Saturday, November 28, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • හිජාස් හිස්බුල්ලා: ශ්‍රී ලංකාවේ අවනීතියේ ජීවමාන සංකේතය – සුනන්ද දේශප්‍රිය
  මානව හිමිකම් නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා අත්අඩංඟුවට ගැනුණේ පසුගිය අලුත් අව්රුදු උත්සවය මැද අප්‍රෙල් 14දාය. කොව්ඩ් 19 සම්බන්ධ ප්‍රශ්ණයක් උඩ ඔහු හමුවීමට අවශ්‍ය යැයි ඔහුට දුර කථන පණිවඩයක් දුන්නේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් යැයි පෙනී සිටි පිරිසකි. නමුත් නිවසේ දොර හැරිය විට පැමිණ සිටියේ රහස් පොලිස් නිලධාරීන්ය.

  එනයින් මුල් දුරකථන පණිවිඩයේ...
  Read More...
 • Compulsory cremation of Covid-19 dead bodies of Muslims: Science, human decency and racism
  Contingencies and the human response to them are also a test of fundamental values of humanity Thus, dangerously and disturbingly a good deal of Islamophobia is being made into the mainstream This general sense of backwardness is amplified when the saner voices of professors, specialist doctors and other professionals fail to speak up   When your country is doing something totally different from  what the rest of the world does, literally in exact opposition to the common sense practised and adopted by 194 countries in the world,  things aren’t just right.
  That is what the government should reckon of its flawed policy of compulsory cremation of dead bodies of Muslims. According to the religious belief of Muslims, the burning of the dead is tantamount to desecration. And the rest of the...
  Read More...
 • Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months
                                    The Geneva-based International Commission of Jurists, the EU and UN Human Rights Core Group on Sri Lanka have expressed their concerns on the arbitrary arrest and detention of Hizbullah [Photo courtesy: Family] Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months Rights groups and members of civil society have raised concerns over the continued incarceration of a Muslim lawyer in Sri Lanka, adding that his prolonged detention “had a chilling effect on anyone involved in peaceful dissent and advocacy”.

  Hejaaz Hizbullah, a prominent human rights lawyer, was arrested on “terrorism” charges in April and has remained in detention...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah case: CID misled public and Cardinal, says Counsel
  When the case of the arrest of Hejaaz Hizbullah was taken up yesterday, the Counsel alleged that the Criminal Investigations Department had misled the Cardinal and the public with regard to Hizbullah.

  “They lied to His Eminence the Cardinal and the public. The real culprits were never caught and they have instead found a scapegoat in Hejaaz,” the Counsel said.

  The CID submitting a report said that they were awaiting a Government Analyst report on three phones used by Hizbullah.

  “This is how they lied throughout. They said the investigations were to be completed and a Deputy Solicitor General of the Attorney General’s Department said it would be by 16 September. The CID lied to the Attorney General’s Department as well and is now seeking further time.”

  The CID said that transactions of...
  Read More...
 • Sri Lanka has locked up this Muslim lawyer without charge for nearly five months
  The prominent Sri Lankan Muslim lawyer, Hejaaz Hizbullah, is being described by human rights groups as the latest victim of Sri Lanka’s draconian Prevention of Terrorism Act.

  On April 14, Hizbullah, 40, got a call from the Ministry of Health saying they were worried he may have contracted COVID-19 and advised him to remain at home.

  A day earlier he and others had written to the Sri Lankan president about his government’s decision to ban Muslims from burying their dead, forcing them to cremate their remains instead – a violation of their right to freedom of religion, as protected by Sri Lanka’s constitution and its international obligations.

  Hejaaz Hizbullah was a lawyer at the Supreme Court and worked as a state counsel for the Attorney General’s department. Beyond his legal work, he was involved...
  Read More...
 • “කවදා හෝ යුක්තිය ඉටුවේයැ’යි බලාපොරොත්තු සහගතව ජීවිතය ගෙවනවා විනා වෙන කිසිවක් කළ නොහැකි වීම ගැන මට ඇත්තේ නොදැරිය හැකි වේදනාවකි”: මගේ මල්ලි හිජාස්
  හිජාස් හිස්බුල්ලා මගේ බාල සොහොයුරා ය. අගෝස්තු 25 වැනි දිනට එළඹුණු ඔහුගේ 40 වැනි උපන්දිනය ඔහුට ගත කිරීමට සිදු වුයේ පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ බවට අභූත චෝදනා එල්ල කරමින් අයුතු ලෙස අත්තඩංගුවට පත්ව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රැඳවුම් භාරයේදී ය. හිජාස් පිළිබඳව මට ඇති පැරණිතම මතකයන් අතර බොහොමයක් කළුබෝවිල සිට...
  Read More...
 • Hejaaz Detention: Fort Magistrate Orders CID To Submit All Statements Obtained In Investigations


  Following submissions by Defence Counsel that the Criminal Investigations Department is selectively reporting facts to the Magistrate in order to malign Hejaaz Hizbullah, Fort Magistrate today ordered the Criminal Investigations Department to submit a report of all statements obtained by them from persons relating to the investigations of Hizbullah.
  When the case was taken up today. Counsel for the Defence informed Court that the Criminal Investigations Department had obtained statements from all persons of the Save the Pearls Charity and the Teachers and Board of Management of the Al-Zuhriya Madarasa.

  However, none of those statements had been produced to date.
  They said that the statements would reveal that all the allegations made by the CID are a fabrication and were made in order to malign Hizbullah and...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah: Symptom and symbol
  What made him more enigmatic was that unlike most others in his profession who shield their lives beneath a calm facade, he taught exceptionally well Apparently he called the Easter attackers “fools who died as fools.” I can picture Hejaaz saying that   There’s an image of Hejaaz Hizbullah I return to over and over again. It’s an image of him holding a placard at a protest in 2018. The placard reads, “Asilachaara parliamenthuwak wenuwata seelachara parliamenthuwak” (“A cultured parliament in place of an uncultured parliament”). The reason why it resonates with me is that, even in the ecstatic way he holds it, he is quite unlike the Hejaaz Hizbullah I once knew. But then I realise that the Hejaaz I once knew couldn’t have been the real guy. 
  I first encountered the man in 2013 at my law school. He didn’t...
  Read More...
 • Niqab Ban In France Violates Human Rights Of Muslim Women: UN Human Rights Committee
  The United Nations Human Rights Committee said France’s niqab ban violates the human rights of Muslim women and risks “confining them to their homes.” Women in France can be fined up to 150 euros for wearing the niqab, a full-face...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Productive Party Ideas for Sisters

Latest

User Rating: / 13
PoorBest 

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment on this article and with it, your presence. We look forward to reading your comments.


Productive Muslimah

Productive Party Ideas for Sisters | Productive Muslim

Photo by Martin Bartosch: flickr[dot]com/photos/30544210@N04/

Any gathering that we organize is incomplete and lack luster without barakah from Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He), which descends on people who remember Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He) in their gatherings. Here, we explore a few ideas to run a productive party for sisters.

As women, we can have our social calendar planned a month ahead, from teas to luncheons and gatherings. But, as a Productive Muslimah, we need to go a step farther and organise “Productive” Parties as Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He) says:
“I am with my slave when he thinks of Me and I am with him when he mentions Me. For if he mentions Me to himself, I mention him to Myself; and if he mentions Me in a gathering, I mention him in superior gathering. If he approaches Me by a hand’s width, I approach him by an arm’s length; I approach him by two arm’s length. And if he comes to Me walking, I hasten to him swiftly.” [Hadith Qudsi]
So let’s see how we can strategically accomplish a productive party worthy of a Productive Muslimah.

Fresh Ideas for a Productive Party

 1. Organise the party around an Islamic theme
  When you sit down to plan it, think of a relevant topic that would be of interest and benefit to you and your friends. If you are stuck for ideas, you could ask for their opinions and conduct a poll to see if they’d like to discuss a Qur’anic verse, a seerah or a hadith.
 2. Make them potluck parties
  The mercy of Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He) is such that once these “productive parties” begin, the thirst for more becomes overwhelming. In rushing to organise and execute them more often, the cooking and hosting can become overwhelming. You can save a lot of time and reduce stress by cutting back on the menu planning. Conducting potlucks is a great solution to achieve this. Let the hostess offer her house and cutlery, while the rest of the sisters can volunteer to bring food and drinks.
 3. Fun for kids
  This is a good opportunity to instil in children the love of gatherings for the sake of Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He). Make it fun for them by bringing crayons and colouring books of Arabic letters or the names of Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He). This will keep them busy during “deen time”. Reward the kids with stickers for their craftsmanship and their good behaviour during “deen time”.
 4. Hold these parties at the house of a disabled or chronically ill sister
  Sometimes we have amidst us a sister who is disabled or chronically ill and cannot move out of her home. If she so desires, conduct these parties at her house. Organise and delegate the work among you. Some sisters can bring food, while others can help organize the house and the guests. Some sisters I know in Kansas are doing this regularly. In fact, when I moved out of Kansas, they even held my “Productive Farewell Party” at her place. It was enjoyable for her too for it gave her the opportunity to meet people. Her children also enjoyed it for they could invite their friends too. Best of all, we remembered Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He) and also made dua for her.
 5. A productive party to celebrate the birth of a new baby or a new bride
  We often hold parties before or after the birth of a new baby and before a friend is getting married. This is one of the best times to gather together and learn what the Qur’an and sunnah tells us about being a productive mother and wife.There is always something new to learn, even for those who already have many kids and have been married for some time. All the sisters could get together and compile a small handy book on the hadiths about motherhood or wifehood, and give it to the new-mother-to-be or the new bride.
 6. Impromptu productive party
  We don’t always plan before meeting. It can often be a “spur of the moment”, such as a warm day that is fit for spending the day with a friend. Even these can be made productive.You can share whatever new you learned, such as perhaps a hadith that touched your heart. You could also discuss some ayah or surah in the Qur’an or share a new dua that you are learning, or maybe even share an experience of how coming closer to Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He) changes you and brightens our lives. With the convenience of mobile devices and the internet, you could even play a lecture video on YouTube.

Hosting a Productive Party

 1. Inform the invitees about the topic before the party
  A friend of mine wanted to have a discussion on how to give da’wah to non-muslims. When she invited us to her house, she asked us to look into the topic and come up with our own list of “Tips to Perform Da’wah”. The discussion was well organized and beneficial, as everyone had something to say and the amount we learnt from each other was incredible.
 2. Eat before the “deen time”
  It’s always better to have your lunch and finish praying your salah before starting the “deen time”. Enjoy the food first, and before time starts to run out, settle down with your cup of tea and dessert to commence the “deen time”. This will help you focus more on the topic of discussion without the tantalizing aromas of the food or rumbles of an empty stomach to distract you.
 3. Have a format to the “deen time”
  Always begin with dua and send blessings upon the Messenger of Allah ?allall?hu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of All?h be upon him) and recite the dua:اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعه وَأَرِنَا الْبَاطِل بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اِجْتِنَابهO Allah! Show us the truth as truth and give us ability to follow it and show us the falsehood as falsehood and give us the ability to avoid it. [Iyyaka Nasta'een]
 4. Listen to the speaker.
  Don’t interrupt the speaker. This leads to wasting time and also leads the gathering away from the topic being discussed. Instead, keep your questions ready. Ask them your question once the speaker ends her talk and continue the discussion. And always end with the dua:سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَPurity belongs to You. O Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He), with Your praises, I bear witness that there is non-worthy of worship except You. I seek forgiveness from You and I repent to You [Tirmidhi]
 5. A knowledgeable person whom you can listen to
  If you have some one knowledgeable amongst your friends to lead the discussion, then very good. If not, you could play Islamic lectures on YouTube. Alhamdulillah, there are many great speakers to learn from for inspiration and to increase your knowledge on the relevant topic.
 6. Give something to take back
  Give some related duas or books for your guests to take back. One sister always gave us books at the end of her productive party. I still have the book with me and use it often to recite or look up duas. If you are organising or delivering the talk, then you can print duas on a pretty piece of stationary and give it to the sisters attending. They could stick it on their fridge to learn it, and even pass it on to someone else once they’ve memorized it.
 7. Have a schedule
  We have a pretty organised way in which we run our “kitty parties”. To make the most out of your productive party, you too will need to apply organisational skills and plan ahead to schedule your productive parties. For example, you could plan printing out a roster with the topics to discuss and the hostess name on top. This way, everyone can easily stay on track with the topic when they arrive, take notes, and even bring it home with them as reminders.

Subhan Allah! I always wonder, at the mercy of Allah sub??nahu wa ta'?la (glorified and exalted be He), that the moment you intend to come near Him, He opens up so many avenues for you and they are all so easy.
All you need to do first is make the sincere intention :) So make one now and plan a productive party today!
Do you have any other productive party ideas for sisters? Share them with the sisters of your ummah by leaving your tips in the comments below.

About the Author:

Sana Gul is a mother of two and a student , learning the Quran and the Seerah. She works for Islamic Lifestyle, a group aiming to help people live their lives according to the Quran and Sunnah. She also writes for the blog islamiclifestyle4u.wordpress.com.

Login Form