Saturday, November 28, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • හිජාස් හිස්බුල්ලා: ශ්‍රී ලංකාවේ අවනීතියේ ජීවමාන සංකේතය – සුනන්ද දේශප්‍රිය
  මානව හිමිකම් නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා අත්අඩංඟුවට ගැනුණේ පසුගිය අලුත් අව්රුදු උත්සවය මැද අප්‍රෙල් 14දාය. කොව්ඩ් 19 සම්බන්ධ ප්‍රශ්ණයක් උඩ ඔහු හමුවීමට අවශ්‍ය යැයි ඔහුට දුර කථන පණිවඩයක් දුන්නේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් යැයි පෙනී සිටි පිරිසකි. නමුත් නිවසේ දොර හැරිය විට පැමිණ සිටියේ රහස් පොලිස් නිලධාරීන්ය.

  එනයින් මුල් දුරකථන පණිවිඩයේ...
  Read More...
 • Compulsory cremation of Covid-19 dead bodies of Muslims: Science, human decency and racism
  Contingencies and the human response to them are also a test of fundamental values of humanity Thus, dangerously and disturbingly a good deal of Islamophobia is being made into the mainstream This general sense of backwardness is amplified when the saner voices of professors, specialist doctors and other professionals fail to speak up   When your country is doing something totally different from  what the rest of the world does, literally in exact opposition to the common sense practised and adopted by 194 countries in the world,  things aren’t just right.
  That is what the government should reckon of its flawed policy of compulsory cremation of dead bodies of Muslims. According to the religious belief of Muslims, the burning of the dead is tantamount to desecration. And the rest of the...
  Read More...
 • Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months
                                    The Geneva-based International Commission of Jurists, the EU and UN Human Rights Core Group on Sri Lanka have expressed their concerns on the arbitrary arrest and detention of Hizbullah [Photo courtesy: Family] Why Sri Lanka jailed a Muslim lawyer without charge for 6 months Rights groups and members of civil society have raised concerns over the continued incarceration of a Muslim lawyer in Sri Lanka, adding that his prolonged detention “had a chilling effect on anyone involved in peaceful dissent and advocacy”.

  Hejaaz Hizbullah, a prominent human rights lawyer, was arrested on “terrorism” charges in April and has remained in detention...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah case: CID misled public and Cardinal, says Counsel
  When the case of the arrest of Hejaaz Hizbullah was taken up yesterday, the Counsel alleged that the Criminal Investigations Department had misled the Cardinal and the public with regard to Hizbullah.

  “They lied to His Eminence the Cardinal and the public. The real culprits were never caught and they have instead found a scapegoat in Hejaaz,” the Counsel said.

  The CID submitting a report said that they were awaiting a Government Analyst report on three phones used by Hizbullah.

  “This is how they lied throughout. They said the investigations were to be completed and a Deputy Solicitor General of the Attorney General’s Department said it would be by 16 September. The CID lied to the Attorney General’s Department as well and is now seeking further time.”

  The CID said that transactions of...
  Read More...
 • Sri Lanka has locked up this Muslim lawyer without charge for nearly five months
  The prominent Sri Lankan Muslim lawyer, Hejaaz Hizbullah, is being described by human rights groups as the latest victim of Sri Lanka’s draconian Prevention of Terrorism Act.

  On April 14, Hizbullah, 40, got a call from the Ministry of Health saying they were worried he may have contracted COVID-19 and advised him to remain at home.

  A day earlier he and others had written to the Sri Lankan president about his government’s decision to ban Muslims from burying their dead, forcing them to cremate their remains instead – a violation of their right to freedom of religion, as protected by Sri Lanka’s constitution and its international obligations.

  Hejaaz Hizbullah was a lawyer at the Supreme Court and worked as a state counsel for the Attorney General’s department. Beyond his legal work, he was involved...
  Read More...
 • “කවදා හෝ යුක්තිය ඉටුවේයැ’යි බලාපොරොත්තු සහගතව ජීවිතය ගෙවනවා විනා වෙන කිසිවක් කළ නොහැකි වීම ගැන මට ඇත්තේ නොදැරිය හැකි වේදනාවකි”: මගේ මල්ලි හිජාස්
  හිජාස් හිස්බුල්ලා මගේ බාල සොහොයුරා ය. අගෝස්තු 25 වැනි දිනට එළඹුණු ඔහුගේ 40 වැනි උපන්දිනය ඔහුට ගත කිරීමට සිදු වුයේ පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ බවට අභූත චෝදනා එල්ල කරමින් අයුතු ලෙස අත්තඩංගුවට පත්ව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රැඳවුම් භාරයේදී ය. හිජාස් පිළිබඳව මට ඇති පැරණිතම මතකයන් අතර බොහොමයක් කළුබෝවිල සිට...
  Read More...
 • Hejaaz Detention: Fort Magistrate Orders CID To Submit All Statements Obtained In Investigations


  Following submissions by Defence Counsel that the Criminal Investigations Department is selectively reporting facts to the Magistrate in order to malign Hejaaz Hizbullah, Fort Magistrate today ordered the Criminal Investigations Department to submit a report of all statements obtained by them from persons relating to the investigations of Hizbullah.
  When the case was taken up today. Counsel for the Defence informed Court that the Criminal Investigations Department had obtained statements from all persons of the Save the Pearls Charity and the Teachers and Board of Management of the Al-Zuhriya Madarasa.

  However, none of those statements had been produced to date.
  They said that the statements would reveal that all the allegations made by the CID are a fabrication and were made in order to malign Hizbullah and...
  Read More...
 • Hejaaz Hizbullah: Symptom and symbol
  What made him more enigmatic was that unlike most others in his profession who shield their lives beneath a calm facade, he taught exceptionally well Apparently he called the Easter attackers “fools who died as fools.” I can picture Hejaaz saying that   There’s an image of Hejaaz Hizbullah I return to over and over again. It’s an image of him holding a placard at a protest in 2018. The placard reads, “Asilachaara parliamenthuwak wenuwata seelachara parliamenthuwak” (“A cultured parliament in place of an uncultured parliament”). The reason why it resonates with me is that, even in the ecstatic way he holds it, he is quite unlike the Hejaaz Hizbullah I once knew. But then I realise that the Hejaaz I once knew couldn’t have been the real guy. 
  I first encountered the man in 2013 at my law school. He didn’t...
  Read More...
 • Niqab Ban In France Violates Human Rights Of Muslim Women: UN Human Rights Committee
  The United Nations Human Rights Committee said France’s niqab ban violates the human rights of Muslim women and risks “confining them to their homes.” Women in France can be fined up to 150 euros for wearing the niqab, a full-face...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Will I Be Forgiven?

Latest

User Rating: / 16
PoorBest 

Will I Be Forgiven?

Understand Quran AcademyArticles > Will I Be Forgiven?
inspirationthemercyofallah
How do you deal with your sins? Do you take them lightly, or do they make you feel heavy and very, very guilty?
Let’s learn about real tawbah and get motivated to turn to Him again, and again, and again inshaa Allah!
In this week’s central ayah Allah At-Tawwaab makes a beautiful promise: . . . Except for those who repent, believe, and do righteous work. For them Allah will replace their evil deeds with good. And ever is Allah Forgiving and Merciful [Quran, 25:70]

Beautiful Tawbah

“Do tawbah!” he shouted at his son.
Tawbah often is simply translated as “repentance,” but it has a much deeper meaning and literally means “to return to” or “to retreat.” Tawbah doesn’t mean you despise yourself! Every sin is a chance and signal that you can grow closer to Allah ‘azza wa jall! Tawbah is one of the most beloved acts of worship.

Two Ways of Shaytan

Shaytan tries to prevent you from turning to Allah in two ways: He sometimes makes you not care about tawbah at all by tricking you into thinking too lightly of your sins. At other times he tries to make you feel unhealthily guilty by telling you that your sins are just too big or too often repeated and that you should feel ashamed to turn to Allah. In this way he makes you start despising yourself, doubting Allah’s love for you, and sometimes even giving up on doing tawbah and getting even more involved in sins because you are losing hope. Shaytan’s mission accomplished! Now, what should you do?

6 Practical Tips on Tawbah

1. Don’t put limits on the mercy of Allah.

If you think that your sins are too great or too many for the forgiveness of Allah, you are subconsciously limiting the mercy of Allah to human standards. Allah is At-Tawwaab, the Oft-Returning, to those who turn to Him. The question is not will He forgive me; the question is, will you turn to Him? So don’t let guilt keep you away from turning to Him with heart and soul after you sin. Focus on His greatness instead of on your sin, and move on!

2. Thank Him and know His promises!

If Allah enabled you to feel you want to do tawbah, thank Him because it is a blessing from Him to you. Allah ‘azza wa jall says: Say: ‘O ‘Ibaadi (My slaves) who have transgressed against themselves (by committing evil deeds and sins)! Despair not of the Mercy of Allaah, verily, Allaah forgives all sins. Truly, He is Oft‑Forgiving, Most Merciful. [Quran, 39:53] Read the Quran, so you can learn about His promises, as He does not break His promises. And His promises will motivate you in never despairing and will increase your love for Him!

3. Follow up a bad deed with a good deed straight away.

Let’s say you just shouted at your spouse, or even gossiped. Make it a habit to turn to Allah straight away (however “fake” that might feel to yourself at first) and for example say instantly ‘astaghfirullaah wa atuboo ilayk’ ( I seek forgiveness from Allah and I turn to You). Then do a good deed straight after. The Prophetsalallahu ‘alayhi wa sallam said . . . and follow up a bad deed with a good deed which will wipe it out . . . (At-Tirmidhee) So when you sin, for example, just open the Quran and read even one ayah– plus you get ten hasanaat per letter— or (go online) and give sadaqah straight away!

4. Be encouraged to turn to Him again and again.

Even if you repent sincerely and say you will never do it again but fall into the same sin the next day, you should still turn to Allah again and ask for forgiveness again and be determined again not to do it after. This does not mean you use the fact that Allah accepts repentance as an excuse to sin; it means the sinner is encouraged to do tawbah again and again and again and to never stop turning to Allah! The Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam said: The one who repents from sin is like the one who did not commit sin [Ibn Maajah]

5. Try to compare your misdeeds to His blessings.

How to make your heart repent? Try to think about all those sins you committed from puberty until now, like the sins of your body (like lying, gossiping) and the sins of your heart (like envy, arrogance). Also neglecting your duties (like disobeying your parents) as well as neglecting your acts of worship (like delaying your prayer). Now try to count the blessings of Allah regardless of all your misdeeds and you will realize what a beautiful Lord you have! Inshaa Allah this will open your heart to tawbah nasooha (sincere tawbah)!

6. Pray the tawbah prayer.

The Prophet said: Whenever one commits a sin, and then performs ablution perfectly, and prays two rakah wherein he seeks the forgiveness of Allah He will forgive him. [Ahmad] What a treasure! When you sin, try to pray these two units of prayer (salat ul tawbah) straight away or at least as soon as you can and don’t let Shaytan tell you differently!
Homework:
1. Take comfort, be motivated by, and share this hadith with others to inspire them to tawbah: The Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam said: Allah the Almighty has said: ‘O son of Adam, so long as you call upon Me, and hope in Me, I shall forgive you for what you have done, and I shall not mind. O son of Adam, were your sins to reach the clouds in the sky and were you then to ask forgiveness of Me, I shall forgive you. O son of Adam, were you to come to Me with an earthful of sins and were you then to face Me, without having associated anything with Me, I shall grant you an earthful of pardon.’ [At-Tirmidhee]

2. Memorize the dua after wudhu:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

O Allah, make me among those who turn to You in repentance, and make me among those who are purified.[An-Nasaa’i] Put it on a sticky note on the wall where you dowudhu so you don’t forget, inshaa Allah!
So whenever you sin, remember the formula of success mentioned in the central ayahRepent, believe in Allah, and His Mercy, and do good deeds and Allah ‘azza wa jall will not only forgive you, but even replace your bad deeds with good deeds. Laa ilaaha illAllah!
May Allah make us of those who turn to Him sincerely again, again, and again. Ameen.
Praying you will benefit,
Khawlah bint Yahya – United Kingdom
THE AYAH JOURNAL is dedicated to inspiring you to open the Quran every day, pick one ayah, and apply it to your own life by making acting on that ayah your mission for the day. Let’s bring back the message of the Quran to our daily lives! Check www.facebook.com/ayahjournal for examples.

Login Form