Friday, February 21, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Impact Of Buddhism, Politics & Corruption On The Rule Of Law

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 


Impact Of Buddhism, Politics & Corruption On The Rule Of Law

January 15, 2017 | Filed under: Colombo Telegraph,Opinion | Posted by: 
By Mass L. Usuf
“Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.” ~ Martin Luther King Jr.
My interest in writing this opinion is solely in relation to the Rule of Law (ROL) and its application in post-conflict Sri Lanka. There were promises echoed from the stages of both the Presidential and General elections with much hype, to transform Sri Lanka into an exemplary nation. Nearly two years after, even a semblance of this looks a distant mirage?
Events of the recent past indicates that there are at least three areas which impact on the ROL locally. They are Buddhism, politics and corruption. These three are intertwined and difficult to manage. For instance, politics is tainted with Buddhism and corruption. The solution is to first untwine and separate each of these from the other and, secondly, to distance each of these three factors from this idea of the ROL. To do this there are certain conditions precedent :
 1. Determination (firm and sincere), to establish a decent civil society;
 2. Positioning (truly), the interest of the nation above personal interests, ambitions and political party pursuits;
 3. Inclination (strong), towards upholding truth and justice;
 4. Resolution (unswerving), to apply the law equally to all including the monks and politicians; and,
 5. Courage, bravery, impartiality and the real character of patriotism.
It is apt to refer to a statement by the Late Justice Weeramantry, “there can be no democracy in a country unless the rule of law prevails at every level from the humblest to the most exalted citizen.”
Are these monks alone?
For the sake of brevity, I will confine myself only to the first of these three i.e. Buddhism. As far as Buddhism is concerned the excellence of it’s teachings is well known worldwide. What is not equally known is the irreparable damage that is being done to Buddhism. There have been several scholarly opinions expressed in the Colombo Telegraph time and again, mostly written by Sinhala Buddhists. Almost all of which expressing concern on the same lines namely, the damage being perpetrated on Buddhism. Strangely, not by any non-Buddhist but by the Buddhists themselves. More so, by some of those who have chosen to adopt the strictures of Buddha and donned the saffron robe. Are these monks alone? Nay, they are ably supported by the cohorts within the bureaucracy and those outside. Evidently for their selfish political gains and, the cunning foxes among them, eyeing greater political ambitions in the future.
Racialist nationalism and buddhism are opportunistic slogans used by these so called ‘patriots’ and ‘saviours’. The Rule of Law for such elements is an obstacle.
Is Buddha A Prophet Of Islam?
This is a subject of much intellectual debate and scholarship. I must make mention of this in passing. Some may feel uneasy or even jealous arising from a sense of possessiveness that a Muslim is writing about Buddhism. Be aware that Buddhism is a universal message and not the private property of the Sinhalese. I love Buddhism and I love the Buddhism in it’s original form. I, obviously, do not love the corrupted version of Buddhism as it is commonly being practised today.
My love for Buddhism stems from my adherence to Islam. It teaches that to every nation messengers and reformers have been sent at different times. Such Reformers preached what was suitable for that time and for those people.
“And for every community or a nation, there is a Messenger;” (Quran, Chapter 10 Verse 47)
“Truly We inspire you, as We inspired Noah, and the prophets after him, as We inspired Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon, and as We bestowed unto David the Psalms;”
“And Messengers We have mentioned to you before, and Messengers We have not mentioned to you,…” (Quran, Chapter 4 Verse 163–164)
Note the last sentence, ‘Messengers We have mentioned to you before, and Messengers We have not mentioned to you’. A subject under study is if Buddha can be among one such Reformer who has not been mentioned but was Awakened to guide and reform mankind. Most of what he preached within the context of his time is in harmony with the progressive teachings of Islam. The final Reformer being Prophet Muhammed (Peace be upon him). This is, however, a totally different subject which can be dealt with on a later occasion.
Environment Of Impunity
It would be really humorous to think of a group of Congressmen writing a letter to their President, Barrack Obama, requesting him to take into custody and charge a suspect for inciting hate. Sadly, what would be considered a joke in the United States of America is a reality in Sri Lanka. Last month, (2nd December 2016) a letter was addressed to President Maithripala Sirisena signed by twenty one Muslim Parliamentarians requesting him “to take all extremists who are causing hate amongst communities into custody and charge them for inciting hate.” Does this action of the Members of Parliament demonstrate the absence of the normal standards of the Rule of Law? Something is amiss to require the intervention of the Chief Executive of the country over a simple investigation and prosecutorial matter. What is clear from this is the environment of impunity that has been created by the politicization of the Executive by successive governments. Wither the Rule of Law. In the absence of ROL chaos reigns and democracy diminishes.
I Will Kill You!
The virtues of the Noble Eightfold Path are very well known to the monks than to the layman. Despite this, it is alleged that Ampitiye Sumanarathana, a monk, by his conduct has either directly or indirectly brought disrepute to Buddha, Buddhism and to the respected venerable monks in the most offensive and disparaging manner. He is perceived by many to have violated these virtues by spewing out hate filled, abusive and derogatory words against another human being.
The essence of Pancha Sila (five virtues) is boundless compassion (metta). One of the virtues of the pancha sila is to abstain from killing (Panatipata). Monks take this pledge daily and also asseverates this virtue to the laymen everyday. It was shocking to see a monk who utters “Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami: I undertake the precept to refrain from destroying living creatures”, threatening a government servant saying, “I will kill you”. Ironically, in the presence of the Police who are also government servants.
Reflect for a while at the Sila (purity of conduct) Samadhi (Tranquility) and Panna (Insightful wisdom) of this monk. (see video: CT, 12.11.2016). How many times would he have hypocritically mentioned “Sabbe satta bhavantu sukhitatta” (May all beings be happy) in Metta Bhavana (Loving-Kindness meditation)?
Who is bringing disrepute to, and destruction of, Buddhism?
Nexus Between Buddhism And The ROL
Were the laws of this land relaxed just because he is a monk? Does wearing the saffron robe entitle one to make threats against the life of another citizen? Do they enjoy the status of primus inter pares (first among equals) and have stationed themselves beyond justice? Sarcasm would have it that the traditional concept of Separation of Powers be reviewed to include these unbuddistic monks as a new entity along with the Legislative, Executive and the Judiciary.
Here comes the nexus between Buddhism and the ROL.
 1. Article 12 (1) of the Constitution? “All persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law.”
 2. Article 9 of the Constitution? “… it shall be the duty of the State to protect and foster the Buddha Sasana…”.
 3. The Police Ordinance Section 79 (2)? “Any person who in any public place or at any public meeting uses threatening, abusive or insulting words or behaviour ……., shall be guilty of an offence under this section”.
 4. The Prevention of Terrorism Act Section 2 (1)(h)? “Any person by words either spoken …………. causes or intends to cause commission of acts of violence or religious, racial or communal disharmony or feelings of ill-will or hostility between different communities or racial or religious groups …. Shall be guilty of an offence”.
 5. The several Penal Code provisions relating to hate speech, threat of injury to Public Officer, criminal intimidation etc. all of which are offences.
Dear Mr. President and Mr. Prime Minister, what happened to that passionate election pledge that the Rule of Law shall be established?
Gnanasara’s rendezvous with President and the ROL
Gnanasara who famously called H.E. President Maithripala Sirisena, “rukada nayakayek – a puppet leader”, and demanded, ජනාධිපති තුමනි, ඔබ වහාම ඉල්ලා අස් වෙන්න “President, you resign immediately” is also on record stating among other matters, as follows:
To be continued…..

Login Form