Friday, January 17, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Interview] Secrets of a Productive Muslimah: Na’ima B. Robert

Latest

User Rating: / 10
PoorBest 

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment on this article and with it, your presence. We look forward to reading your comments.

 

Productive Muslimah

[Interview] Secrets of a Productive Muslimah: Na'ima B. Roberts - Productive Muslim

At ProductiveMuslimah, we believe the ultimate secret to a successful Muslimah is that she strives with sincere intentions and uses all the resources around her to achieve the highest stations in Paradise. We are always looking for the ‘secrets to productivity’ and wanted to explore how some of the Muslim women today manage time effectively and perform the best in all the roles they hold being a mother, wife, daughter, professional, activist and more! So we decided to get some of the ‘Productive Muslimahs’ of our time in the hot seat to find out their top tips and secrets to become a Productive Muslimah!

We are very excited to be joined in this first part of a series of interviews by Sister Na’ima Robert, a best selling international author, mother of three, public speaker, and Chief Editor for SISTERS Magazine for fabulous women, in our ProductiveMuslimah hot seat so we asked her to tell us her secrets on how she manages to stay productive while juggling her family, her work and her writing!

 

1) We’re very excited to have you share your Secrets as a Productive Muslimah! First, tell us who inspires you to be a Productive Muslimah?

Bismillah

Well, I don’t know about the term ‘Productive Muslimah’; I often feel I am more of an obsessed, driven Muslimah :).

For a long time in my early life as a Muslim, I didn’t do very much outside of the home and my immediate environment. This was due to a combination of factors: women were never really encouraged to get involved in activities that could possibly compete with the demands of the family; I also didn’t see examples around me of other sisters being active or dynamic. When they were, they were often shut down and support was withheld by the wider community. There was a culture of inertia among the sisters, a feeling that, as women, we were somehow incapable of balancing multiple roles and that, really, it didn’t matter what talents we may have, there was no room for us in the public space.

My first champion in those days was my husband: he was the one who encouraged me to shake off that kind of thinking and pushed me to send my picture book manuscripts off to publishers, to try to build a career as a children’s writer. After my first book, ‘The Swirling Hijaab’ was published, I realised that there was a niche in the market and I threw myself into learning all about being a children’s book author, writing manuscripts, query letters and proposals. I started writing more stories and getting more books published, alhamdulillah. I was onto something.

However, it was writing From My Sisters’ Lips that changed everything for me. Along with the publicity when the book was launched came the opportunity to address a much wider audience, to take part in discussion and debate that reached a national audience, to influence the discourse on Muslim women. That was when I was going on BBC Radio, morning TV, writing for The Guardian, trying to share the stories of Muslim women, to counteract the misinformation that was flooding the media.

I began to feel that I was actually doing something significant, something that was touching lives, that could be a force for good, bi’idhnillah. I knew I had to honour the opportunities I was being blessed with so I decided to take to heart something I had heard many years before: Achieve something great for the deen of Allah.

After that intense period, SISTERS Magazine was born, alhamdulillah, not without significant sacrifice and hardship I might add! But we believed it was worth it to have a magazine that Muslim women would be proud to claim, to draw strength, knowledge and inspiration from. Alhamdulillah, 8 years and we’re still here, stronger than ever, with a really fantastic team of editors, writers and lovely readers all over the world.

So, if anything inspires me, it is this: to work for the sake of Allah, for the Muslims, for humanity, to inspire others, to leave a positive legacy and be part of beneficial, blessed work. And that is what I am striving to do, now more than ever.

2) You are a busy Mum, writer and founder of SISTERS Magazine – we don’t know how you manage it all! Where do you find time as a Muslimah to get a balance in all these areas of your life?

I’m going to depart from the accepted script here and say this: balance is the hardest thing to achieve. Often, you’ll get it wrong. Things will slide: it could be the housework, your professional performance, your time with the kids or your husband, or taking care of yourself, or your relationship with Allah. It is the extremely rare individual that manages to keep a balance between all these areas all of the time. That’s why it’s important to go into your projects with your eyes open, with realistic expectations. Super Muslimah exists, but she is the exception, not the rule. The rest of us are simply trying to make sure that our priorities are right, in the dunyah and for our akhirah. Some things are non negotiable. Some things can wait. Some things don’t matter that much in the big scheme of things.

As for me, I know I have chosen a more complicated life than that of a stay-at-home mum whose only concern is for her family and her home. Believe me, I envy her sometimes, masha Allah! But that is not for me. I have made peace with that fact. I have made peace with the fact that I will never be a homeschooler. I have made peace with the fact that I may never be a hafidhah. I have made peace with the fact that my life will constantly be a balancing act, that I will always be juggling. It must be so because I know what is important to me and what I am not prepared to compromise: my deen, my husband and family, and honouring the opportunities that Allah ta’ala has blessed me with. And that means being active, being creative, being a force for change in any way I can, by the grace of Allah ta’ala.

Our predecessors, the women of the Muhajireen and the Ansar, were amazing, strong, dedicated women of faith. I hope to go some way towards honouring their legacy through my work with SISTERS and the other phenomenal Muslim women I have been blessed to work with.

3) You’ve written some wonderful novels with inspiring messages and themes, what advice can you offer our readers or sisters who may be aspiring writers?

Alhamdulillah, there is a wealth of advice on becoming a writer available online. Much of what I learned in terms of technique and industry knowledge came from online sources. So Google it and take some time out to read the blogs, articles and newsletters. They really do give you an excellent grounding in the many aspects of becoming a writer.

My own advice is very simple: Read loads of books, write every day, in lots of different styles, about things you care about. Share your writing with others whose opinions you respect and learn to take constructive criticism without getting upset. And always take a break from anything you write and then come back to it with fresh eyes to edit it – all the best writers edit their own work and make many, many revisions before their manuscript is ready to be sent to an agent or publisher.

Nowadays, there are so many ways to share your work with others: blogs, websites like Productive Muslimah, writing contests, online publications, articles in magazines like SISTERS or Discover, as well as books, either self-published or with a traditional publisher. If you are sincere and have something valuable to say (and I’m sure we all do!), work on finding your ‘voice’ and honing your technique, you will find your readership, insha Allah.

4) What’s your favourite book (or books!) that you would recommend for a Productive Muslimah?

The Qur’an – because it keeps you grounded!

In terms of productivity, I would recommend 7 Habits of Highly Effective Families by Steven Covey & 7 Habits of Highly Effective Teens by Sean Covey. And I also recommend SISTERS Magazine because I learn something new every single month, alhamdulillah.

And I’m waiting for the Productive Muslimah book to come out now…

5) Finally, what’s the key secret to being a successful ProductiveMuslimah?

A sincere intention – if it’s for less than noble aims, don’t expect the barakah

A clear vision – you need to be able to see what you are trying to do and be constantly refining and redefining your mission and your purpose

A support structure – a supportive husband, friends and family, a good routine for the kids, home help wherever you can get it, alarms, reminder and diaries, good nutrition and sleep, time to relax and recharge and a healthy spiritual life will keep you grounded while helping you reach your potential

A lot of hard work – just don’t expect it to be easy. It is tough but, when you see the fruits of your hard work, masha Allah, there’s nothing like that sense of gratitude and accomplishment.

I pray that Allah ta’ala blesses us with success in this life and the Next, Ameen.

Well thank you to Nai’ma for the wonderful advice and practical tips, there you have it sisters! Let us know your thoughts and comment below, and don’t forget to look out for our next instalment of ‘Secrets of a Productive Muslimah’!


About the Author:

Na’ima B. Robert is author of the Muslimah classic, ‘From my Sisters’ Lips’ and founding editor of SISTERS, the magazine for Muslim women, and DISCOVER, the magazine for curious Muslim kids.
She has written over 10 multicultural children’s books, including ‘The Swirling Hijaab’, ‘Going to Mecca’ and ‘Ramadan Moon’.
Her multicultural novels for teens have won several awards, including a Muslim Writers Award, and include ‘From Somalia, with Love’, ‘Boy vs. Girl’ and ‘Far from Home’. Her new book, ‘She Wore Red Trainers’, is a ‘halal love’ story set in South London. To download the first 4 chapters of Na’ima’s new book, ‘She Wore Red Trainers’, go to www.muslimlovestory.com
For more information, visit www.naimabrobert.co.uk
Link up with her on Facebook, Twitter (@NaimaBRobert) , Instagram and YouTube

Login Form