Monday, January 20, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Keeping that Spark Alive

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

By: Sister S Bemath

We enrolled 30 days in a course called Ramadhaan to reach “Taqwah”(Fear of Allah Ta’ala Ta’ala). It was a time of renewal and re-establishment of our commitment to our Beloved ALLAH TA’ALA and HIS beautiful Deen-ul-Islaam. Al-Hamdulillah! Many have graduated with flying colours – embracing them with positive Deeni (Islamic)changes. Now is a crucial time to put it into practice!

We fasted, gave charity, read the Qur'aan Kareem and performed the night especially the last ten, standing in prayer before ALLAH TA’ALA. We avoided gossip, slander and every evil that would invalidate our fasting. But now that Ramadhaan has bid us farewell, many of us, regrettably, will put the Qur'aan Kareem back on the shelves, will suspend fasting until next year and will abandon the night prayer. This is not the way it should be, because all of these acts of worship carry rewards and are of benefit to us throughout the year, in addition to the fact there is no divine prescription limiting them to Ramadhaan.

What is it that happens in Ramadhaan to make you so motivated to change your life around and how can you get that spirit back to make long lasting, sustainable changes in your life? What is it that ALLAH TA’ALA  puts into your life to enable you to make all those changes in Ramadhaan? If we could examine that, maybe we’ll find clues to work out how we can make the Ramadhaan spirit last for more than 30 days, so you can make major sustainable changes in your life!

In Ramadhaan, it’s not only our bodies that are cleansed through fasting, our spirituality is also improved through increased Salaah and reading of the Qur’aan Kareem. Our finances are cleansed through Zakaah, our social relationships are improved through coming together for Iftaar, and our social contribution is increased through extra Sadaqah. The Ramadhaan spirit is developed through a balanced increase in every area of life, with each aspect having its own timing, amount, and purpose.

A whole new beautiful chapter in your life has opened – of peace, happiness, blessings and mercy with an elated feeling of spirituality, connecting with ALLAH TA’ALA and being immersed in HIS love, Subhaan-ALLAH. Fear ALLAH TA’ALA as HE should be feared for, the fear of ALLAH TA’ALA is the best treasure for you. Obey ALLAH TA’ALA and keep away from HIS restrictions, you will achieve HIS pleasure and be saved from HIS torment. On tasting the sweetness that comes with obedience, there is no desire to return to any form of disobedience.

A sinful desire is like a rose from afar, we get allured by its fragrance, become blinded by its beauty, and overlook the thorns.

Don't allow Shaitaan to be an anchor and halt your spiritual journey. Raise the sails of Imaan to reach the beautiful shores of Jannah. Would you rather invest for short term returns, or would it be more sensible to invest for everlasting returns? Don't let the chains of desire (naffs & shaitaan), bind us to Dunya whilst restraining our soul from pursuing Jannah. May ALLAH TA’ALA make our hearts the throne upon where our Imaan (faith) will sit, and let it rule over our Naffs (desires) before it tries to enslave us...

WAYS TO MAINTAIN THE GOOD HABITS YOU PICKED DURING RAMADHAAN:

Make Du'a

It was ALLAH TA’ALA who gave you the ability to keep the good habit in Ramadhaan, and only HE can help you maintain it afterwards. Make Du'a that ALLAH TA’ALA helps you not only keep the habit, but that HE accepts it and makes it a way for you to grow in closeness to HIM.

Make it a Habit

If you want to keep good habits, you’ve got to make sure they remain part of your daily schedule. For instance, fasting. Our beloved Messenger (Sallallaahu Alaihi Wa Sallam) encouraged fasting on Mondays and Thursdays? He said: “A man’s deeds are reported (to ALLAH TA’ALA) on Mondays and Thursdays and I prefer that I should be fasting when my deeds are reported.” (Hadith-Tirmidhi)

Evaluate yourself Weekly

This helps you see the bigger picture. You’ll be able to evaluate on a more long-term level how well you’ve been keeping your habit in practice. You can do the same thing on a monthly and yearly basis.

Don’t fall apart once you make one Mistake

The beauty of Taubah (repentance) in Islaam, is that ALLAH TA’ALA blesses us with this opportunity to return back to HIM after doing something wrong. We should remember that we are humans and that we will err. Only ALLAH TA’ALA is Perfect.

Ask yourself WHY you kept the habit

Niyyah or intention is a key to ALLAH TA’ALA'S acceptance of our good deeds. If we developed a habit to impress others, for instance, we may be able to keep the momentum for a while, but most probably it’ll wear out afterwards.

But if we maintained a habit sincerely for the sake of ALLAH TA’ALA, Inshaa-ALLAH , not only will we be rewarded for it, but our intention will help us maintain the necessary motivation to continue to do good.

Work your Way up slowly

Aa'ishah (RadhiAllah Ta’alau Anha) reported that Rasulullah (peace be upon him) said: “Do good deeds properly, sincerely and moderately, and remember that you shall enter Paradise only through ALLAH TA’ALA'S Mercy, and also remember that the most beloved deed to ALLAH TA’ALA is that which is regular and constant even if it is little.” (Hadith-Al-Bukhari)

The wisdom in this Hadith is tremendous and it is one way of keeping up good habits you have picked up in Ramadhaan.

For example, let’s say you were motivated to read Qur'aan Kareem for half-an-hour on a daily basis in Ramadhaan. But now that it’s over, you feel sluggish, lazy and want to give it up. Yet, you had wanted to maintain this habit after the blessed month was over.

Instead of trying to read Qur'aan Kareem for the same amount of time, reduce the time period to as much as you are initially able to do, even if it’s just ten or twenty minutes a day.

If you keep up this ‘ten minutes a day’ habit, Inshaa-ALLAH TA’ALA, you will see the amount of Qur'aan Kareem you read will increase slowly but gradually, perhaps even surpassing your Ramadhaan maximum in the long-term, Inshaa-ALLAH !

Be steadfast and upright upon the Deen of ALLAH TA’ALA at all times, for you do not know when you’ll meet the Angel of Death. Beware of him taking you while you are in a state of heedlessness. Forgiveness is always billowing around us, but we must raise the sails of remorse and repentance, to feel it.

Now is the time to reprogram your life, rise up and get rid of the negativities, develop your potential, plan and execute, change and get changed, and you will become one of those gain happiness and blessings in this life and enjoy the bliss of the Hereafter, Inshaa-ALLAH TA’ALA! Be sure that reform is possible, seek help from our loving ALLAH TA’ALA, and do not feel unmotivated or lacking in strength.

May ALLAH TA’ALA accept our fasting, our Ibaadah and  other righteous actions, that our condition after Ramadhaan be a better one, the state of our Ummah improves and that we are granted honour and submit to HIS obedience. ..Aameen

“Each day in which no act of disobedience to ALLAH TA’ALA is committed is Eid and each day a believer spent in acts of obedience to his Lord is Eid.”

*****

We appreciate feedback on our articles. Please send feedback or any constructive comments to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

To subscribe to our mailing list please send a blank email to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tounsubscribe please click on link found below this message OR send a blank email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

For general & motivational articles on Islam visit our website: www.eislam.co.za

Find us on Twitter @eislaminfo

If you would like to contribute an article/s to our website please email it to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This article and all others published by us have NO COPYRIGHT whatsoever. You are free to forward or publish this article in its original form. However we would appreciate it if you could acknowledge the source. www.eislam.co.za

*******

Login Form