Saturday, December 07, 2019
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Health guidelines from Quran and Sunnah

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

 

Dr. Shahid Athar

 

This article is not about the glory of Islamic Medicine of past 1000 years which produced great physicians.

This article is also not about virtues of honey, the center point of discussion in most of the articles written these days on Islamic Medicine.

This also is not an article saying that since science has now confirmed certain Quranic statements, therefore Quran must be a divine book. To the contrary, we begin with the belief that all Quranic statements are true, science has confirmed some of them in the past, and will confirm more in the future. If science has not confirmed it yet, it needs to examine its data more deeply, or maybe repeat the experiment, rather than question the authenticity of Quran.

The Quran is not a book of medicine or of health sciences,but in it there are hints which lead to guidelines in health and diseases. Prophet Mohammed (peace and blessings be upon him) has been sent as an example to mankind so his traditions in matters of health and personal hygiene are also a guide for his followers.

We start our discussion with the following verse:

"Everything good that happens to you (O Man) is from God,

everything bad that happens to you is

from your own actions". (Quran 4:79).

Therefore, pathology (disease) is defined by the famous pathologist William Boyd as physiology (natural state) gone wrong. It is our tampering with the natural process that leads to unnatural outcomes.

The human body can be compared to some degree with a machine created by man.

The fascinating tape recorder has many mechanical and electronic parts but life does not come to it till an electrical current is passed through.

Similarly, in the components of the human body there are the anatomic parts and fluids but also the spirit (the soul). As the care of a machine requires keeping it clean, giving it some rest, and passing electricity of proper voltage, and using it carefully and wisely, so are there requirements for the body and of the body as whole.

Before we come to the physical care of human body, let us talk about the spiritual care.

The spiritual care involves the acts of worship. The problem is that Iman (faith) cannot be translated into belief, nor Salaat into prayer, Nor Wudu into washing hands, face and feet nor; Sawm into fasting nor Zakat into charity nor Hajj into pilgrimage to Mecca. They are entitles in themselves.

 

A. Iman:

The belief in Allah is the first and foremost important need for spiritual stability.

Belief in Allah includes belief in His attributes, His angels, His books, the Day of Judgment, the Heaven and Hell and belief that - all good and bad is within His reach.

Imam Rumi has called faith being superior to prayers. In illness, according to Imam Ghazali, the awareness of Allah increases and man becomes closer to Allah by realizing his own weakness.

Without true belief, neither our prayer, nor charity, nor fasting nor pilgrimage will be accepted. The essence of belief is to rid ourselves of all false gods around us, or within us, and to worship no one except God alone.

 

B. Salat: There are two health aspects of Salat:

 

I. Wudu:

Washing all the exposed areas of the body, hand, feet, face, mouth, nostrils etc. 5 times a day is a healthy preventive procedure.

Handwashing is being emphasized more and more in hospitals now in order to prevent the spread of germs. However, non-Muslims did not know that handwashing is so important - it has been ordered in Quran (5:7) 1400 years ago. And for complete cleanliness bathing is advised (4:43).

 

 

2. Recitation of Quran and Salaah:

This has a healing effect on the body, mind and heart. These healing effects are due to the effect of sound (echo) and the meaning. The letter Alif resounds unto the echoes to heart and the letter YA resounds unto echoes to the pineal gland in the brain.

"O Mankind: There has come to you a direction from your Lord

and a healing for the (disease) in your hearts - and for those

who believe a guidance and mercy!" (Quran 10:57)

 

"And We sent down in the Quran that which is healing and

a mercy to those who believe: to the unjust it causes

nothing but loss after loss". (Quran 17:82).

The movements in Salaah are mild, uniform, and involve all muscles and joints. The caloric output is desired to keep the energy balance.

 

C: Zakat (Charity):

The word itself means purification and growth. Here it is meant to imply the purification of legitimately earned wealth. Many of our crimes are committed with money or for the love of money, and in the love of money one becomes violent in behavior.

"And he is violent in his love of wealth" (Quran 100:8).

In Islam the ownership of wealth belongs to Allah. We are the disposers of that trust. Therefore, this concept establishes peace at heart and our behavior in the loss of money or unusual gain. In either way, we thank Allah.

 

D. Sawm:

The Islamic fasting: Islamic fasting is prescribed as way training of our mind, and body in self-restraints.

"O you who believe fasting is prescribed to you,

as it was prescribed to those before you,

so that you can learn self-restraint." (Quran 2:183)

Therefore, during the period of fast one may not only get rid of nibbling food, coffee, smoking but also of anger and excessive passion.

In fact, the fast not only gives rest to the stomach but also stabilizes the secretion of hormones which control our behavior.

 

E. Hajj (Pilgrimage to Makkah):

The moral is Prophet lbrahim (peace be upon him)'s submission and absolute surrender to God's will, the opportunity for repentance, and the social and political gathering of the Ummah depicting brotherhood and equality.

However, this can be used for programming and testing us for physical endurance, a requirement for all able men and women. The long walks, the heat, the sun, the thirst, the physical exercise, etc. is to remind us of the Day of Judgment.

We should perform Hajj when we are young and physically well rather than wait for old age. We should keep ourselves in good shape before and after the Hajj.

 

Physical Health

After describing the pillars of faith as a basis for the spiritual health, let us talk about the maintenance of the physical structure in which the spirit resides.

 

1. Nutrition:

Allah loves His creations so much that He is concerned even with what we eat and put in our body.

Our muscles, bones, lungs, liver, brain and secretions are made from the raw product we feed it. If we provide the factory with junk raw products, the factory will not produce tough bones, strong muscles, good pump (heart) and clean pipes (vessels).

"O mankind: Eat of what is lawful and good on earth" (Quran 2: 168).

 

Forbidden to us are dead meat, blood and flesh of

swine (see Quran 5:3) and intoxicants (Quran 5:91, 92, and 2:219).

Science so far has not confirmed any beneficial effects to the prohibitions.

The blood and meat of the dead could be full of germs and other harmful elements like antibodies. Pork meat is high in cholesterol, salt and may have worms, and alcohol and other intoxicants that cloud our mentation, our inhibition and interfere with our normal capacity of judging good and bad.

Therefore, a person under the influence of alcohol may want to take off his dress, engage in unlawful acts, become violent and abusive without even knowing what he is doing. On medical damages due to alcohol, whole books have been written.

The second component in nutrition (after permission of the lawful and probation of the unlawful) is the moderation in the lawful.

Obesity is a major American tragedy, a form of malnutrition, affecting million of people, of all age. Ninety-nine percent of obesity is due to overeating. Allah advises as to be moderate in quantity.

 

"But waste not by excess for God loves not the wasters" (Quran 7:31).

 

"Eat of the good things we have provided for your sustenance,

but commit no excess therein, lest my wrath should justly

descend on you, and those on whom descends

my wrath do perish indeed" (Quran 20:81).

 

According to one Hadith of Prophet Mohammed we are advised to leave one third of our stomach empty after finishing the meal. I understood this Hadith only when I broke my blender/mixer in the kitchen after stuffing it to the top and then turning the machine on. After all, what is a stomach, if not a blender, grinder, mixer and food processor, all in one!

Certain types of food i.e. fruits are especially

emphasized in Quran (36:57, 43:73, 16:67)

 

"And from the fruits of date palm and grapes you

get wholesome drink and nutrition: Behold in this

is a sign for those who are wise" (Quran 16:67).

 

Fruits are low in calorie, high in vitamins and minerals, and fiber and sugar is fructose and not sucrose. In a recent study by Dr. Anderson fructose has been shown to cause no rise in blood sugar and even lowers the high blood sugar of diabetics. Honey is fructose.

 

2. Cleanliness:

Allah is pure and likes purity. He is clean and likes cleanliness.

Therefore, cleanliness of body and mind is stressed in Quran (4:43). Miswak (brushing teeth) is not a new invention of last 200 years. This was stressed as part of our daily routine by Prophet Mohammed.

He also advised us on flossing (Khilal) as is now being advised by all the dentist. In fact, he is known to have said that if it was not a hardship for Muslims, he would have advised using Miswak before each prayer i.e. five times a day.

Cleanliness of our mind is prerequisite for total cleanliness (body and mind).

 

3. The Value of exercise in maintaining health

Though we do not find much in Quran about specific exercise, recommendation, the Prophet's life was full of recommendations.

He advised all Muslims to teach their children swimming, archery and horse riding. He, himself used to walk at a fast pace even race with his wife, Aisha (may Allah be pleased with her).

Most importantly, he used to work with his hands whether at home, in the kitchen, or with his companions collecting wood for fire, fighting during wars etc.

It is a pity that Muslim men and women have become sedentary and, because of the excessive consumption of starches, obesity has crept into them. We should keep ourselves fit to go for Jihad and feel healthy in peacetime.

 

The State of Disease

Many of the common chronic illnesses (i.e. coronary heart disease, hypertension, diabetes, peptic ulcer disease, obesity and depression) also have a common man-made etiology, that is rich food, too much food, too much salt, too much sugar, smoking, stress and alcoholism.

If we give up excessive salt, sugar and cholesterol from our diet, and do not drink and smoke, and stay active, it is possible that the pump (the heart) won't be rusted from inside.

What should a Muslim do when disease is confirmed?

A. Accept it as a will of God as Kaffara for his sin, and ask him to remove the affliction.

 

"And if God touches thee with affliction, none can

remove it but He: if He touches thee with

happiness He has power over all things." (Quran 6:17).

 

B. Many Muslims won't seek early medical attention, contrary to the Prophet's practice and teaching. In Christianity there is a sect believing in faith healing who have let their members die rather than go to the physician.

Usamah Bin Shareek (may Allah be pleased with him) reports "I was with the Prophet and some Arabs came to him asking "O Messenger of Allah, do we take medicine for any disease." He said, "Yes, O You servants of Allah take medicine as Allah has not created a disease without creating a cure except for one. They asked which one, he replied old age'.

 

C. Increase your knowledge of health and disease, of medications and side effects. This knowledge is not the monopoly of doctors. You can have it and use it in preventing the illness, recognizing it early when symptoms appear, seeking early medical attention, then monitoring the course of the disease, implementing the treatment (i.e. knowledge of diet for diabetics) and recognizing side effects of the medicine.

Those of my patients who do the above make me very happy that I can trust their health to them as they do trust it to me.

In summary, our healthy body is a gift from Allah. We are the trustees. We should not misuse it, nor provide wrong raw products for the factory and we should keep superb maintenance of this delicate and sensitive machine. It is the container of our soul.

Login Form