Wednesday, November 14, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • Points to assist a declining marriage
    Points to assist a declining marriage   The Hadith questions the manhood of a person who beats his wife up during the day and derives pleasure from her during the night. Good marriages require patience, kindness, humility, sacrifice, empathy, love, understanding, forgiveness, and hard work. Following these basic principles should help any marriage to improve. The essence of them all can be summed up in one sentence: Always treat your spouse the way you would like to be treated.   Amidst busy schedules and tasks on the parts of both women and men, Muslim husbands and wives tend to forget the real reasons behind marriage and likewise the rights of each other. Subsequently, they deprive themselves, their mates and their children of the happiness and tranquility that is the bedrock of a successful family. This unbalanced vision towards...
  Read More...
 • 11 Signs of Kibr (Pride/Arrogance)
  read time: 2 min The Prophet ﷺ said, “No one who has an atom’s-weight of Pride in his heart will enter Paradise.” A man said, “O Messenger of Allah, what if a man likes his clothes and his shoes to look good?” He ﷺ said, “Allah is Beautiful and loves beauty, Pride means rejecting the truth and looking down on people”(Sahih Muslim). Commentary: The word or the name for arrogance/pride in Arabic is ‘Kibr’. This is the inner quality of pride. The name of the outward quality is ‘Takabbur’ which means arrogance. Arrogance is a blameworthy characteristic which is the feature of Iblees and his followers in this world, those on whose hearts Allah Ta'ala has placed a seal.   11 Signs of a Person Having Pride/Arrogance:   ▪ He doesn’t like others to have what he has ▪ He cannot avoid anger ▪ He cannot avoid...
  Read More...
 • 6 Practical Steps Toward Sincere Repentance
  Most people are aware of the conditions people must fulfill before their repentance is accepted, namely giving up the sin, regretting the sin, and determining never to commit it again.   However, in this article we will highlight some practical steps people should follow in order to help achieve sincere repentance.   1: Trying to count all the sins that you have committed since adulthood until the present time.   This is an introduction to repenting for all these sins, because when the soul considers all its sins, it will be humble and tend to repent as soon as possible. Here is a list of the categories of sins to help you remember your past sins:   - Sins of the body, such as the tongue (backbiting, tale-bearing, lying, and ridiculing others); the eyes (looking at what is prohibited), ears, hands, feet and private parts.   -...
  Read More...
 • 13 points on Shukr (Thankfulness) to Allah Ta’ala
  1. We can never count Allaah’s Blessings: Be ever grateful to Allaah Ta’ala for everything that you possess including your wealth, health, status, intellectual abilities and life. Allaah says: “Is, then, He Who creates comparable to any that cannot create? Will you not, then, take heed? For should you try to count Allaah’s blessings, you could never compute them…” (An-Nahl 16:17-19). 2. Shaytan’s primary mission is to make human beings ungrateful: From the very beginning of the human being’s creation, the issue of gratefulness and thankfulness to Allaah Ta’ala has been debated. After refusing to bow to Adam, Satan said: “Then I will certainly come to them from before them and from behind them, and from the right-hand side and from the left-hand side, and You (Allaah) shall not find most of them thankful” (Al-Araf...
  Read More...
 • Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission Voters List Details For 2019 Government Schools Grade One Admission
  Assalamu Alaykum W W. Voters List details required for 2019 Government Schools Admission for Grade One (I.e. From 2013- 2017) could be obtained from below link of Elections Department : http://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

ACJU Appeal to Muslims of Sri Lanka

Local

User Rating: / 0
PoorBest 

In an important statement issued to the public by All Ceylon Jammyyathul Ulma (ACJU) on the prevailing situation in country after the Dambulla Mosque incident, they appeal to all Muslims of Sri Lanka to maintain peace and calm without disupting law and order by holding improper demonstrations causing inconvenience to public and damaing public property. ACJU reminds Muslims of Sri Lanka that they should not forget the fact that the majority of the Buddhist poepl are peace loving, rational and fair minded; and they do not approve such acts.

ACJU futher reiterates that according to Islam the best weapon for Muslims in such situations is Supplication, thus request Muslims to pray and observe fast and make Dua to seek His assistance.

The official appeal reads as follows:

ACJU/MDA/008/1433

An appeal to the Muslims!
A request from the All Ceylon Jamiyathul Ulama

Muslims of this country are deeply worried over the recent incident took place in Dambulla in which a gang stormed the Jumma Mosque of Dambulla and damaged the place on 20 April, Friday. Muslims along with peace loving citizens of Sri Lanka are fretful if this incident would negatively impact the reconciliation that has started to sprout among communities since recently.

In the meantime, some insist that sturdy actions should be taken to display the denouncement of the Lankan Muslim community for this unholy act. However, we would like to remind them that there is a set of actions that should be followed by the believers during such times of distress.

Islam says supplication is the best weapon for a believer. Therefore, we request that we Muslims should pray to Allah for His assistance while repenting for our sins and seek His help by spiritual proceedings such as fasting. Also, the ACJU believes that justice should be sought by legal means as well.

Other than that, Muslims should refrain from disrupting law and order by holding improper demonstrations causing inconvenience to the public and damaging public property. Moreover, we should not forget the fact that majority of the Buddhist people are peace loving, rational and fair minded people and that they do not approve such acts and therefore we should be attentive of not hurting their feelings by taking offensive course of actions such as slamming other faiths which is not fitting for true believers. Allah says in the Holy Qur’an not to slander what other people worship beside Allah.

Therefore, the ACJU requests the Muslims of this country to always abide by the teachings of Islam. In the meantime, ACJU does not organize public protests or Harthals as a principle. However, ACJU would like to advise those who consider such actions to conduct them peacefully and within the perimeters of law of the country while specifically mindful of the consequences for defiance.

Also, we call upon Muslims of this country to collectively hold a fast on Thursday, 26 April and on the following day males to gather outside the mosques in their respective areas soon after the Jumma prayer and pray to Allah to show the straight path those responsible for the wrongdoings and also protect those who are in just and upright.

Ash Sheikh M. M. A. Mubarak

General Secretary

All Ceylon Jamiyathul Ulama


அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா விடுக்கும் முக்கிய வேண்டுகோள்!

கடந்த வாரம் தம்புள்ளையில் நடந்து முடிந்த பள்ளிவாசல் தாக்குதலையடுத்து நாடெங்கிலுமுள்ள முஸ்லிம்கள் மிகுந்த கவலையிலும் இதுவரை காலமாக நிலவி வருகின்ற சமூக ஒற்றுமை சீர்குழைந்து விடுமோ என்ற அச்சத்திலும் இருந்து வருகின்றனர். சிலர் மேற்படி விடயத்தை கண்டிக்கவும் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டுமென்று தூண்டிக்கொண்டும் இருக்கின்றனர். இந்நிலையில் இஸ்லாம் காட்டிய வழிமுறையொன்று இருக்கிறது என்பதை அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா நினைவூட்ட விரும்புகிறது.

பிரார்த்தனையே ஒரு முஸ்லிமின் ஆயுதம் என்ற அடிப்படையில் துஆக்கள், தௌபா, இஸ்திஃபார், சுன்னத்தான நோன்புகள் ஆகியவற்றை கடைப்பிடிக்குமாறு வேண்டிக் கொள்ளும் அதேநேரம் சட்டரீதியாகவும் ஒழுங்காகவும் உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவேண்டும் என்பதில் உறுதியாக நிற்கிறது.

கண்டனங்களை உரிய இடங்களுக்கு எத்தச் செய்ய வேண்டும் என்பதில் குறியாக இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் பொதுச் சொத்துக்களை சேதப்படுத்துவதோ, சாலைமறியல்களில் ஈடுபடுவதோ, வீதிப்போக்குவரத்துக்கு குந்தகம் விளைவிப்பதோ கூடாது. அதேநேரம் ஒட்டுமொத்தமாக எம்மோடு இணங்கி நடக்கும் பௌத்த சகோதரர்களது மனம் புண்படுமாறு நடந்துகொள்ளவும் கூடாது. அவ்வாறே எமது பள்ளிவாசலைத் தாக்கினார்கள் என்பதற்காக மதங்களைத் தூற்றுவதை தவிர்ப்பதுடன், நடுநிலைமையானவர்களோடு நன்முறையில் நடந்து அவர்களது உள்ளத்தையும் நாம் வென்றிட வேண்டும். இது ‘நம்பிக்கையாளர்களே! அல்லாஹ் அல்லாத எவற்றை அவர்கள் இறைவன் என அழைக்கிறார்களோ அவற்றை நீங்கள் திட்டாதீர்கள்” என்ற அல்குர்ஆனின் அறிவுரையாகும்.

ஒரு சிலர் பள்ளிவாசல் விடயத்தில் காட்டுமிராண்டித்தனமாக நடந்து கொண்டார்கள் என்பதற்காக முஸ்லிம்களாகிய நாம் அவ்வாறு நடந்துகொள்ள முடியாது. எமக்கென இஸ்லாம் கூறியுள்ள வரையறைகளைப் பேணி நடந்து கொள்ளவே சகல முஸ்லிம்களையும் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா அழைக்கும் அதேவேளை, ஜம்இய்யத்துல் உலமா ஹர்த்தாலுக்கு அழைப்பு விடுக்காத போதிலும் ஹர்த்தாலில் ஈடுபடவிரும்புவோர் இஸ்லாமிய ஒழுங்குகளைப் பேணி நடக்கவேண்டுமெனவும் வரம்புமீறும் போது ஏற்படும் விபரீதங்களையிட்டும் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறது.

எதிர்வரும் வியாழக்கிழமையன்று (26) நோன்பு நோற்று வெள்ளிக்கிழமை ஜுமுஆவுக்கு சமுகந்தரும் யாவரும் பள்ளிவாசல் முற்றவெளியில் ஒன்றுதிரண்டு குறித்த செயலில் ஈடுபட்டோருக்கு உரியதை வழங்கவேண்டும் எனவும் நேர்வழி நாடி நிற்போருக்கு அதனை அல்லாஹ் வழங்கவேண்டுமெனவும் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திக்குமாறு அனைவரையும் வேண்டிக்கொள்கிறது.

அஷ்-ஷைக் எம்.எம்.ஏ. முபாரக்

பொதுச் செயலாளர்

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா


සමස්ත ලංකා ජමියතුල් උලමා (මුස්ලිම් ආගමික නායකයන්ගේ සංවිධානය)
විසින් නිකුත් කරනු ලබන වැදගත් නිවේදනයයි.

පසුගිය සතියේ දඹුල්ල නගරයේ සිදුවූ , දෙවස්තානයට පහර දීමේ සිද්දියෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිර ජීවත්වන මුස්ලිම් බැතිමතුන්

ඉතා කනගාටුවට පත්වී සිටින අතර මෙතෙක් කල් පැවැති සමාජයීය සහජීවනය බිද වැටෙදෝ යන සැකයකින්ද පසුවෙති.

ඒ අතරම සමහරුන්, මෙම සිද්ධියට විරුධත්වය පැයුතු අතර, ඒ සදහා කටයුතු කල යුතුය් කියාද ජනයා අවුස්සාලන්නට වෙර දරති.

මෙවන් අවස්ටාවලදී කටයුතු කලයුතු අයුරු පිලිබඳ , ඉස්ලාම් ධර්මය විසින් නිර්දෙෂකොට පෙන්වාදී ඇති මාර්ගයන් ඇති බව ජනයාට අවධාරණය කිරීමට සමස්ත ලංකා ජමියතුල් උලමා සංවිදානය කැපවී සිටී.

අවශ්‍ය නීතිමය පියවරයන් ඇතිනම් ඒවා ගතයුතුය් යන දැඩි ස්ථාවරයේ මෙම සංවිදානය සිටින අතර, මුස්ලිමුන්ගේ ආයුධයන්වන, ප්‍රාර්ථනාවන්, උපවාසය, පාපයන්ට සමාව අයැද සිටීම, දේව යාඥාවන් යනාදී ධර්මිෂ්ඨ ක්‍රියාවල යෙදෙන ලෙසත් මුස්ලිම් ජනයාගෙන් ඉල්ලා සිටී.

තම විරුධත්වය නිසි තැන්වලට දැනෙන්න සැලැස්විය යුතු සිතා කටයුතු කරන්න වෙර දරන සැම කෙනෙක්ම , මාර්ග අවහිර කිරීම, හර්තාල් කිරීම, පොදු දේපල වලට හානි කිරීම යනාදී කටයුතු කිසිසේත්ම නොකළ යුතු වග දන්වා සිටිමු! එමෙන්ම, අප සමග චිරාත් කාලයක් සහෝදරයන් ලෙස ජීවත් වන බොදු ජයයාගේ සිත් තැවුලට ලක්වන අයුරින් කිසිසෙත්ම ක්‍රියා කිරීමෙන්ද වැළකී සිටින ලෙස අනුශාෂනා කරමු. අපගේ දේවස්ථානයට පහර දීම කාරනාකොටගෙන , අන්‍ය ආගම්වලට දොස් පැවරීමෙන් වැළකී සිටියයුතු අතර , මධ්‍යම පතිපදාව රකිමින් අප සමග සහජීවනයෙන් ජීවත් වන සහෝදර ජනයාගේ සිත් දිනා ගැනීමද අපගේ යුතුකමක් වන්නේය යන්න අවධාරණය කරමු .

මෙය වූ කලී " විශ්වාස වන්තයනී අල්ලාහ් නොවන වෙන යම් දෙයකට ඔවුන් දෙවියන් යැය් පවසත්ද , ඔවුනගේ විශ්වාසයට බදුන්වූ දේවලට කිසිවිටෙකත් අපහාස නොකරන්න" යන ශුද්දවූ කුරානයේ උපදේශය ද වන බැවිනි .

මෙම දේවස්ථානය පිලිබඳ සිද්ධියේදී සමහරුන් කනගාටුදායක අයුරින් කටයුතු කලද, මුස්ලිමුන් ලෙස අපට එසේ කල නොහැක. එමෙන්ම ඉස්ලාමීය උපදේශයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් එම යහධර්ම අනුගමනය කරමින් කටයුතු කරන ලෙස සමස්ත ලංකා ජමියතුල් උලමා සංවිදානය ආයචාත්මකව සැමට උපදෙස් දෙය්.

කිසිම හර්තාලයකට ජමියතුල් උලමා සංවිදානය කිසිවකුටත් ආරාධනා නොකරන අතර , එලෙස හර්තාල් කොට තම විරෝධතාව ප්‍රකාශ කරන්නට සැරසෙන අයවලුන්ට, දැඩිලෙස ඉස්ලාමීය උපදේශයන් අනුගමනය කරන ලෙසත් , සීමාව ඉක්මවා යන අවස්ථා තුලින් උද්ගතවිය හැකි අමිහිරි අත්දැකීම් පිලිබදවත් සැලිකිලිමත් වනලෙස අවවාද කරනු කැමැත්තෙමු.

එළඹෙන 26 වන බ්‍රහස්පහින්දා දින උපවාස කොට, සිකුරාදා ජුම්මා සලාතයෙන් පසු තම තමන්ගේ දෙවස්ඨාන අභියස(මිදුලේ) රැස්වී සිදුවූ සිද්දීන් වලදී සාධාරණය ඉටුකර දෙන ලෙස අල්ලාහ් දේවියගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන ලෙස අනුශාෂනා කොට සමගින් ඉල්ලා සිටිමු .

මෙවගට,

එම.එම. ඒ . මුබාරක්

මහ ලේකම්,

සමස්ත ලංකා ජමියතුල් උලමා සංවිධානය

 

 

 

 

 

 

Login Form