Wednesday, December 02, 2015
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ඔස්ට්‍රේලියාවේ මුස්ලිම්වරුන්ට 'ජාතිවාදය'
  ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන සෙසු ආගමිකයන්ට වඩා තුන් ගුණයකින් එහි වෙසෙන මුස්ලිම් ප්‍රජාව ජාතිවාදී නොසලකා හැරීම්වලට ගොදුරු වන බව සමීක්ෂණයකින් සොයා ගෙන තිබේ. සමීක්ෂණය සඳහා සිඩ්නි නුවර වෙසෙන මුස්ලිම් ජාතිකයන් හයසිය දෙනෙකු යොදා ගෙන ඇති අතර ඉන් සියයට පනස් හතක් පවසා ඇත්තේ තමන් ජාතිවාදී නොසලකා හැරීම්වලට මුහුණ දී ඇති බවයි. Image copyrightBBC World...
  Read More...
 • ‘‘බෞද්ධ ඉස්ලාමීය සුහදත්වය“ දර්ගා නගරයේ දී එළි දකියි
  දැන් තිබෙන්නේ යහපාලනය හා සංහිදියාව ගොඩනගන්න අවශ්‍ය යුගයක් බවත් ජාතික සමගිය මෙන්ම සහජීවනය හා සබැදියාව අපේ රටට ඉතාමත් අවහ්‍ය කරන යුගය් බවත් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා දර්ගා නගරයේ දී කීවේය. ඇමතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ දර්ගා නගරයේ දි ‘‘බෞද්ධ ඉස්ලාමිය සුහදත්වය සහ මුස්ලිම් සමාජය“ නම් කෘතිය එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවට සහභාගී...
  Read More...
 • Keep Internet Safe - Awareness and Signature Campaign Keep Internet Safe - Awareness and Signature Campaign
  Assalamu Alaykum, Please Participate and Support Jazakallah Khair ARC           Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 10 Habits of Happy Muslim Couples (Part 2 of 2)
  6. They make each other bloom   Did you know your spouse was a separate person with a unique mind, heart, body and soul before they married you? And did you know that they still are that individual person, only with you by their side?   Marriages begin to go headlong into constant unhappiness when one or both spouses forget this fundamental fact: marriage makes people partners, not parts of each other that must be controlled and bossed over. As unfortunate as the truth may be, your spouse has a lot more roles to play in life than just being your spouse; and whenever you restrict them from doing justice to all their roles, you’re going to be the cause of their constant frustration, which will only spill into your own marital relationship.   Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) has created each of us to contribute...
  Read More...
 • 10 Habits of Happy Muslim Couples (Part 1 of 2)
  What does it take to stay Muslim, married and extremely happy today? As oxymoronic as that just sounded, believe it or not, it’s absolutely possible!   Marriage, especially for Muslims, is a lot more than having someone to call a husband or wife. The marital relationship is an incredible blessing and divine sign, as Allah Ta'ala says in the Qur’an:   “And of His signs is that He created for you from yourselves mates that you may find tranquility in them; and He placed between you affection and mercy. Indeed in that are signs for a people who give thought.” [Qur’an: Chapter 30, Verse 21]   The whole purpose of having a spouse is to find tranquility in and with them; and our relationships with our spouses have signs that Allah Ta'ala is asking us to give thought to. How are some Muslim couples finding this tranquility in...
  Read More...
 • NSC Calls for Collective Action against Child Abuse, Rape and Murder in this Country
    ​ ​ 16-09-2015   His Excellency Maithripala Sirisena President Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Presidential Secretariat, Colombo Your Excellency, NSC Calls for Collective Action against Child Abuse, Rape and Murder in This Country:   The National Shoora Council (NSC), an umbrella body of 18 national Muslim Civil Society Organizations (CBO) vehemently condemns the brutal murder of the child Seya Sadevmini, who was strangled to death at Kotadeniyawa in Divulapitiya. NSC pleads for collective action against all types of abuses against children in our country. It appeals to His Excellency the President and the Hon. Prime Minister to reinforce law and the authorities to assure safe and secure lives for the children and women of our mother land and to take immediate actions...
  Read More...
 • Do We Mind Our Language?
  By Khalid Baig "Every religion has a distinct moral call and the moral call of Islam is haya." (Hadith Bayhaqi) Haya is an all-encompassing Islamic concept that includes modesty, decency, and inhibition against sin. It is an inner feeling. A state of mind that reflects itself in myriad ways. Among other things, it shows itself in the language one uses. How should one communicate about morally sensitive and delicate subjects? Anyone can be crude, explicit, and vulgar. But Islam civilizes this aspect of our life also and teaches us to be refined, subtle, and indirect. As a result, the language of Islamic societies has been the language of haya. They do not talk about some subjects, (not publicly at least), not because of ignorance, but because they know. When there is need to talk about sensitive subjects, they are mentioned in a language...
  Read More...
 • 8 things you can do to counteract the effects of stress
  1. Increase dhikr (remembrance of Allah): "Those who believe, and whose hearts find satisfaction in the remembrance of Allah: for without doubt in the remembrance of Allah do hearts find satisfaction (Qur'an, 13:28)."     2. Increase prayers: "O you who believe! Seek assistance through patience and prayer; surely, Allah is with the patient (Qur'an, 2:153)." Regardless of the type of meditation, recent studies have verified the physiological effects of meditation. Most of those mediations consist in focusing on something, repeating some words and breathing (Greenberg, p.142, 143).     3. Perform ablutions: The most important component of relaxation is what Hans Loehr calls "the rituals of success." These rituals may be as simple as making ablution; yet, they must be performed properly for it is not enough to pass water on the body...
  Read More...
 • The Search for Love
  I spent my life running after the creation. I have always been what you might call ‘needy’. I needed friends, I needed people. All the time. And I couldn’t handle letdowns. But at the heart of what makes us run after the creation, is simply love. The need to give and receive love. This need has been put in us by the Creator. And every need created by God, has been created for a purpose. The need to give and receive love was created as a driver. A driver that pushes us back to God. You see, we began with God, and God wants us to come back to Him in this life—even before we come back to Him in the next. So He puts inside us, drivers intended to bring us back. Intended to bring us back Home. But our problem is we get lost along the way. We can’t deny the drive; but we get lost because we seek to fulfill it in the wrong way. We look...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Celebration in Egypt as Morsi declared winner

World News

User Rating: / 14
PoorBest 

Muslim Brotherhood candidate and president-elect in victory speech vows to unite the country and stand up for democracy.

The Muslim Brotherhood's Mohamed Morsi has officially won Egypt's presidential election and will be the country's next president, the electoral commission has announced.

Morsi picked up 13.2 million votes out of just over 26 million, giving him about 51 per cent of the vote. His competitor, Ahmed Shafik, the final prime minister under Hosni Mubarak, received 12.3 million. More than 800,000 ballots were invalidated.

The president-elected delivered a victory address on Sunday night. He spoke on state television, long a medium which demonised him and the Muslim Brotherhood. He thanked the Egyptian people for their votes, calling them "my family" and "my beloved," and promised to work to "restore their rights."

"I have no rights, only responsibilities," Morsi said. "If I do not deliver, do not obey me."

He also reached out to the army, the police, and Egypt's intelligence services, thanking them for their work in protecting the country, and promised to "preserve" the military.

Congratulations from abroad

Tens of thousands of people flocked to Tahrir Square to celebrate Morsi's victory, where they waved Egyptian flags and chanted "God is great" and "down with military rule."

Mohamed Hussein Tantawi, Egypt's military ruler, congratulated Morsi on his victory, state television reported. Reactions also trickled in from around the region: The governments of Turkey, the United Arab Emirates, and the Palestinian Authority congratulated the winner.

Binyamin Netanyahu, the Israeli prime minister, said in a statement that he "respects the outcome" of the election, and "expects to continue cooperation with the Egyptian administration". Morsi made an oblique reference to Israel in his victory speech, when he promised to "keep all international treaties," a vow which would include the 1979 Camp David Accords between Israel and Egypt.

The White House also congratulated Morsi, and urged him to "advance national unity by reaching out to all parties and constituencies."

Bishop Pachomius, the caretaker pope of Egypt's Coptic Church, issued a short statement congratulating Morsi. The Coptic community makes up about 10 per cent of Egypt's population, and some were worried by Morsi's candidacy, fearing that his government would restrict their personal freedoms.

Gehad el-Haddad, Morsi's campaign spokesman, said in an interview shortly after the results were announced that Morsi would work to be a "president for all Egyptians".

The president-elect is expected to take his oath of office later this month in front of the country's supreme court - though a spokesman said on Facebook that Morsi would take the oath in front of parliament, the "only elected institution" in the country.

The Muslim Brotherhood said in a statement that Morsi had resigned his positions in both the Brotherhood and its Freedom and Justice Party, fulfilling a campaign pledge.

There was no immediate reaction from Shafik's campaign.

Political uncertainty ahead

Morsi's victory caps off more than a week of behind-the-scenes negotiations between the Brotherhood and the ruling Supreme Council of the Armed Forces (SCAF). He claimed victory just hours after last week's runoff election, based on unofficial numbers tallied by the Brotherhood, but the commission delayed its official announcement until Sunday.

In the intervening days, Khairat al-Shater, the Brotherhood's political boss, met generals from SCAF at least once. Sources say they were negotiating exactly what powers the president will have.

Despite Morsi's victory, many of those questions about his power remain unanswered.

"This is not the end of the game, it's a start of a huge responsibility," el-Haddad told Al Jazeera.

"It comes with more challenges, turning from being the largest opposition group in Egypt to leading the country with its national front."

Shortly before the polls closed last week, the generals issued a decree sharply limiting the powers of the new president. It permitted him to declare war, for example, only with the approval of the military council.

SCAF will also keep control of legislative power, and the budget, until a new parliament is elected. Egyptians went to the polls in November to elect a legislature, which was dominated by the Freedom and Justice Party, but it was dissolved earlier this month after a high court ruling found parts of the electoral law unconstitutional.

Saad el-Katatni, the speaker of the now-dissolved parliament, also met with officials from SCAF, and told them that the Brotherhood would not accept the court ruling or the election-night decree. But it is unclear whether the Brotherhood ultimately accepted those decisions in exchange for the presidency.

Either way, the military council - which has promised to hand over power to a civilian government on June 30, in a "grand ceremony" - will remain a powerful force in Egyptian politics, despite the election of a civilian president.

Courtesy: Al Jazeera

 

 

Login Form