Wednesday, November 21, 2018
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විරෝධතා පා ගමනට ජල ප්‍රහාරයක්
  (ඉන්දිකා රාමනායක ) බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම්  ගලබොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් නිදහස් කරන්නැයි  ඉල්ලමින් සංවිධාන  කිහිපයක් එකතු වී පැවැත්වු විරෝධතා පාගමනකට  ගාලු පාර ජනාධිපති  ලේකම් කාර්යාලය අසළදී ජල ප්‍රහාර එල්ලකරමින්  විසුරුවාහැරීමට පොලීසිය කටයුතු කළේය. http://www.lankadeepa.lk/latest_news/%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F-%E0%B6%B4%E0%B7%8F-%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%A7-%E0%B6%A2%E0%B6%BD-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A/1-540633 Please...
  Read More...
 • Protest by monks teargassed
  The Police fired teargas at a protest by some Buddhist monks near the presidential secretariat calling for the release of Ven. Galagodaatte Gnanasara Thera a short while ago.  They also used water cannons to disperse the protesting monks. http://www.dailymirror.lk/article/Protest-by-monks-teargassed-158586.html Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • Sri Lanka MPs hurl 'chilli powder' and chairs in fresh chaosLegislators allied to disputed PM Rajapaksa fight with rivals in second day of clashes
  Legislators allied to disputed PM Rajapaksa fight with rivals in second day of clashes
  and  in Colombo Fri 16 Nov 2018 10.28 GMTLast modified on Fri 16 Nov 2018 14.12 GMT Read More...
 • Sri Lanka MPs pass no-confidence vote against new prime minister
  Lawmakers show their support for Sri Lanka's ousted prime minister Ranil Wickremesinghe during a parliamentary session in Colombo on November 14, 2018. Colombo, Sri Lanka (CNN)Sri Lankan lawmakers have passed a no-confidence motion against the country's new Prime Minister, Mahinda Rajapaksa, declaring his appointment "void and invalid" amid raucous scenes in the country's Parliament. Supporters of Rajapaksa refused to recognize the vote as legitimate, plunging the country deeper into crisis, as fears grow that the political dispute could spill into wider instability. The move follows the shock decision last month by President...
  Read More...
 • Pandemonium in Sri Lankan parliament as MPs hurl books at speaker
  Mahinda Rajapaksa supporters throw books, chilli paste and water bottles at speaker to disrupt second confidence vote.

  Sri Lanka's parliament descended into chaos for a second day on Friday as legislators supporting newly appointed Prime Minister Mahinda Rajapaksa threw books, chilli paste and water bottles at the speaker to try to disrupt a second no-confidence motion.

  The vote went ahead anyway and for a second time, legislators turned against Rajapaksa and his new government, possibly opening the way for the return of Ranil Wickremesinghe as prime minister.

  Wickremesinghe was removed by President Maithripala Sirisena late last month and replaced with Rajapaksa, plunging the country into a constitutional crisis.
  WATCH: Chaos in Sri Lanka parliament as MPs exchange blows (1:53)

  "We have the...
  Read More...
 • ජනපතිගේ ගැසට්ටුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි
  පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 18 තෙක් තාවකාලික අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අද (13) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සම් කිහිපයක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමිනි. අගවිනිසුරුවරයා ඇතුළු ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ...
  Read More...
 • SC stays proclamation dissolving parliament
  The Supreme Court today issued an interim order till December 7 staying the proclamation issued by President Maithripala Sirisena to dissolve parliament. The three-Judge bench of the Supreme Court granted leave to proceed with the Fundamental Rights petitions which sought the court order against the President dissolving parliament. (Shehan Chamika Silva)
  http://www.dailymirror.lk/article/SC-stays-proclamation-dissolving-parliament--158295.html
  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • TheVirtues of Jumu’ah
  TheVirtues of Jumu’ah (3min read) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Friday is the best of days. It was on this day that Hadrat Aadam alayhis salaam was created, it was on this day that he was granted entry into jannah, it was on this day that he was removed from jannah (which became the cause for man’s existence in this universe, and which is a great blessing), and the day of resurrection will also take place on this day. ” (Sahih Muslim)   Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “There is such an hour on Friday that if any Muslim makes Dua in it, his Dua will definitely be accepted. ” (Bukhari, Muslim) Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) said, “Of all the days, Friday is the most virtuous. It is on this day that the trumpet will be blown. Send abundant Durood upon me on Fridays because they are...
  Read More...
 • Not Everyone is What They Post to be
  Not Everyone is What They Post to be   If you’re not careful, you’ll be fooled to think perfection exists. From perfect flawless selfies to wow holiday destinations….social media has people selectively glorifying their lives.. Posting their best food, clothes and moments to create the perception of an ideal life… Behind the scenes however, reality chronicles a very different picture. From holiday destinations to food, fun and laughter, don’t be bamboozled to believe everything you see and read.
  A depressed person will post the funniest jokes and quotes to block off their own woeful emotions. Spiritual posts don’t always come from the pious, perhaps they too are trying to find a connection with their Creator. A shy introvert can own the social media world from the privacy of their bedrooms. Cloaked by the safety of...
  Read More...
 • Islaaminfo is Now on Whatsapp
  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  As Salaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi WaBarakaatuhu

  Hope you are keeping well. Islaaminfo is now on whatsapp. To recieve our messages via whatsapp, send a whatsapp to +2763 031 1472, save this number to your contacts, and we will add you onto the list, In sha Allah. This will be a broadcast list and not a group chat. We are also looking for brothers and sisters who can assist us to spread our messages on other groups and broadcast lists. If you are willing to assist us, please send us your name, country...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Keeping that Spark Alive

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

By: Sister S Bemath

We enrolled 30 days in a course called Ramadhaan to reach “Taqwah”(Fear of Allah Ta’ala Ta’ala). It was a time of renewal and re-establishment of our commitment to our Beloved ALLAH TA’ALA and HIS beautiful Deen-ul-Islaam. Al-Hamdulillah! Many have graduated with flying colours – embracing them with positive Deeni (Islamic)changes. Now is a crucial time to put it into practice!

We fasted, gave charity, read the Qur'aan Kareem and performed the night especially the last ten, standing in prayer before ALLAH TA’ALA. We avoided gossip, slander and every evil that would invalidate our fasting. But now that Ramadhaan has bid us farewell, many of us, regrettably, will put the Qur'aan Kareem back on the shelves, will suspend fasting until next year and will abandon the night prayer. This is not the way it should be, because all of these acts of worship carry rewards and are of benefit to us throughout the year, in addition to the fact there is no divine prescription limiting them to Ramadhaan.

What is it that happens in Ramadhaan to make you so motivated to change your life around and how can you get that spirit back to make long lasting, sustainable changes in your life? What is it that ALLAH TA’ALA  puts into your life to enable you to make all those changes in Ramadhaan? If we could examine that, maybe we’ll find clues to work out how we can make the Ramadhaan spirit last for more than 30 days, so you can make major sustainable changes in your life!

In Ramadhaan, it’s not only our bodies that are cleansed through fasting, our spirituality is also improved through increased Salaah and reading of the Qur’aan Kareem. Our finances are cleansed through Zakaah, our social relationships are improved through coming together for Iftaar, and our social contribution is increased through extra Sadaqah. The Ramadhaan spirit is developed through a balanced increase in every area of life, with each aspect having its own timing, amount, and purpose.

A whole new beautiful chapter in your life has opened – of peace, happiness, blessings and mercy with an elated feeling of spirituality, connecting with ALLAH TA’ALA and being immersed in HIS love, Subhaan-ALLAH. Fear ALLAH TA’ALA as HE should be feared for, the fear of ALLAH TA’ALA is the best treasure for you. Obey ALLAH TA’ALA and keep away from HIS restrictions, you will achieve HIS pleasure and be saved from HIS torment. On tasting the sweetness that comes with obedience, there is no desire to return to any form of disobedience.

A sinful desire is like a rose from afar, we get allured by its fragrance, become blinded by its beauty, and overlook the thorns.

Don't allow Shaitaan to be an anchor and halt your spiritual journey. Raise the sails of Imaan to reach the beautiful shores of Jannah. Would you rather invest for short term returns, or would it be more sensible to invest for everlasting returns? Don't let the chains of desire (naffs & shaitaan), bind us to Dunya whilst restraining our soul from pursuing Jannah. May ALLAH TA’ALA make our hearts the throne upon where our Imaan (faith) will sit, and let it rule over our Naffs (desires) before it tries to enslave us...

WAYS TO MAINTAIN THE GOOD HABITS YOU PICKED DURING RAMADHAAN:

Make Du'a

It was ALLAH TA’ALA who gave you the ability to keep the good habit in Ramadhaan, and only HE can help you maintain it afterwards. Make Du'a that ALLAH TA’ALA helps you not only keep the habit, but that HE accepts it and makes it a way for you to grow in closeness to HIM.

Make it a Habit

If you want to keep good habits, you’ve got to make sure they remain part of your daily schedule. For instance, fasting. Our beloved Messenger (Sallallaahu Alaihi Wa Sallam) encouraged fasting on Mondays and Thursdays? He said: “A man’s deeds are reported (to ALLAH TA’ALA) on Mondays and Thursdays and I prefer that I should be fasting when my deeds are reported.” (Hadith-Tirmidhi)

Evaluate yourself Weekly

This helps you see the bigger picture. You’ll be able to evaluate on a more long-term level how well you’ve been keeping your habit in practice. You can do the same thing on a monthly and yearly basis.

Don’t fall apart once you make one Mistake

The beauty of Taubah (repentance) in Islaam, is that ALLAH TA’ALA blesses us with this opportunity to return back to HIM after doing something wrong. We should remember that we are humans and that we will err. Only ALLAH TA’ALA is Perfect.

Ask yourself WHY you kept the habit

Niyyah or intention is a key to ALLAH TA’ALA'S acceptance of our good deeds. If we developed a habit to impress others, for instance, we may be able to keep the momentum for a while, but most probably it’ll wear out afterwards.

But if we maintained a habit sincerely for the sake of ALLAH TA’ALA, Inshaa-ALLAH , not only will we be rewarded for it, but our intention will help us maintain the necessary motivation to continue to do good.

Work your Way up slowly

Aa'ishah (RadhiAllah Ta’alau Anha) reported that Rasulullah (peace be upon him) said: “Do good deeds properly, sincerely and moderately, and remember that you shall enter Paradise only through ALLAH TA’ALA'S Mercy, and also remember that the most beloved deed to ALLAH TA’ALA is that which is regular and constant even if it is little.” (Hadith-Al-Bukhari)

The wisdom in this Hadith is tremendous and it is one way of keeping up good habits you have picked up in Ramadhaan.

For example, let’s say you were motivated to read Qur'aan Kareem for half-an-hour on a daily basis in Ramadhaan. But now that it’s over, you feel sluggish, lazy and want to give it up. Yet, you had wanted to maintain this habit after the blessed month was over.

Instead of trying to read Qur'aan Kareem for the same amount of time, reduce the time period to as much as you are initially able to do, even if it’s just ten or twenty minutes a day.

If you keep up this ‘ten minutes a day’ habit, Inshaa-ALLAH TA’ALA, you will see the amount of Qur'aan Kareem you read will increase slowly but gradually, perhaps even surpassing your Ramadhaan maximum in the long-term, Inshaa-ALLAH !

Be steadfast and upright upon the Deen of ALLAH TA’ALA at all times, for you do not know when you’ll meet the Angel of Death. Beware of him taking you while you are in a state of heedlessness. Forgiveness is always billowing around us, but we must raise the sails of remorse and repentance, to feel it.

Now is the time to reprogram your life, rise up and get rid of the negativities, develop your potential, plan and execute, change and get changed, and you will become one of those gain happiness and blessings in this life and enjoy the bliss of the Hereafter, Inshaa-ALLAH TA’ALA! Be sure that reform is possible, seek help from our loving ALLAH TA’ALA, and do not feel unmotivated or lacking in strength.

May ALLAH TA’ALA accept our fasting, our Ibaadah and  other righteous actions, that our condition after Ramadhaan be a better one, the state of our Ummah improves and that we are granted honour and submit to HIS obedience. ..Aameen

“Each day in which no act of disobedience to ALLAH TA’ALA is committed is Eid and each day a believer spent in acts of obedience to his Lord is Eid.”

*****

We appreciate feedback on our articles. Please send feedback or any constructive comments to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

To subscribe to our mailing list please send a blank email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tounsubscribe please click on link found below this message OR send a blank email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

For general & motivational articles on Islam visit our website: www.eislam.co.za

Find us on Twitter @eislaminfo

If you would like to contribute an article/s to our website please email it to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This article and all others published by us have NO COPYRIGHT whatsoever. You are free to forward or publish this article in its original form. However we would appreciate it if you could acknowledge the source. www.eislam.co.za

*******

Login Form