Friday, December 13, 2019
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Religious tolerance under scrutiny in Sri Lanka

Featured Articles

User Rating: / 13
PoorBest 

Vol - XLVII No. 22, June 02, 2012 | Nirmal Ranjith Dewasiri

Nirmal Ranjith Dewarsiri is with the department of history, University of Colombo.

The recent attack led by Buddhist monks on the Khairya Jumma mosque located in the so-called “sacred zone” of the Dambulla rock temple in the central province is important even though it did not develop into a larger scale clash between the Buddhist and Muslim communities of Sri Lanka. The Dambulla Khairya Jummah mosque had been in existence for over 60 years and the mosque trustees have legal documents regarding its construction. On Friday the 20th of April 2012 a tense situation arose as regular Friday prayer at the mosque was prevented by a gang led by Buddhist monks who claimed that it was an illegal construction built on sacred Buddhist ground.

Many view this incident as an isolated event led by a group of extremists; an event which was easily quelled as it did not represent the sentiments of the majority Buddhist populace. Although this may be true, this line of thinking conceals some of the realities of the inter-religious relations in Sri Lanka within which the Dambulla incident could be located. In this short piece, I attempt to highlight existing problems in the religious setting in the Sinhala-Buddhist south of Sri Lanka giving special attention to the Dambulla incident.

In my view the Dambulla incident is only one such occurrence among many attacks on non-Buddhist religious spaces by Buddhist elements. Most of these incidents remain unknown to the general public as they are not widely reported given the obvious biases of the mainstream media. For example, in the recent past, there was a series of attacks on more recently established churches belonging to various Christian denominations in Sri Lanka. It was quite obvious that these attacks were well organised. There were also other occasional incidents where clashes took place between Buddhist and other religious communities. These apparently isolated occurrences can very well be located in the context of the “Buddhist revival” that has been underway in the last decade and half in Sri Lanka. This “revival” goes hand in hand with two significant phenomena. First, the formation of several new middle class social layers in the fast expanding Colombo suburban belt and many regional towns. Second, the upsurge of extreme Sinhala Buddhist nationalism that is very well supported by members of these new social layers. Both these phenomena are a direct outcome of the expansion of the capitalist economy in the last few decades in Sri Lanka.

The aggressiveness shown by both lay and clergy members of the mob that intruded into the mosque premises in Dambulla characterises this Buddhist revival. A sign board placed near a famous Buddhist site in Boralesgamuwa, a town in the suburbs of Colombo home to the new middle classes, illustrates very well the religious mind of the Buddhist revival. This reads in Sinhala as follows: ‘Jāti āgam bēda näti sri lankāva bauddha rājjayak vēva!’. This roughly translates to “May Sri Lanka, sans racial and religious divisions, be a Buddhist land!” Clearly the two elements of this statement are mutually contradictory. On the one hand, it appears as if it celebrates peaceful religious co-existence because “Jāti āgam bēda näti” is the standard and official parlance with which ethnic and religious diversity is acknowledged. These words are always uttered by politicians and other public figures in their public speeches. The other part of the statement carries exactly the opposite meaning. This, I propose, symbolises the contradictory nature of the majority Sinhala Buddhist mindset towards religious diversity within the island.

The Rajapakse Regime's Positions

This paradox became clearly visible in the events that took place around the Dambulla incident. The Mahinda Rajapaksa regime, while accommodating almost every group of ultra Sinhala Buddhist nationalist elements, nurtures a strategically important political alliance with the Muslims. This alliance is more important for the regime internationally than locally, as Muslim countries constitute a major source of support in international fora, especially in the context of growing tensions between Sri Lanka and the Western Bloc. The last thing that the regime can afford at this juncture is to offend its international Muslim allies over sensitive religious issues. It is important to keep in mind that Iran issued a carefully worded statement immediately after the incident expressing its concern over the Dambulla incident, announcing that the government of Iran was hopeful that the Sri Lankan government would take measures to quell religious tensions. It is likely that the regime changed its initial response to the event which mainly aimed at pleasing anti-Muslim elements.

Beneath the tactical alliance between Muslim politicians and the mainstream Sinhala Buddhist political elite, there are serious fault lines in the relationship between Muslims and Sinhala Buddhists. Sinhala Buddhist nationalism generally perceives Muslims to be a grave threat. This sentiment was clearly articulated during the early phase of the present wave of the Buddhist revival by the popular monk Gangodavila Soma whose mysterious death, while travelling in Russia in late 2003, was attributed to an international anti-Buddhist conspiracy. His anti-Muslim outcry even provoked late M. H. M. Ashraff, an influential Muslim politician at that time, to counter him in a live debate on television, which many believed was a setback for the popular Buddhist monk. Most importantly, at that juncture, neither of the two major political parties directly supported Soma’s aggressive campaign which was potentially dangerous for the peaceful coexistence of different religious groups in Sri Lanka.

The political alliance that was forged during the last decade which ultimately brought the present regime to power transformed this aggressive Buddhist revival into a semi-official affair. The dominant player facilitating this state sponsorship of aggressive Buddhist revival is the Jathika Hela Urumaya (JHU- National Sinhala Heritage Party), a key coalition partner of the present regime.

A trademark feature of this push towards Buddhist supremacy is the invasion of public spaces by raising permanent religious constructions and holding innumerable religious rituals at public places. These activities are supported by the state, local politicians and most importantly the new business elite. This Buddhist revival has reached new frontiers in the post-war North and East, predominantly Hindu and Muslim provinces, where Buddhist activities are facilitated through the active support of the military, mass participation of southern Sinhala Buddhist pilgrims to the North and political support of groups such as the JHU. This emergence of a competing religious space is being cautiously viewed by non-Sinhala Buddhist sections of the post-war North and East.

Organisers of these activities successfully mobilise certain social segments such as three-wheeler drivers, small traders and other groups which constitute unorganised labour. Aggressive in their social behaviour they are ideally suited to carry out these Buddhist activities. Moreover, these activities give them much needed social identity and empowerment. These are the same groups that were mobilised by the military and police during the last phase of the war to support public security arrangements in the South, especially in Colombo.

Although the Dambulla incident did not evolve into a communal clash it exposed serious fault lines existing at the structural level of inter-religious relations in Sri Lanka. These worrying contradictions are concealed by the façade of the official rhetoric of religious harmony.

Courtesy: Economic&Political Weekly

Login Form