Saturday, November 28, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • හිජාස් හිස්බුල්ලා: ශ්‍රී ලංකාවේ අවනීතියේ ජීවමාන සංකේතය – සුනන්ද දේශප්‍රිය
  මානව හිමිකම් නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා අත්අඩංඟුවට ගැනුණේ පසුගිය අලුත් අව්රුදු උත්සවය මැද අප්‍රෙල් 14දාය. කොව්ඩ් 19 සම්බන්ධ ප්‍රශ්ණයක් උඩ ඔහු හමුවීමට අවශ්‍ය යැයි ඔහුට දුර කථන පණිවඩයක් දුන්නේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් යැයි පෙනී සිටි පිරිසකි. නමුත් නිවසේ දොර හැරිය විට පැමිණ සිටියේ රහස් පොලිස් නිලධාරීන්ය.

  එනයින් මුල් දුරකථන පණිවිඩයේ...
  Read More...
 • Compulsory cremation of Covid-19 dead bodies of Muslims: Science, human decency and racism
  Contingencies and the human response to them are also a test of fundamental values of humanity Thus, dangerously and disturbingly a good deal of Islamophobia is being made into the mainstream This general sense of backwardness is amplified when the saner voices of professors, specialist doctors and other professionals fail to speak up   When your country is doing something totally different from  what the rest of the world does, literally in exact opposition to the common sense practised and adopted by 194 countries in the world,  things aren’t just right.
  That is what the government should reckon of its flawed policy of compulsory cremation of dead bodies of Muslims. According to the religious belief of Muslims, the burning of the dead is tantamount to desecration. And the rest of the...
  Read More...
 • Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months
                                    The Geneva-based International Commission of Jurists, the EU and UN Human Rights Core Group on Sri Lanka have expressed their concerns on the arbitrary arrest and detention of Hizbullah [Photo courtesy: Family] Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months Rights groups and members of civil society have raised concerns over the continued incarceration of a Muslim lawyer in Sri Lanka, adding that his prolonged detention “had a chilling effect on anyone involved in peaceful dissent and advocacy”.

  Hejaaz Hizbullah, a prominent human rights lawyer, was arrested on “terrorism” charges in April and has remained in detention...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah case: CID misled public and Cardinal, says Counsel
  When the case of the arrest of Hejaaz Hizbullah was taken up yesterday, the Counsel alleged that the Criminal Investigations Department had misled the Cardinal and the public with regard to Hizbullah.

  “They lied to His Eminence the Cardinal and the public. The real culprits were never caught and they have instead found a scapegoat in Hejaaz,” the Counsel said.

  The CID submitting a report said that they were awaiting a Government Analyst report on three phones used by Hizbullah.

  “This is how they lied throughout. They said the investigations were to be completed and a Deputy Solicitor General of the Attorney General’s Department said it would be by 16 September. The CID lied to the Attorney General’s Department as well and is now seeking further time.”

  The CID said that transactions of...
  Read More...
 • Sri Lanka has locked up this Muslim lawyer without charge for nearly five months
  The prominent Sri Lankan Muslim lawyer, Hejaaz Hizbullah, is being described by human rights groups as the latest victim of Sri Lanka’s draconian Prevention of Terrorism Act.

  On April 14, Hizbullah, 40, got a call from the Ministry of Health saying they were worried he may have contracted COVID-19 and advised him to remain at home.

  A day earlier he and others had written to the Sri Lankan president about his government’s decision to ban Muslims from burying their dead, forcing them to cremate their remains instead – a violation of their right to freedom of religion, as protected by Sri Lanka’s constitution and its international obligations.

  Hejaaz Hizbullah was a lawyer at the Supreme Court and worked as a state counsel for the Attorney General’s department. Beyond his legal work, he was involved...
  Read More...
 • “කවදා හෝ යුක්තිය ඉටුවේයැ’යි බලාපොරොත්තු සහගතව ජීවිතය ගෙවනවා විනා වෙන කිසිවක් කළ නොහැකි වීම ගැන මට ඇත්තේ නොදැරිය හැකි වේදනාවකි”: මගේ මල්ලි හිජාස්
  හිජාස් හිස්බුල්ලා මගේ බාල සොහොයුරා ය. අගෝස්තු 25 වැනි දිනට එළඹුණු ඔහුගේ 40 වැනි උපන්දිනය ඔහුට ගත කිරීමට සිදු වුයේ පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ බවට අභූත චෝදනා එල්ල කරමින් අයුතු ලෙස අත්තඩංගුවට පත්ව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රැඳවුම් භාරයේදී ය. හිජාස් පිළිබඳව මට ඇති පැරණිතම මතකයන් අතර බොහොමයක් කළුබෝවිල සිට...
  Read More...
 • Hejaaz Detention: Fort Magistrate Orders CID To Submit All Statements Obtained In Investigations


  Following submissions by Defence Counsel that the Criminal Investigations Department is selectively reporting facts to the Magistrate in order to malign Hejaaz Hizbullah, Fort Magistrate today ordered the Criminal Investigations Department to submit a report of all statements obtained by them from persons relating to the investigations of Hizbullah.
  When the case was taken up today. Counsel for the Defence informed Court that the Criminal Investigations Department had obtained statements from all persons of the Save the Pearls Charity and the Teachers and Board of Management of the Al-Zuhriya Madarasa.

  However, none of those statements had been produced to date.
  They said that the statements would reveal that all the allegations made by the CID are a fabrication and were made in order to malign Hizbullah and...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah: Symptom and symbol
  What made him more enigmatic was that unlike most others in his profession who shield their lives beneath a calm facade, he taught exceptionally well Apparently he called the Easter attackers “fools who died as fools.” I can picture Hejaaz saying that   There’s an image of Hejaaz Hizbullah I return to over and over again. It’s an image of him holding a placard at a protest in 2018. The placard reads, “Asilachaara parliamenthuwak wenuwata seelachara parliamenthuwak” (“A cultured parliament in place of an uncultured parliament”). The reason why it resonates with me is that, even in the ecstatic way he holds it, he is quite unlike the Hejaaz Hizbullah I once knew. But then I realise that the Hejaaz I once knew couldn’t have been the real guy. 
  I first encountered the man in 2013 at my law school. He didn’t...
  Read More...
 • Niqab Ban In France Violates Human Rights Of Muslim Women: UN Human Rights Committee
  The United Nations Human Rights Committee said France’s niqab ban violates the human rights of Muslim women and risks “confining them to their homes.” Women in France can be fined up to 150 euros for wearing the niqab, a full-face...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

How to Deal With Others: Daily Do’s and Don’ts from the Quran and Sunnah

Latest

User Rating: / 7
PoorBest 

http://understandquran.com/deal-others-daily-dos-donts-quran-sunnah.html


inspirationhowareyoudealing
His colleagues had been making some hurtful remarks at work, but he’d kept quiet. As he walked into his home, he found himself shouting at his wife straight away. He felt terrible. Do you manage to be nice in public, but keep slipping up at home?
Allah ‘azza wa jall says in this week’s central ayah: O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted [Quran, 49:13]

Top priority

The Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam described his role in your life: I have been sent to perfect the best of manners. [Al-Bukhaaree, Ahmad] This shows you that learning how to deal with people should be on the top of your list. As a Muslim, you have to be very alert about how you deal with people in your circle. Luqman once said to his son, O my son: Let your speech be good and your face be smiling; you will be more loved by the people than those who give them provisions. [Ibn Katheer] Do you use the Quran and the Sunnah as your guide in how you interact with your friends and family, or do you often just let your own desires rule?
Here is a selection of easily overlooked, yet crucial do’s and don’ts in your relationship with others. With each one, ask Allah ‘azza wa jall to help you act upon it so the knowledge will count for you and not against you on the day of Judgement!

Don’ts

1. Don’t show pride and arrogance.

It’s easy to get carried away by whatever you “possess,” from your money to your children to your clothes and your looks. Did you ever catch yourself looking down on others, like that girl who is less beautiful than you, or that man who didn’t get the promotion when you did? Shaytan knows the weaknesses of your ego. And Allah who deeply cares for you, warned you beautifully with this don’t: And turn not your face away from men with pride, nor walk in insolence through the earth. Verily, Allah likes not any arrogant boaster. [Quran, 31:18]

Tip: Avoid pride and arrogance by thanking Allah ‘azza wa jall straight away when something good comes your way. All good is from Him and doesn’t mean you are better than someone else.

2. Don’t mock others.

O you who have believed, let not a people ridicule [another] people; perhaps they may be better than them; nor let women ridicule [other] women; perhaps they may be better than them. [Quran, 49:11] How often did you make yourself feel better by looking for someone else’s weaknesses? Reflect on this: your knowledge is only based on your perception.
Tip: When you feel like mocking someone, ask yourself: Do I know that person’s real worth? And tell yourself: This person might be much higher in rank in the sight of Allah ‘azza wa jall than I am!

3. Don’t use undesirable titles.

Did you ever sarcastically say to your spouse: Oh, yes, I forgot you are a big shaykh! Even though it might not be an insulting title, your spouse might not like this way of addressing him or her. Allah ‘azza wa jall warns us:  And do not insult one another and do not call each other by [offensive] nicknames. [Quran, 49:11]

Tip: Especially be careful with doing this with your spouse and children as it’s even easier to slip up at home in an argument.


Do’s

1. Give benefit of doubt.

Safiyah bint Huyai radiyallahu ‘anha said: I came to visit the Prophet while he was in the state of Itikaf. After having talked to him, I got up to return. The Prophet also got up with me and accompanied me a part of the way. At that moment two Ansari men passed by. When they saw him they quickened their pace. The Prophet said to them, ‘Do not hurry. She is Safiyah, daughter of Huyai, my wife.’ They said: ‘SubhanAllah O Messenger of Allah! (You are far away from any suspicion). The Messenger of Allah replied, Satan circulates in a person like blood. I apprehended lest Satan should drop some evil thought in your minds. [Al-Bukharee]

The Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam stopped the two companions in order to prevent evil suspicions. If there’s a chance that your actions might make someone question your righteousness, it is advised to clarify the situation if you can. However, you should never jump to evil conclusions regarding others. In daily life we often forget this important way of the sunnah. You might see a family member “secretly” on the phone and you assume the worst, or you see your child neglecting their Quran reading for a day you assume they are completely astray!
Tip: give others the benefit of the doubt. Make excuses for someone else and attribute positive motives to other people’s actions!

2. Express gratitude to others.

How often do you take your loved ones for granted? Being thankful to others is characteristic of the Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam and the sahaaba! So next time instead of taking dinner for granted, say jazaakillahu khayr to your wife or barakAllaahu feek to your husband for getting shopping. When your child makes a drawing for you, make a big deal out of it!

Tip: Be grateful to others andmake dua for them, but be careful with flattering! Abu Bakr reported that a man was mentioned in the presence of the Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam and another praised the man. The Prophet said,Woe to you, for you have broken your friend’s neck!’ The Prophet repeated this several times and then said, ‘If any of you simply must praise another, let him/her say, “I think the person is this way or that . . .” if you genuinely think the person to be that way. The Final Reckoner is Allah, and no one can tell Allah anything about anyone.’
Adi ibn Artah said, If ever one of the Companions of the Prophet of Allah, upon him be peace, was praised, he would say, ‘O Allah, do not take me to task for what they say and forgive me for what they do not know about.’

3. Be kind – even when it’s easy not to.

Narrated Anas: I served the Prophet for ten years, and he never said to me,’Uff’ (a minor harsh word denoting impatience) and never blamed me by saying, ‘Why did you do so, or why didn’t you do so?’ [Al-Bukhaaree]

This is a major reminder for all of us. How many times a day do we yell at our children, siblings, spouse, or even employees when they do something wrong, saying ‘why did you do that?’ Truly, take this beautiful narration to heart, print it off and hang it on the wall in your house in shaa Allah to remind yourself again and again to control yourself and strive to be kind.

O Allah, Lord of the Worlds, help us to gain Your pleasure in dealing with others and forgive us for each mistake we made and each time we hurt someone’s feelings – knowingly or unknowingly- ameen!
Praying you will benefit,
Khawlah bint Yahya – United Kingdom


 

 

 

 

Login Form