Cleanliness and ablution are the initial conditions for the prayer. One can obtain its true blessings only if one fulfils these initial conditions before offering it. Similarly, there are some initial conditions for understanding the Qur’an. One can be blessed with this understanding only if one tries to grasp the Holy Book after fulfilling these conditions. This writer will now attempt to explain these:

Purity of Intent

Purity of intent is the foremost of all conditions. It means that one should read the Qur’an only to obtain guidance from it and not for any other purpose. If a person has some other purpose in mind, he will not only remain deprived of the blessings of the Qur’an, but he may also get further away from the Qur’an than he formerly was. If he studies the Qur’an in order to be an exegete so that he may get some fame and mundane interest, he might achieve this target but he will never get to the true comprehension of the Qur’an. Similarly, if a person studies the Qur’an to notch up some arguments for his preconceived notions, he may succeed in getting some distorted testimonies for them, but at the cost of understanding the Qur’an.

 

Intelligence: Is it in the brain or the heart?

Featured Islamic Articles

User Rating: / 2
PoorBest 

By Mohamed Ghilan

Contrary to what we know now, the “organ of intellect” was not always known to be the brain. In fact, before the matter was settled, there were two competing views regarding where the intellect is in the body: the brain or the heart. The most famous of those on one side was Aristotle who was pushing for a cardiocentric (heart-centered) model, which argued that the heart is in fact the organ of intelligence (Frampton, 1991). In his observations, Aristotle noticed that poking the brain of an injured person did not induce pain. He therefore reasoned that the brain is not engaged in perception of any kind. Had he known about pain receptors, I’m sure he would’ve done a few more tests.

 

Miswak – A great sunnah and a healthy habit

Featured Islamic Articles

User Rating: / 5
PoorBest 

By Nawal Aqil

Islam is a complete way of life and therefore teaches us good manners too. Cleanliness in Islam is given a lot of importance according to a famous Hadith which says, “Purification is half of faith.” (Muslim). It not only teaches us personal hygiene, but also cleanliness of our houses and neighborhoods.

Allah has indeed created man in the best form and granted him beauty, and so he wishes to see His slave in the best form as well. “Verily Allah is beautiful and loves beauty.” (Muslim).

The use of siwak or miswak holds great importance in Islam. Apart from keeping the body and limbs clean Islam teaches special cleanliness for the mouth in order to keep away from diseases and also to make ones breath pleasant so that it doesn’t become a cause of discomfort to others. Since teeth are the doors of our mouth they should always be clean and shinning as it adds beauty to a Muslims smile and face. 

   

Understanding Islamic Prophetic medicine in light of eastern medicine

Featured Islamic Articles

by Dr. Rehan Zaidi

Amazing is our confidence in Modern medicine. Amazing still is how illness can change all that confidence quite quickly. Spending billions of dollars annually on alternative health care in the United States, the sheer number of people becoming disillusioned with the current state of medical care is driving medical institutions to loosen up on their conservative medical ideology.

Johns Hopkins, the Mayo Clinic, MD Anderson, most other leading hospitals, all have begun integrating complementary therapies, even if nothing more than treating with Chinese needles. Acupuncture, like most Eastern therapies, used in a purely Modern medical fashion is limited in benefit compared to its 4000 year old traditional method, but at least Western medicine is recognizing the East can contribute a thing or two. Eastern countries, surprisingly, are doing the exact opposite: As the West proudly presents its newfound respect in ancient therapies, the East shyly brushes its medical traditions under the rug.

   

Login Form