Saturday, November 28, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • හිජාස් හිස්බුල්ලා: ශ්‍රී ලංකාවේ අවනීතියේ ජීවමාන සංකේතය – සුනන්ද දේශප්‍රිය
  මානව හිමිකම් නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා අත්අඩංඟුවට ගැනුණේ පසුගිය අලුත් අව්රුදු උත්සවය මැද අප්‍රෙල් 14දාය. කොව්ඩ් 19 සම්බන්ධ ප්‍රශ්ණයක් උඩ ඔහු හමුවීමට අවශ්‍ය යැයි ඔහුට දුර කථන පණිවඩයක් දුන්නේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් යැයි පෙනී සිටි පිරිසකි. නමුත් නිවසේ දොර හැරිය විට පැමිණ සිටියේ රහස් පොලිස් නිලධාරීන්ය.

  එනයින් මුල් දුරකථන පණිවිඩයේ...
  Read More...
 • Compulsory cremation of Covid-19 dead bodies of Muslims: Science, human decency and racism
  Contingencies and the human response to them are also a test of fundamental values of humanity Thus, dangerously and disturbingly a good deal of Islamophobia is being made into the mainstream This general sense of backwardness is amplified when the saner voices of professors, specialist doctors and other professionals fail to speak up   When your country is doing something totally different from  what the rest of the world does, literally in exact opposition to the common sense practised and adopted by 194 countries in the world,  things aren’t just right.
  That is what the government should reckon of its flawed policy of compulsory cremation of dead bodies of Muslims. According to the religious belief of Muslims, the burning of the dead is tantamount to desecration. And the rest of the...
  Read More...
 • Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months
                                    The Geneva-based International Commission of Jurists, the EU and UN Human Rights Core Group on Sri Lanka have expressed their concerns on the arbitrary arrest and detention of Hizbullah [Photo courtesy: Family] Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months Rights groups and members of civil society have raised concerns over the continued incarceration of a Muslim lawyer in Sri Lanka, adding that his prolonged detention “had a chilling effect on anyone involved in peaceful dissent and advocacy”.

  Hejaaz Hizbullah, a prominent human rights lawyer, was arrested on “terrorism” charges in April and has remained in detention...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah case: CID misled public and Cardinal, says Counsel
  When the case of the arrest of Hejaaz Hizbullah was taken up yesterday, the Counsel alleged that the Criminal Investigations Department had misled the Cardinal and the public with regard to Hizbullah.

  “They lied to His Eminence the Cardinal and the public. The real culprits were never caught and they have instead found a scapegoat in Hejaaz,” the Counsel said.

  The CID submitting a report said that they were awaiting a Government Analyst report on three phones used by Hizbullah.

  “This is how they lied throughout. They said the investigations were to be completed and a Deputy Solicitor General of the Attorney General’s Department said it would be by 16 September. The CID lied to the Attorney General’s Department as well and is now seeking further time.”

  The CID said that transactions of...
  Read More...
 • Sri Lanka has locked up this Muslim lawyer without charge for nearly five months
  The prominent Sri Lankan Muslim lawyer, Hejaaz Hizbullah, is being described by human rights groups as the latest victim of Sri Lanka’s draconian Prevention of Terrorism Act.

  On April 14, Hizbullah, 40, got a call from the Ministry of Health saying they were worried he may have contracted COVID-19 and advised him to remain at home.

  A day earlier he and others had written to the Sri Lankan president about his government’s decision to ban Muslims from burying their dead, forcing them to cremate their remains instead – a violation of their right to freedom of religion, as protected by Sri Lanka’s constitution and its international obligations.

  Hejaaz Hizbullah was a lawyer at the Supreme Court and worked as a state counsel for the Attorney General’s department. Beyond his legal work, he was involved...
  Read More...
 • “කවදා හෝ යුක්තිය ඉටුවේයැ’යි බලාපොරොත්තු සහගතව ජීවිතය ගෙවනවා විනා වෙන කිසිවක් කළ නොහැකි වීම ගැන මට ඇත්තේ නොදැරිය හැකි වේදනාවකි”: මගේ මල්ලි හිජාස්
  හිජාස් හිස්බුල්ලා මගේ බාල සොහොයුරා ය. අගෝස්තු 25 වැනි දිනට එළඹුණු ඔහුගේ 40 වැනි උපන්දිනය ඔහුට ගත කිරීමට සිදු වුයේ පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ බවට අභූත චෝදනා එල්ල කරමින් අයුතු ලෙස අත්තඩංගුවට පත්ව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රැඳවුම් භාරයේදී ය. හිජාස් පිළිබඳව මට ඇති පැරණිතම මතකයන් අතර බොහොමයක් කළුබෝවිල සිට...
  Read More...
 • Hejaaz Detention: Fort Magistrate Orders CID To Submit All Statements Obtained In Investigations


  Following submissions by Defence Counsel that the Criminal Investigations Department is selectively reporting facts to the Magistrate in order to malign Hejaaz Hizbullah, Fort Magistrate today ordered the Criminal Investigations Department to submit a report of all statements obtained by them from persons relating to the investigations of Hizbullah.
  When the case was taken up today. Counsel for the Defence informed Court that the Criminal Investigations Department had obtained statements from all persons of the Save the Pearls Charity and the Teachers and Board of Management of the Al-Zuhriya Madarasa.

  However, none of those statements had been produced to date.
  They said that the statements would reveal that all the allegations made by the CID are a fabrication and were made in order to malign Hizbullah and...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah: Symptom and symbol
  What made him more enigmatic was that unlike most others in his profession who shield their lives beneath a calm facade, he taught exceptionally well Apparently he called the Easter attackers “fools who died as fools.” I can picture Hejaaz saying that   There’s an image of Hejaaz Hizbullah I return to over and over again. It’s an image of him holding a placard at a protest in 2018. The placard reads, “Asilachaara parliamenthuwak wenuwata seelachara parliamenthuwak” (“A cultured parliament in place of an uncultured parliament”). The reason why it resonates with me is that, even in the ecstatic way he holds it, he is quite unlike the Hejaaz Hizbullah I once knew. But then I realise that the Hejaaz I once knew couldn’t have been the real guy. 
  I first encountered the man in 2013 at my law school. He didn’t...
  Read More...
 • Niqab Ban In France Violates Human Rights Of Muslim Women: UN Human Rights Committee
  The United Nations Human Rights Committee said France’s niqab ban violates the human rights of Muslim women and risks “confining them to their homes.” Women in France can be fined up to 150 euros for wearing the niqab, a full-face...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

My Journey to Freedom - By Sumayyah Joan

Latest

User Rating: / 7
PoorBest 

My Journey to Freedom

By Sumayyah Joan

It will be three years since I stood before two Muslim sisters and declared openly my belief in God (Allah) and His Messenger, Peace be upon him, and thus freeing and liberating myself from my former self-imposed bondage. Stepping out of the darkness of disbelief into the light of Islam, it’s funny that I found such freedom in the very thing that was keeping me from Islam in the first place - the hijab.

Even though I get the wide gamut of strange stares, points and comments, this covering makes me feel honored, safe and cherished. 

The word hijab comes from the Arabic word “hajaba” meaning to hide from view or to conceal. Women who don’t reveal their beauty in this society and give in to this oppressive system, are looked upon as invisible, without sexuality and backward. 

Because I’m often mistaken for a nun, or terrorist, I feel the reactions to the hijab for many women, is the truest test of being a Muslim. 

But in reality, the hijab is easy!

In instructing us to wear the hijab, Allah has given Muslim women what they can bear of injunctions and obligations. For Allah says:

“And we do not lay on any soul a burden except to the extent of its ability, and with Us (God) is a Book which speaks the truth…”Qur’an 23:62


Unfortunately, Satan and his cohorts are calling the Muslim woman to enslave her to the creation, and to forget about her servitude to her Creator. Chastity, modesty and piety are deceptively marked as shackles on personal freedom. 

Allah Ta'ala warns the believers that they should not let Satan deceive them, as he deceived their parents, Adam and Eve. Under the guises of fashion, culture, and modernism, Satan has succeeded and is succeeding to lead the Muslim woman –and all women- into immodesty. 

Since the heyday of the feminist movement, there has been an increasing amount of scrutiny placed on the dress and status of Muslim women.

According to these “liberated” women, the hijab not only covers the head, but also covers the mind, will and intellect. They say that our dress code is outdated and oppressive, and it stops us from being productive human beings. They speak out of ignorance when they say that our hijab does not belong in these modern times, when due to the constant decrease in moral values in the world today, circumstances make the hijab even more necessary. 

From the dawn of civilization, flowing dresses and headscarves have always been associated with “Godliness” or “God consciousness”. Even the Christian pictorial representation of the earlier prophets and their womenfolk bear familiar likeness to the dress ordained for Muslim men and women (e.g. Mary). This tradition of modesty is reflected in the Qur’an (7:26), wherein Allah says:

“O Children of Adam! We (God) have bestowed clothing upon you to cover yourselves and as an adornment (for beauty); and the clothing of righteousness – that is best.”Qur’an 7:26

Allah enjoined hijab on the Muslim woman to protect her from harm.

He knows His creation, and knows that when women make a dazzling display of themselves, with immodest clothes, perfumed bodies and made-up faces, it serves to increase the sexual deviance of the overall society. Many of those who are misguided however, would have us think that the hijab is a portable prison that restricts our minds, lives and hearts. It is none of these things, and in order not to fall victim to their plots, we must begin to understand what the hijab truly is- a source of liberation, dignity and protection.

 

What the Hijab is...

 • An act of Obedience to The Creator.
 • An Act of Honour & Dignity.
 • An act of Belief & Faith.
 • An act of Modesty.
 • An act of Purity.
 • An act of Bashfulness.
 • An act of Righteousness.
 • Shield.

 

What the Hijab is NOT...

 • It is NOT something new. Muslim women follow the example of righteous women in the past such as Mary, the mother of Jesus.
 • It is NOT a symbol of oppression.
 • It is NOT required in non-public places where there are only muslim females and close male relatives.
 • It is NOT a means to restrict a woman’s freedom to express her views and opinion, or to have an education and a career.
 • It is NOT an act of defiance, confrontation or protest to non-Muslims.
 • It is NOT a portable prison.

 

“Indeed, the men who submit and the women who submit, the believing men and the believing women, the obedient men and the obedient women, the truthful men and the truthful women, the patient men and the patient women, the humble men and the humble women, the charitable men and the charitable women, the fasting men and the fasting women, the men who guard their private parts and the women who do so, and the men who remember Allah often and the women who remember - Allah has prepared for them forgiveness and a mighty reward.”  [Qur’an 33:35]

Login Form