Friday, January 17, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

How to Deal With Others: Daily Do’s and Don’ts from the Quran and Sunnah

Latest

User Rating: / 7
PoorBest 

http://understandquran.com/deal-others-daily-dos-donts-quran-sunnah.html


inspirationhowareyoudealing
His colleagues had been making some hurtful remarks at work, but he’d kept quiet. As he walked into his home, he found himself shouting at his wife straight away. He felt terrible. Do you manage to be nice in public, but keep slipping up at home?
Allah ‘azza wa jall says in this week’s central ayah: O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted [Quran, 49:13]

Top priority

The Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam described his role in your life: I have been sent to perfect the best of manners. [Al-Bukhaaree, Ahmad] This shows you that learning how to deal with people should be on the top of your list. As a Muslim, you have to be very alert about how you deal with people in your circle. Luqman once said to his son, O my son: Let your speech be good and your face be smiling; you will be more loved by the people than those who give them provisions. [Ibn Katheer] Do you use the Quran and the Sunnah as your guide in how you interact with your friends and family, or do you often just let your own desires rule?
Here is a selection of easily overlooked, yet crucial do’s and don’ts in your relationship with others. With each one, ask Allah ‘azza wa jall to help you act upon it so the knowledge will count for you and not against you on the day of Judgement!

Don’ts

1. Don’t show pride and arrogance.

It’s easy to get carried away by whatever you “possess,” from your money to your children to your clothes and your looks. Did you ever catch yourself looking down on others, like that girl who is less beautiful than you, or that man who didn’t get the promotion when you did? Shaytan knows the weaknesses of your ego. And Allah who deeply cares for you, warned you beautifully with this don’t: And turn not your face away from men with pride, nor walk in insolence through the earth. Verily, Allah likes not any arrogant boaster. [Quran, 31:18]

Tip: Avoid pride and arrogance by thanking Allah ‘azza wa jall straight away when something good comes your way. All good is from Him and doesn’t mean you are better than someone else.

2. Don’t mock others.

O you who have believed, let not a people ridicule [another] people; perhaps they may be better than them; nor let women ridicule [other] women; perhaps they may be better than them. [Quran, 49:11] How often did you make yourself feel better by looking for someone else’s weaknesses? Reflect on this: your knowledge is only based on your perception.
Tip: When you feel like mocking someone, ask yourself: Do I know that person’s real worth? And tell yourself: This person might be much higher in rank in the sight of Allah ‘azza wa jall than I am!

3. Don’t use undesirable titles.

Did you ever sarcastically say to your spouse: Oh, yes, I forgot you are a big shaykh! Even though it might not be an insulting title, your spouse might not like this way of addressing him or her. Allah ‘azza wa jall warns us:  And do not insult one another and do not call each other by [offensive] nicknames. [Quran, 49:11]

Tip: Especially be careful with doing this with your spouse and children as it’s even easier to slip up at home in an argument.


Do’s

1. Give benefit of doubt.

Safiyah bint Huyai radiyallahu ‘anha said: I came to visit the Prophet while he was in the state of Itikaf. After having talked to him, I got up to return. The Prophet also got up with me and accompanied me a part of the way. At that moment two Ansari men passed by. When they saw him they quickened their pace. The Prophet said to them, ‘Do not hurry. She is Safiyah, daughter of Huyai, my wife.’ They said: ‘SubhanAllah O Messenger of Allah! (You are far away from any suspicion). The Messenger of Allah replied, Satan circulates in a person like blood. I apprehended lest Satan should drop some evil thought in your minds. [Al-Bukharee]

The Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam stopped the two companions in order to prevent evil suspicions. If there’s a chance that your actions might make someone question your righteousness, it is advised to clarify the situation if you can. However, you should never jump to evil conclusions regarding others. In daily life we often forget this important way of the sunnah. You might see a family member “secretly” on the phone and you assume the worst, or you see your child neglecting their Quran reading for a day you assume they are completely astray!
Tip: give others the benefit of the doubt. Make excuses for someone else and attribute positive motives to other people’s actions!

2. Express gratitude to others.

How often do you take your loved ones for granted? Being thankful to others is characteristic of the Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam and the sahaaba! So next time instead of taking dinner for granted, say jazaakillahu khayr to your wife or barakAllaahu feek to your husband for getting shopping. When your child makes a drawing for you, make a big deal out of it!

Tip: Be grateful to others andmake dua for them, but be careful with flattering! Abu Bakr reported that a man was mentioned in the presence of the Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam and another praised the man. The Prophet said,Woe to you, for you have broken your friend’s neck!’ The Prophet repeated this several times and then said, ‘If any of you simply must praise another, let him/her say, “I think the person is this way or that . . .” if you genuinely think the person to be that way. The Final Reckoner is Allah, and no one can tell Allah anything about anyone.’
Adi ibn Artah said, If ever one of the Companions of the Prophet of Allah, upon him be peace, was praised, he would say, ‘O Allah, do not take me to task for what they say and forgive me for what they do not know about.’

3. Be kind – even when it’s easy not to.

Narrated Anas: I served the Prophet for ten years, and he never said to me,’Uff’ (a minor harsh word denoting impatience) and never blamed me by saying, ‘Why did you do so, or why didn’t you do so?’ [Al-Bukhaaree]

This is a major reminder for all of us. How many times a day do we yell at our children, siblings, spouse, or even employees when they do something wrong, saying ‘why did you do that?’ Truly, take this beautiful narration to heart, print it off and hang it on the wall in your house in shaa Allah to remind yourself again and again to control yourself and strive to be kind.

O Allah, Lord of the Worlds, help us to gain Your pleasure in dealing with others and forgive us for each mistake we made and each time we hurt someone’s feelings – knowingly or unknowingly- ameen!
Praying you will benefit,
Khawlah bint Yahya – United Kingdom


 

 

 

 

Login Form