Friday, November 27, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • හිජාස් හිස්බුල්ලා: ශ්‍රී ලංකාවේ අවනීතියේ ජීවමාන සංකේතය – සුනන්ද දේශප්‍රිය
  මානව හිමිකම් නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා අත්අඩංඟුවට ගැනුණේ පසුගිය අලුත් අව්රුදු උත්සවය මැද අප්‍රෙල් 14දාය. කොව්ඩ් 19 සම්බන්ධ ප්‍රශ්ණයක් උඩ ඔහු හමුවීමට අවශ්‍ය යැයි ඔහුට දුර කථන පණිවඩයක් දුන්නේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් යැයි පෙනී සිටි පිරිසකි. නමුත් නිවසේ දොර හැරිය විට පැමිණ සිටියේ රහස් පොලිස් නිලධාරීන්ය.

  එනයින් මුල් දුරකථන පණිවිඩයේ...
  Read More...
 • Compulsory cremation of Covid-19 dead bodies of Muslims: Science, human decency and racism
  Contingencies and the human response to them are also a test of fundamental values of humanity Thus, dangerously and disturbingly a good deal of Islamophobia is being made into the mainstream This general sense of backwardness is amplified when the saner voices of professors, specialist doctors and other professionals fail to speak up   When your country is doing something totally different from  what the rest of the world does, literally in exact opposition to the common sense practised and adopted by 194 countries in the world,  things aren’t just right.
  That is what the government should reckon of its flawed policy of compulsory cremation of dead bodies of Muslims. According to the religious belief of Muslims, the burning of the dead is tantamount to desecration. And the rest of the...
  Read More...
 • Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months
                                    The Geneva-based International Commission of Jurists, the EU and UN Human Rights Core Group on Sri Lanka have expressed their concerns on the arbitrary arrest and detention of Hizbullah [Photo courtesy: Family] Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months Rights groups and members of civil society have raised concerns over the continued incarceration of a Muslim lawyer in Sri Lanka, adding that his prolonged detention “had a chilling effect on anyone involved in peaceful dissent and advocacy”.

  Hejaaz Hizbullah, a prominent human rights lawyer, was arrested on “terrorism” charges in April and has remained in detention...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah case: CID misled public and Cardinal, says Counsel
  When the case of the arrest of Hejaaz Hizbullah was taken up yesterday, the Counsel alleged that the Criminal Investigations Department had misled the Cardinal and the public with regard to Hizbullah.

  “They lied to His Eminence the Cardinal and the public. The real culprits were never caught and they have instead found a scapegoat in Hejaaz,” the Counsel said.

  The CID submitting a report said that they were awaiting a Government Analyst report on three phones used by Hizbullah.

  “This is how they lied throughout. They said the investigations were to be completed and a Deputy Solicitor General of the Attorney General’s Department said it would be by 16 September. The CID lied to the Attorney General’s Department as well and is now seeking further time.”

  The CID said that transactions of...
  Read More...
 • Sri Lanka has locked up this Muslim lawyer without charge for nearly five months
  The prominent Sri Lankan Muslim lawyer, Hejaaz Hizbullah, is being described by human rights groups as the latest victim of Sri Lanka’s draconian Prevention of Terrorism Act.

  On April 14, Hizbullah, 40, got a call from the Ministry of Health saying they were worried he may have contracted COVID-19 and advised him to remain at home.

  A day earlier he and others had written to the Sri Lankan president about his government’s decision to ban Muslims from burying their dead, forcing them to cremate their remains instead – a violation of their right to freedom of religion, as protected by Sri Lanka’s constitution and its international obligations.

  Hejaaz Hizbullah was a lawyer at the Supreme Court and worked as a state counsel for the Attorney General’s department. Beyond his legal work, he was involved...
  Read More...
 • “කවදා හෝ යුක්තිය ඉටුවේයැ’යි බලාපොරොත්තු සහගතව ජීවිතය ගෙවනවා විනා වෙන කිසිවක් කළ නොහැකි වීම ගැන මට ඇත්තේ නොදැරිය හැකි වේදනාවකි”: මගේ මල්ලි හිජාස්
  හිජාස් හිස්බුල්ලා මගේ බාල සොහොයුරා ය. අගෝස්තු 25 වැනි දිනට එළඹුණු ඔහුගේ 40 වැනි උපන්දිනය ඔහුට ගත කිරීමට සිදු වුයේ පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ බවට අභූත චෝදනා එල්ල කරමින් අයුතු ලෙස අත්තඩංගුවට පත්ව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රැඳවුම් භාරයේදී ය. හිජාස් පිළිබඳව මට ඇති පැරණිතම මතකයන් අතර බොහොමයක් කළුබෝවිල සිට...
  Read More...
 • Hejaaz Detention: Fort Magistrate Orders CID To Submit All Statements Obtained In Investigations


  Following submissions by Defence Counsel that the Criminal Investigations Department is selectively reporting facts to the Magistrate in order to malign Hejaaz Hizbullah, Fort Magistrate today ordered the Criminal Investigations Department to submit a report of all statements obtained by them from persons relating to the investigations of Hizbullah.
  When the case was taken up today. Counsel for the Defence informed Court that the Criminal Investigations Department had obtained statements from all persons of the Save the Pearls Charity and the Teachers and Board of Management of the Al-Zuhriya Madarasa.

  However, none of those statements had been produced to date.
  They said that the statements would reveal that all the allegations made by the CID are a fabrication and were made in order to malign Hizbullah and...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah: Symptom and symbol
  What made him more enigmatic was that unlike most others in his profession who shield their lives beneath a calm facade, he taught exceptionally well Apparently he called the Easter attackers “fools who died as fools.” I can picture Hejaaz saying that   There’s an image of Hejaaz Hizbullah I return to over and over again. It’s an image of him holding a placard at a protest in 2018. The placard reads, “Asilachaara parliamenthuwak wenuwata seelachara parliamenthuwak” (“A cultured parliament in place of an uncultured parliament”). The reason why it resonates with me is that, even in the ecstatic way he holds it, he is quite unlike the Hejaaz Hizbullah I once knew. But then I realise that the Hejaaz I once knew couldn’t have been the real guy. 
  I first encountered the man in 2013 at my law school. He didn’t...
  Read More...
 • Niqab Ban In France Violates Human Rights Of Muslim Women: UN Human Rights Committee
  The United Nations Human Rights Committee said France’s niqab ban violates the human rights of Muslim women and risks “confining them to their homes.” Women in France can be fined up to 150 euros for wearing the niqab, a full-face...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Pornogrpahy: Why it is Haram & How to deal with it?

Latest

User Rating: / 10
PoorBest 

Pornogrpahy: Why it is Haram & How to deal with it?

 

Definition of Pornography?

Pornography is defined in the English language as an indecent form of art or literature. Islam also views it as indecent and terms it as faahisha in the Quran.

Allah Ta'ala says (what means):
"Say: The things that my Lord has indeed forbidden are: shameful deeds whether open or secret…"
(Qur'an 7:33)

Faahishah is translated as "shameful deeds" because it refers to every bad deed that is noticeably ugly to human beings. In many places in the Quran, Allah (Subhaanahu WaTa'ala) refers to zinaa, adultery and fornication as a faahishah. In another verse, Allah (Subhaanahu WaTa'ala) refers to the marrying of one's father's wife also as being a faahishah because, like adultery, anyone with a pure nature will clearly see it as hideous. Allah (Subhaanahu WaTa'ala) also calls the crime of the people of Lut (Alaihis Salaam), homosexuality, a faahishah. Likewise to view pictures of nudity, sexual suggestion, intimacy between two people, or a person of the opposite gender who is improperly covered (Islamically) is also an ugly sin to anyone who wishes to adhere to piety.

 

Television
One of the most pervasive tools of pornography is the television. Shows like "Dawson's Creek" and "Baywatch" have no other purpose except to display blatant degrees of nakedness and indecent scenes of intimacy. Movies also succeed in conveying lewd imagery by almost always including a love/lust story in the story line. However there are other forms of pornography on TV that are much more subtle. For example, most Muslims would not realize that the viewing of several sports events includes pornographic images. The swimsuits that are worn by both men and woman during the Olympics are iniquitously revealing. They expose the 'awrah of a woman and a man for their respective genders and the opposite gender.


The word 'awrah refers to those parts of the body which are Islamically prohibited to expose in front of another (either the opposite gender or the same gender). For example, it is a must for a woman to cover all of her body except for her face and hands in front of men who are permissible for her to marry - that is her 'awrah. Likewise the man's 'awrah is everything between his navel and knees while in front of a woman or a man. The skimpy swimsuits worn by these athletes just don't meet the Islamic dress code.

 

Underwear Ads

Another subtle example regards women who view advertisements that contain pictures of other women modeling bras and underwear. The 'awrah of Muslim women in front of other Muslim women doesn't allow these areas of the body to be exposed and hence it is haram for even a woman to view them.

It is also important to keep in mind that a person could be "clothed but naked" as Rasoolullah (Sallallaahu Alaihi Wa Salaam) said. For example, competitors in races usually wear some sort of bodysuit that adheres very tightly to their skin and the exact shape of their body parts is apparent. This is almost equivalent to being naked, since it doesn't take much imagination to figure out what is under such type of clothing.

 

Lowering the Gaze

When such images become prevalent in a society, what is deemed pornographic changes drastically. The very standard of modesty, which should be a defining characteristic of Muslim dress and behavior, will become degraded. The Islamic standard must be upheld. The true believer fears Allah's judgement and knows that no act will go unaccounted for and that even his own eyes will bear witness against him on the Day of Judgement. Allah (Subhaanahu WaTa'ala) says: "Until, when they reach it (Hell-Fire) their hearing and eyes and skin will testify against them as to what they used to do." Rasoolullah (Sallallaahu Alaihi Wa Salaam) warned us that there is a zinaa of the eyes just as there is a zinaa of the private parts.

The Islamic solution to living in a society where pornographic images are so visible is to lower one's gaze.

Allah (Subhaanahu WaTa'ala) says: "Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty: that will make for greater purity for them: and Allah is well aquainted with all they do. And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; that they should not display their beauty and ornaments except what (must ordinarily) appear thereof… "
(Qur'an 24:30-31)

The scholars of tafseer say that this means that both men and woman are obliged to direct their sight away from that which is haram and that there is no harm in looking at that which is halal (such as viewing one's spouse while they are uncovered).

In regard to these verses Ibn al-Qayyim (rahimahullah) says: "So He (Allah) put purity after lowering of the gaze and protecting of the private parts. For this reason lowering the gaze away from the prohibited things warrants three great benefits. The first of them is the sweetness of Imaan and the pleasure that comes from it, which is more sweet and pleasing than that which he diverted his eyes away from for Allah's sake. Verily, whoever abandons a thing for Allah's sake, He (Subhaanahu WaTa'ala) compensates him with better than it…The second benefit is a light in the heart and quality of intuition… and the third benefit is the strength of the heart and steadfastness and courage. So Allah (Subhaanahu WaTa'ala) would give him, by His strength, the ability of wisdom and substantiation, and the devil would flee from him as it has been mentioned in the saying, "Whoever fears his whims, the devil would race out of his shadow."

Indeed, the opposite is also true. This is because the eyes are the most direct path to the heart. One who allows his whims to overwhelm him and indulges his eyes in the viewing of haram things has weakened his heart, corrupted his soul, and invited shaytan to control him.

 

Login Form