Saturday, November 28, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • හිජාස් හිස්බුල්ලා: ශ්‍රී ලංකාවේ අවනීතියේ ජීවමාන සංකේතය – සුනන්ද දේශප්‍රිය
  මානව හිමිකම් නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා අත්අඩංඟුවට ගැනුණේ පසුගිය අලුත් අව්රුදු උත්සවය මැද අප්‍රෙල් 14දාය. කොව්ඩ් 19 සම්බන්ධ ප්‍රශ්ණයක් උඩ ඔහු හමුවීමට අවශ්‍ය යැයි ඔහුට දුර කථන පණිවඩයක් දුන්නේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් යැයි පෙනී සිටි පිරිසකි. නමුත් නිවසේ දොර හැරිය විට පැමිණ සිටියේ රහස් පොලිස් නිලධාරීන්ය.

  එනයින් මුල් දුරකථන පණිවිඩයේ...
  Read More...
 • Compulsory cremation of Covid-19 dead bodies of Muslims: Science, human decency and racism
  Contingencies and the human response to them are also a test of fundamental values of humanity Thus, dangerously and disturbingly a good deal of Islamophobia is being made into the mainstream This general sense of backwardness is amplified when the saner voices of professors, specialist doctors and other professionals fail to speak up   When your country is doing something totally different from  what the rest of the world does, literally in exact opposition to the common sense practised and adopted by 194 countries in the world,  things aren’t just right.
  That is what the government should reckon of its flawed policy of compulsory cremation of dead bodies of Muslims. According to the religious belief of Muslims, the burning of the dead is tantamount to desecration. And the rest of the...
  Read More...
 • Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months
                                    The Geneva-based International Commission of Jurists, the EU and UN Human Rights Core Group on Sri Lanka have expressed their concerns on the arbitrary arrest and detention of Hizbullah [Photo courtesy: Family] Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months Rights groups and members of civil society have raised concerns over the continued incarceration of a Muslim lawyer in Sri Lanka, adding that his prolonged detention “had a chilling effect on anyone involved in peaceful dissent and advocacy”.

  Hejaaz Hizbullah, a prominent human rights lawyer, was arrested on “terrorism” charges in April and has remained in detention...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah case: CID misled public and Cardinal, says Counsel
  When the case of the arrest of Hejaaz Hizbullah was taken up yesterday, the Counsel alleged that the Criminal Investigations Department had misled the Cardinal and the public with regard to Hizbullah.

  “They lied to His Eminence the Cardinal and the public. The real culprits were never caught and they have instead found a scapegoat in Hejaaz,” the Counsel said.

  The CID submitting a report said that they were awaiting a Government Analyst report on three phones used by Hizbullah.

  “This is how they lied throughout. They said the investigations were to be completed and a Deputy Solicitor General of the Attorney General’s Department said it would be by 16 September. The CID lied to the Attorney General’s Department as well and is now seeking further time.”

  The CID said that transactions of...
  Read More...
 • Sri Lanka has locked up this Muslim lawyer without charge for nearly five months
  The prominent Sri Lankan Muslim lawyer, Hejaaz Hizbullah, is being described by human rights groups as the latest victim of Sri Lanka’s draconian Prevention of Terrorism Act.

  On April 14, Hizbullah, 40, got a call from the Ministry of Health saying they were worried he may have contracted COVID-19 and advised him to remain at home.

  A day earlier he and others had written to the Sri Lankan president about his government’s decision to ban Muslims from burying their dead, forcing them to cremate their remains instead – a violation of their right to freedom of religion, as protected by Sri Lanka’s constitution and its international obligations.

  Hejaaz Hizbullah was a lawyer at the Supreme Court and worked as a state counsel for the Attorney General’s department. Beyond his legal work, he was involved...
  Read More...
 • “කවදා හෝ යුක්තිය ඉටුවේයැ’යි බලාපොරොත්තු සහගතව ජීවිතය ගෙවනවා විනා වෙන කිසිවක් කළ නොහැකි වීම ගැන මට ඇත්තේ නොදැරිය හැකි වේදනාවකි”: මගේ මල්ලි හිජාස්
  හිජාස් හිස්බුල්ලා මගේ බාල සොහොයුරා ය. අගෝස්තු 25 වැනි දිනට එළඹුණු ඔහුගේ 40 වැනි උපන්දිනය ඔහුට ගත කිරීමට සිදු වුයේ පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ බවට අභූත චෝදනා එල්ල කරමින් අයුතු ලෙස අත්තඩංගුවට පත්ව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රැඳවුම් භාරයේදී ය. හිජාස් පිළිබඳව මට ඇති පැරණිතම මතකයන් අතර බොහොමයක් කළුබෝවිල සිට...
  Read More...
 • Hejaaz Detention: Fort Magistrate Orders CID To Submit All Statements Obtained In Investigations


  Following submissions by Defence Counsel that the Criminal Investigations Department is selectively reporting facts to the Magistrate in order to malign Hejaaz Hizbullah, Fort Magistrate today ordered the Criminal Investigations Department to submit a report of all statements obtained by them from persons relating to the investigations of Hizbullah.
  When the case was taken up today. Counsel for the Defence informed Court that the Criminal Investigations Department had obtained statements from all persons of the Save the Pearls Charity and the Teachers and Board of Management of the Al-Zuhriya Madarasa.

  However, none of those statements had been produced to date.
  They said that the statements would reveal that all the allegations made by the CID are a fabrication and were made in order to malign Hizbullah and...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah: Symptom and symbol
  What made him more enigmatic was that unlike most others in his profession who shield their lives beneath a calm facade, he taught exceptionally well Apparently he called the Easter attackers “fools who died as fools.” I can picture Hejaaz saying that   There’s an image of Hejaaz Hizbullah I return to over and over again. It’s an image of him holding a placard at a protest in 2018. The placard reads, “Asilachaara parliamenthuwak wenuwata seelachara parliamenthuwak” (“A cultured parliament in place of an uncultured parliament”). The reason why it resonates with me is that, even in the ecstatic way he holds it, he is quite unlike the Hejaaz Hizbullah I once knew. But then I realise that the Hejaaz I once knew couldn’t have been the real guy. 
  I first encountered the man in 2013 at my law school. He didn’t...
  Read More...
 • Niqab Ban In France Violates Human Rights Of Muslim Women: UN Human Rights Committee
  The United Nations Human Rights Committee said France’s niqab ban violates the human rights of Muslim women and risks “confining them to their homes.” Women in France can be fined up to 150 euros for wearing the niqab, a full-face...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Backbiting and Slander

Latest

User Rating: / 7
PoorBest 

Backbiting and Slander

'...Allah will defend him in this world and in the next....'

 

And why did you not, when you heard it, say?  "It is not right of us to speak of this: Glory to God, this is a most serious slander" (Quran 24:16)

A commentary on one of the most destructive of major sins

Islam is a religion of peace, love and compassion. Lies, suspicion, back biting, slander and gossip are totally alien to Islam. In fact they are considered amongst the most destructive of major sins. This is so because these sins sow enmity and discord among the Muslim Ummah and lead to its destruction. They cause hostilities between people of the same household, and between neighbors, friends and relatives.

Islam demands that our relationship with mankind should be one of sincerity and responsibility. It should be one where we have respect for the honor, reputation and privacy of others. Islam teaches us that we are not only held accountable for our own attitudes and actions but also for anything else over which we have control or influence over, in our society or the world around us.

Verses: Let's see what the Quran states about backbiting and slander - 'This is the Book, in it is guidance sure, without doubt, to those who fear Allah'. (2:2)

Allah has forbidden the believers from backbiting

O you who believe! Avoid much suspicion, in deeds some suspicions are sins. And spy not neither backbite one another. Would one of you like to eat the flesh of his dead brother? You would hate it (so hate backbiting). And fear Allah, verily, Allah is the one who accepts repentance, Most Merciful. (49: 12)

When we reflect deeply over this assimilation it should be enough to keep us away from backbiting!

Do not treat the issue of Backbiting & Slander with indifference because it is a great sin

Behold, you received it on your tongues, and said out of your mouths things which you had no knowledge; and you thought it to be a light matter, while it was most serious in the sight of Allah (24: 15)

Many of us back bite and gossip without thinking. We think it is minor matter, however Allah reminds us to be careful and even though we think we are doing something little it is in fact very big in the sight of Allah!

Allah teaches us to speak out against Slander and try to put a stop to it

And why did you not, when you heard it, say? "It is not right of us to speak of this: Glory to Allah, this is a most serious slander" (24:16)

Many people are so busy spreading the slander they hear that they do not even stop to think if it is true or not.

Shaitan (Satan) wants us to use our tongue to create conflict and hatred

Say to My servants that they should only say those things that are best, for Satan does sow dissensions among them, for Satan is to man an avowed enemy. (17:53)

Are we falling into Shaitan's (Satan's) trap? We can all analyze ourselves.

Hadiths: Let's see what Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) said about Backbiting in the hadiths. Allah states in the Quran - You have indeed in the Messenger of Allah an excellent pattern of conduct. (33:21)

The definition of Backbiting & Slander

Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) said :"Do you know what backbiting is?" They said, "Allah and His Messenger know best." He then said, "It is to say something about your brother that he would dislike." Someone asked him, "But what if what I say is true?" The Messenger of Allah (Peace Be Upon Him) said, "If what you say about him is true, you are backbiting him, but if it is not true then you have slandered him." (Muslim)

We should guard our tongue from sins and use our limbs in acts of obedience

Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) said : "Who protects his tongue from unlawful utterances and his private parts from illegal sexual intercourse, I shall guarantee him entrance into Paradise." (Bukhari and Muslim)

The definition of the best muslim

"I asked the Messenger of Allah (Peace Be Upon Him): Who is the best Muslim? The Messenger of Allah(Peace Be Upon Him) replied, "He is the one from whom Muslims are safe from the evil of his tongue and hands." (Muslim)

Deriding people in their presence by making negative facial expressions or by hand gestures while they are unaware is also a form of backbiting.

We need to beware of the slipping of our tongues

"When man wakes up in the morning each day, all parts of the body warn the tongue saying, ‘Fear Allah as regards us for we are at your mercy; if you are upright, we will be upright and if you are crooked, we become crooked.’" (At-Tirmidhee)

Summary

Backbiting and slander is so widespread that it has become the topic of people’s meetings and an avenue for expressing their anger, misgivings and jealousy. Those who indulge in backbiting are oblivious of the fact that they are only harming themselves. This is because of the fact that on the Day of Resurrection both the wrongdoer and the wronged will stand before Allah, Who is the Just Judge, Allah will then give this wronged person from the good deeds of the person who wronged him in accordance with his wrong by backbiting.

Some situations allow us to inform others of what someone has done. It is allowed for us to inform the authorities when someone does injustice to us or others. It is allowed for us to inform someone who can help a perpetrator from committing further vice. It is also permissible for us to tell whoever seeks our advice on a person for business dealings or marriage. In this case it is not allowed for us to hide what we know about the person so that the enquirer will not be deceived. All these types of speaking about others are lawful.

Islam teaches us that if people are being ridiculed or backbited in our presence, we should defend their honor. If we neglect this, we shall deprive ourselves of ever needed help and mercy from Allah - If a man's Muslim brother is slandered in his presence, and he is capable of defending him and does so, Allah will defend him in this world and in the next. But if he fails to defend him, Allah will destroy him in this world and the next. (Baghawi). What will we do the next time we are tempted to backbite or hear slander in our presence? Right now the choice is ours!

We ask Allah the Most High, the All Powerful, to teach us that which will benefit us, and to benefit us by that which we learn. May Allah grant blessings and peace to our Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) and his family and companions.

Login Form